Melding positieve test COVID-19

Beste collega, student,

Indien je bevestiging krijgt dat je positief test op COVID-19 zal je de instructies van jouw behandelend arts moeten volgen en in quarantaine gaan. De contacttracing vanwege de overheid zal eveneens opgestart worden: wij vragen jou daaraan voluit mee te werken, ook voor contacten die je eventueel op het werk, op de campus of op kot had.

Bijkomend vragen wij je om onderstaand formulier zo snel mogelijk in te vullen.  De gegevens van deze melding worden doorgestuurd naar de externe dienst voor preventie en bescherming IDEWE en Howest contacttracing medewerkers opdat via een aanvullende risico-analyse eventuele bijkomende maatregelen kunnen getroffen worden. Mogelijks zult u dan ook telefonisch gecontacteerd worden door een arbeidsgeneesheer van IDEWE of een medewerker van Howest contacttracing.

Zoals steeds garanderen de arbeidsgeneesheren van IDEWE en medewerkers van HOWEST dat deze informatie met de bijhorende deontologische regels en respect voor jouw privacy zal gebruikt worden. 

Alvast dank voor jouw medewerking.

Persoonsgegevens

Contactgegevens

Geef een geldig nummer in indien we je dienen te contacteren in verband met deze melding.

Informatie besmetting

Enkel invullen indien van toepassing.
Geef hier aanvullende informatie door. (bv. namen van studenten waar je naast gezeten hebt in de les, namen van studenten waar je mee gaan eten bent, deelname aan extra curriculumactiviteiten, … tot 72 uur voor eerste klachten of afname test)