Educatief pakket mantelzorg

Educatief pakket mantelzorg voor het secundair onderwijs!

 

  • Educatief pakket Mantelzorg met handleiding voor leerkrachten
  • 2de en 3de graad secundair onderwijs
  • Een initiatief het lokaal bestuur Knokke-Heist en HOWEST

 

Vlaanderen telt 20.000 tot 40.000 jonge mantelzorgers (Mantelzorgbeleidsplan kabinet Vandeurzen, 2016). Deze kinderen en jongeren groeien op in een gezin met zorgnoden: vader, moeder, broer, zus, grootouder,… heeft ondersteuning nodig.

 

Een leerkracht getuigt:

“Voor jonge mantelzorgers is het combineren van school, hobby’s en zorg niet eenvoudig. Vriendschappen of gezinsrelaties komen onder druk te staan, schoolresultaten lijden onder de zorgsituatie, het welbevinden van de jongere wordt aangetast. Vaak beseffen deze kinderen en jongeren niet dat hun situatie speciaal is. Ze vinden het normaal om zorgtaken op te nemen en er te zijn voor wie extra ondersteuning nodig heeft. Toen we het educatief pakket mantelzorg aan een groep leerlingen gaven, bleken 6 van de 17 leerlingen zelf jonge mantelzorger te zijn! Ik schrok hier toch wel van. Als leerkracht was ik niet op de hoogte van elke situatie.”

 

Het recent gepubliceerde Mantelzorgbeleidsplan van minister Vandeurzen benadrukt het belang van sensibilisering over het thema jonge mantelzorgers in onze samenleving. Ook het onderwijs speelt hier een grote rol in. Niet alleen zijn de leerkrachten op school of het CLB vaak het eerste aanspreekpunt voor jongeren met zorgtaken, ook leerlingen kunnen elkaar hierbij ondersteunen door bijvoorbeeld notities bij te houden of een luisterend oor te zijn.

 

In oktober 2016 publiceren het lokaal bestuur Knokke-Heist (Thuiszorgplatform) en het van de Hogeschool West-Vlaanderen een educatief pakket rond mantelzorg voor leerlingen van de tweede en/of derde graad secundair onderwijs.

Deze actie kadert in een geheel van acties binnen het project 'Mantelzorg, Fijn dat je er bent' waarbij Knokke-Heist de term 'mantelzorg' bekend wil maken bij het brede publiek en waarbij men ook erkenning en waardering wil stimuleren voor mantelzorgers.

 

Karel Hermans (Thuiszorgplatform):

“Met het educatief pakket voor het secundair onderwijs willen we jongeren bewust maken van mantelzorg. Vlaanderen telt zo’n 600.000 mantelzorgers. De meeste jongeren kennen dus wel iemand in hun omgeving die zorgtaken opneemt. Ook in hun klas of op school zitten er wellicht jonge mantelzorgers. Begrip opbrengen wanneer een medeleerling eens moe is op school, luisteren, elkaar helpen in kleine zaken… dat willen we met dit pakket bereiken.”

 

Het lespakket werd opgemaakt door het Kennispunt Mantelzorg van de Hogeschool West-Vlaanderen. Het bestaat uit een handleiding voor de leerkracht, een infobundel voor de jongeren en een PowerPoint-presentatie.

 

“Het educatief pakket vertrekt vooral vanuit de interactie met de jongeren zelf. We kozen voor een concept met veel filmpjes, stellingen, opdrachten in groepjes,… Ook is er een optionele creatieve module uitgewerkt waarbij de jongeren een cartoon of poster over mantelzorg maken.”, zegt Herlinde Dely, onderzoekscoördinator van de opleiding verpleegkunde.

 

Interesse in het pakket of in een bijhorende vorming?

Het pakket is gratis. Klik op onderstaande link om ons je contactgegevens te bezorgen en je krijgt alle documenten snel in je mailbox.

Online aanvragen

 

Contact

Vragen over het educatief pakket?

Contacteer griet.serpieters@knokke-heist.be of kennispuntmantelzorg@howest.be.

Inschrijven