Veelgestelde vragen m.b.t. het coronavirus

Veelgestelde vragen m.b.t. het coronavirus

Veelgestelde vragen m.b.t. het coronavirus

Informatie voor de student en studiekiezer 

Studiekeuze

Ik weet nog niet (helemaal) wat ik wil studeren. Wat raden jullie me aan?

Als je nog niet weet welke opleiding best bij jou past dan kan je gebruik maken van een studiekeuzetool om je daarbij te helpen. Via je schoolaccount kan je gebruik maken van de Columbus test, je leerkrachten secundair onderwijs kunnen je hierbij helpen. Daarnaast kan je buiten de schoolcontext ook gebruik maken van de Simon test of I-prefer.

Deze instrumenten zijn voor iedereen vrij toegankelijk. Na het afleggen van de test krijg je vrij snel een feedbackrapport in je e-mailbox. Een talentcoach van Howest kan je helpen om op basis van dit rapport een opleiding te kiezen die in de lijn ligt van je interesses en mogelijkheden. Neem vrijblijvend contact op.

Ik wil graag nog een persoonlijk gesprek rond mijn studiekeuze, kan dat?

Jazeker, je kan een afspraak maken bij een talentcoach van Howest of bij de trajectbegeleider van de opleiding.

Kan ik de campus bezoeken alvorens mijn definitieve studiekeuze te maken?

Ja kan de Howest-campussen bezoeken. Weliswaar enkel op afspraak, met maximum 3 personen en met respect voor de afstandsregels. Plan je bezoek via de trajectbegeleider van de opleiding.

Inschrijven aan Howest

Op welke manier kan ik inschrijven aan Howest?

Vanaf zaterdag 27 juni kan je zowel online inschrijven als op de campus. Meer informatie

Tot wanneer kan ik me inschrijven?

Online inschrijven kan op ieder tijdstip. Inschrijven op de campus kan enkel na het maken van een afspraak. Meer informatie

Is er een inschrijvingsstop gezien de afstandsmaatregelen?

Nee, er is voor geen enkele opleiding een inschrijvingsstop. De contactmomenten op de campus zullen georganiseerd worden rekening houdend met het aantal ingeschreven studenten.

Waar kan ik terecht met al mijn specifieke vragen?

Heb je een vraag over de opleiding? Contacteer de opleiding. Heb je een algemene vraag? Stuur deze naar info@howest.be 

Volgend academiejaar

Wanneer start het academiejaar?

Op 14 september 2020 starten de kick-off activiteiten. De onderwijsactiviteiten starten op 21 september 2020.

Op welke manier zullen de lessen plaatsvinden? Online Of op de campus?

Conform de recentste veiligheidsadviezen zal het hoger onderwijs opstarten in code geel. Het onderwijs zal ‘contactrijk’ georganiseerd worden, m.a.w. maximaal fysieke contactmomenten binnen de gegeven veiligheidscontouren. Dit betekent dat er een combinatie zal zijn van online leeractiviteiten en onderwijsactiviteiten op de campus. Dit laatste zal vooral het geval zijn voor de praktijkvakken, opleidingsonderdelen waarbij veel vaardigheden ingeoefend worden en opleidingsonderdelen die als moeilijk ervaren worden door de studenten. Ook coaching en student community activiteiten zullen fysiek op de campus ingericht worden. Bij de online leeractiviteiten wordt de student niet aan zijn/haar lot overgelaten maar via moderne digitale tools begeleid tijdens het leren. Bij de graduaatsopleidingen zal het aandeel contacturen fysiek op de campus zo’n 80% bedragen. Bij de bacheloropleidingen zal dit beperkt worden tot maximum 70%. De roosters zullen zo opgemaakt worden dat fysieke contactmomenten en online leeractiviteiten gebundeld zullen geroosterd worden met voldoende pauze om de verplaatsing naar de campus te kunnen maken.

Howest beschikt over hoogstaande digitale tools om een deel van haar onderwijs kwaliteitsvol online in te richten. Daarnaast biedt elke opleiding een breed aanbod aan ondersteuning en coaching van haar studenten. 

Wat met het studentenleven?

Brugge en Kortrijk mogen dan wel minder studenten tellen dan Gent of Leuven, het is er zeker niet minder plezant! Zowel Brugge als Kortrijk studentenstad organiseren tal van (online) studentenactiviteiten die jullie op een veilige manier ten volle van het studentenleven laten genieten. 

Op kot

Kan ik op kot?

Jazeker. We nemen maatregelen zodat je op een veilige manier een studentenkamer van Howest kan bezoeken en er ook kan verblijven.  Howest heeft studentenkamers te huur in Brugge en in Kortrijk. Meer informatie

Op welke manier start ik het best de zoektocht naar een kot?

Informatie verzamelen over de verschillende mogelijkheden in combinatie met een plaatsbezoek is de beste manier om het juiste kot te vinden. Op de website van Howest vind je informatie over de studentenkamers van Howest in Brugge en Kortrijk. Wens je op een veilige manier een bezoek te brengen aan:

Het leven op de campus

Internationale mobiliteit

Kan ik op internationale mobiliteit in het eerste semester van 2020-21?

Voor het eerste semester van 2020-21 gelden onderstaande maatregelen inzake internationale mobiliteit:

 • Studie- en stagesemesters in het kader van het Erasmusprogramma (Europa) kunnen doorgaan, voor zoverre de partner én het gastland niet negatief adviseren. Mobiele studenten moeten rekening houden met de kleurencode van hun land van bestemming, en alle door dat land opgelegde maatregelen volgen, bijv. verplichte covid19-test of quarantaine. Reizen omwille van studieredenen worden door de meeste bestemmingen beschouwd als een essentiële verplaatsing, ook bij codes oranje en rood, maar toch dien je dat goed te controleren voor je vertrekt via volgende website.
 • Stage in landen van het “Globale Zuiden” in het kader van ontwikkelingssamenwerking is niet toegelaten.
 • Studiesemesters bij onze intercontinentale partners kunnen alleen doorgaan in Zuid-Korea. Alle andere bestemmingen werden geschrapt, ofwel door de partners ofwel door Howest, of beiden.
 • Intercontinentale stage in geïndustrialiseerde landen gebeurt op specifieke aanvraag bij International Office.
 • Studie- en inspiratiereizen en kortlopende studentenmobiliteiten per vliegtuig zijn niet toegelaten, evenmin als naar bestemmingen die van de Belgische overheid de kleurencode rood krijgen of die een verplichte quarantaine opleggen bij aankomst voor reizigers vanuit België. Meer info vind je via volgende website.

Studenten mogen slechts kosten beginnen maken voor hun toegestane internationale mobiliteit nadat ze vanwege de onthalende organisatie finaal bericht ontvangen hebben dat ze ook daadwerkelijk zal kunnen plaatsvinden. Ook dan moeten studenten er rekening mee houden dat de situatie nog maanden onstabiel zal blijven, en dat elk land bij heropflakkering of nieuwe uitbraak van het virus opnieuw maatregelen kan treffen met impact op het studie/stagesemester, tot eventueel opnieuw een lockdown en tijdelijke onmogelijkheid tot terugreizen. Studenten die hun mobiliteit aanvatten, moeten bereid zijn om een lockdown op een Europese bestemming of Zuid-Korea ‘uit te zitten’ en/of om te schakelen op een online alternatief voor hun buitenlandse studie/stage.

Moet ik terugkeren uit het buitenland?

Voor studenten die bij een uitbraak/opflakkering van het coronavirus in het buitenland vertoeven, organiseren we geen verplichte evacuatie of onmiddellijke terugroeping van alle studenten in het buitenland, MAAR wél adviseren we om terug te reizen aan studenten die

 • in een streek verblijven die als brandhaard geldt. Indien die brandhaard (in) een "zuidland" is wordt ons terugkeeradvies dwingend.
 • van hun stageplaats te horen krijgen dat ze hen niet langer kunnen houden op stage, en dat er ook geen optie is om een tijdlang online verder te werken
 • door de autoriteiten van het land van bestemming worden gevraagd het land te verlaten (dan zal de Belgische ambassade jou daar ook van verwittigen via sms of e-mail)
 • door de Belgische ambassade/consulaat ter bestemming worden verzocht of nadrukkelijk aangeraden om het land te verlaten. Als dat zo is, dan ontvang je van de ambassade een sms of mail met dat nadrukkelijk advies, want je bent ingeschreven op https://travellersonline.diplomatie.be. Sowieso raden we iedereen aan om actief contact op te nemen met de Belgische ambassade van je regio.
 • zich niet langer comfortabel voelen op hun buitenlandse bestemming

Voor wie echter op een veilige plek zit,en bereid is om eventuele overheidsmaatregelen -zoals een tijdlang binnen blijven, of gesloten grenzen/luchtruim- of reisbeperkingen -zoals luchtvaartmaatschappijen die tijdelijk niet meer vliegen- te doorstaan, kan het veiliger zijn om niet (meteen) te gaan reizen en daarbij het risico te lopen om ergens vast komen te zitten.

Omdat de situatie sterk verschilt van land tot land, staat de opleiding en/of de dienst internationalisering in rechtstreeks contact met de student, om zo samen de meest veilige en best haalbare oplossing uit te werken

Als mijn stage wordt stopgezet, kan ik dan nog afstuderen?

Je zal kunnen afstuderen via een alternatieve stageopdracht, in samenspraak met de opleiding en je stageplaats.

Studentenvoorzieningen

Beschermende maatregelen

Pandemiescenario’s en draaiboek 2020-2021: hogescholen

Consulteer welke veiligheidsmaatregelen er gelden per pandemieniveau in de hogescholen.

Wat doet Howest om de verspreiding van het coronavirus in de gebouwen zoveel mogelijk te beperken?

Naast fysieke afstand is een goede hygiëne cruciaal om virusoverdracht te vermijden. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle medewerkers en studenten. Regelmatig je handen grondig wassen speelt daarbij een cruciale rol. 

 • betreden van de school
 • binnenkomen van lokaal (na pauze)
 • voor en na toiletbezoek
 • voor en na de maaltijd
 • voor het verlaten van de school
 • na het hoesten/niezen
 • voor en na bedienen van machines zoals printers, machines atelier, laboratoriumtoestellen, …
 • voor en na het uitdelen van documenten zoals examenexemplaren, …
 • elke twee uur

De facilitaire diensten zorgen voor de reguliere schoonmaak met een verhoogde controle van sanitair: schoonmaak en aanvulling van zeep, wc-papier en handdoekrollen.

Pas goede nies- en hoesthygiëne toe. Gebruik papieren zakdoeken en deponeer deze in gesloten vuilbakken. 

Affiches m.b.t. goede handhygiëne en goede nies- en hoesthygiëne worden op strategische plaatsen in de gebouwen opgehangen. 

Moet ik een mondmasker dragen?

Het dragen van een mondmasker is verplicht zodra je je op de terreinen van Howest bevindt. De mondmaskerplicht buiten is dus van toepassing vanaf de parking en op de binnenpleinen. Enkel tijdens het nuttigen van eten of drank mag het masker af op voorwaarde dat dan een afstand van 1,5 m bewaard blijft. 

Enkel om medische redenen en mits attestatie door een arts kan een faceshield gebruikt worden. De medewerker/student dient dit attest steeds bij zich te hebben.

Hou hierbij rekening dat het wassen/ontsmetten van de handen voor het aandoen en na het afdoen van het mondmasker verplicht is. Je voorziet in dat geval zelf ontsmettende handgel.

Zowel studenten als medewerkers die op de campus komen voor les of examen kunnen elk 1 stoffen herbruikbaar Howest-mondmasker masker afhalen aan het onthaal. 

Wegwerp mondmaskers worden bijkomend voorzien tijdens practica en lessen waar het dragen van een stoffen masker niet aangewezen is zoals laboratoriumactiviteiten. 

De verplichting tot het dragen van een mondmasker wordt geafficheerd op strategische plaatsen in de gebouwen. 

Zijn de gebouwen geopend/toegankelijk?

De gebouwen, bibliotheken, catering zijn bij code geel open voor gebruikers. De bezetting is bij code geel beperkt tot 75% van de normale capaciteit. Bij code oranje en rood wordt dit gereduceerd naar respectievelijk 20% en 10%.

 • Samenscholen/zitten op de campus (binnen en buiten) is toegelaten mits dragen van mondmasker. 
 • Om wachten te vermijden komen de studenten niet te lang vooraf naar de campus. 
 • Het gebruik van liften is beperkt tot 1 persoon. 
 • Eenrichtingscirculatie in gangen en op trappen wordt voorzien waar mogelijk. Dit wordt ter plaatse geafficheerd. 
 • Op plaatsen waar er geen eenrichtingscirculatie is moet steeds de rechterkant van de gang of trap gebruikt worden. Dit wordt ter plaatse geafficheerd en waar mogelijk gemarkeerd op de grond.  
 • Via signalisatie op de grond wordt waar mogelijk getoond hoeveel afstand moet genomen worden.  
 • Er wordt plexiglas voorzien aan de balies van onthalen, studentensecretariaten, ICT-helpdesk, bibliotheken en catering.
 • De verplichting tot het social distancing wordt geafficheerd op strategische plaatsen in de gebouwen.
Ik voel me ziek. Wat moet ik doen?

Wanneer je je ziek voelt, dan isoleer je je thuis of op je kot en neem je telefonisch contact op met je huisarts.

Sterk verdachte symptomen zijn kortademigheid, hoest, pijn op de borst en gewijzigde smaak- of geurzin. Ook combinaties van koorts, spierpijn, neusloop, vermoeidheid, keelpijn, hoofdpijn of waterige diarree kunnen door COVID-19 veroorzaakt worden. Contacteer bij dergelijke klachten steeds telefonisch je huisarts.

Iedereen met een vermoeden van COVID-19 moet getest worden. Bij een positieve test is thuisisolatie gedurende minstens zeven dagen verplicht en worden risicocontacten opgespoord, verwittigd en indien nodig ook getest. 

Wanneer, waar en hoe wordt getest op COVID-19?

Verplichte en gratis testen

 • Heb je mogelijke symptomen van corona (hoest, pijnlijke of moeilijke ademhaling, geur- of smaakstoornissen, keelpijn, koorts, verkoudheid en/of buikloop)?
 • Had je nauw contact (langer dan een kwartier, op minder dan 1,5 m afstand) met een persoon met bevestigde corona-infectie?
 • Verbleef je onlangs in een risicogebied (oranje of rode zone, of buiten EU, Schengen en UK)?

Blijf thuis en bel je huisarts voor instructies over testing en quarantaine. In principe moet je in deze gevallen getest worden en is de test gratis. Bij overschrijding van de testcapaciteit krijgen kritisch zieke patiënten, patiënten uit verzorgings- en ziekenhuizen en zorgpersoneel voorrang. Mocht de test op zo’n moment voor jou niet beschikbaar zijn, houd je dan absoluut aan de quarantaine en maak je geen zorgen over ev. wettelijke testplicht.

Vraag een quarantaine attest aan jouw arts en bezorg dit aan het studentensecretariaat. Afhankelijk van het testresultaat en het al dan niet optreden van symptomen, moet je huisarts een nieuw quarantaine attest of ziekteattest (arbeidsongeschiktheidsattest) uitschrijven. 

Testen op eigen vraag en op eigen kosten

 • Reis je naar een land dat een negatief testresultaat vereist? Dan voert je huisarts de test uit, op voorwaarde dat FOD buitenlandse zaken dit onder het reisadvies voor dat land vermeldt. Je betaalt het consult en de test zelf (ca. € 75).
 • Andere testen, op eigen vraag of op vraag van je werkgever, sportclub, reisorganisatie… worden niet uitgevoerd. Een antistoftest kan een doorgemaakte infectie aantonen, maar biedt je geen voordeel: de graad en duur van de bescherming door antistoffen is namelijk onzeker.
   
Wat doe ik bij een bevestigde COVID-19-besmetting ?
 • Indien je bevestiging krijgt dat je positief test op COVID-19 zal je de instructies van jouw behandelend arts moeten volgen en in quarantaine gaan. 
 • Vraag een quarantaine attest of afwezigheidsattest aan jouw arts en bezorg dit aan het studentensecretariaat.
 • De contacttracing vanwege de overheid zal eveneens opgestart worden: wij vragen jou daaraan voluit mee te werken, ook voor contacten die je eventueel op het werk, op de campus of op kot had.
 • Bijkomend, ingeval van een effectieve COVID-19-besmetting én recente (tot 72 uur) aanwezigheid op het werk/op de campus/op Howest-studentenhuisvesting, vragen wij je om dit formulier  zo snel mogelijk in te vullen. 
 • De gegevens van deze melding worden doorgestuurd naar de externe dienst voor preventie en bescherming IDEWE opdat via een aanvullende risico-analyse eventuele bijkomende maatregelen kunnen getroffen worden. Mogelijks zult u dan ook telefonisch gecontacteerd worden door een arbeidsgeneesheer van IDEWE (Dr. Kathleen Cornelis of Dr. Griet Sierens).
 • Zoals steeds garanderen de arbeidsgeneesheren van IDEWE en medewerkers van HOWEST dat deze informatie met de bijhorende deontologische regels en respect voor jouw privacy zal gebruikt worden. 
   
Wat als een collega of medestudent besmet geraakt?

Personen met een vermoeden van besmetting blijven thuis of op kot, en vragen telefonisch advies bij hun huisarts. Collega’s en medestudenten houden hun eigen gezondheid goed in het oog. Zodra zij zich zelf ziek voelen (en last hebben van koorts en/of hoesten of kortademigheid), dan blijven zij ook thuis en contacteren ze een arts voor advies. 

Wie door het contactcenter/arbeidsgeneesheer als hoog-risicocontact geïdentificeerd wordt, zal gecontacteerd worden met informatie over eventuele quarantaine of testing.

Meer info over de maatregelen voor contacten van een persoon met COVID-19

Contact tracing

Om contact tracing bij besmetting vlot te laten verlopen dien je een lijst (bij voorkeur digitaal) bij te houden met namen van personen met wie je contact hebt.

Noteer op die lijst de namen en telefoonnummers van de personen die voldoen aan onderstaande criteria:

 • Bevond die persoon die zich gedurende minstens 15 minuten binnen een afstand van < 1,5 m (“face to face”) van jou ?
 • Bevond die persoon zich gedurende meer dan 15 minuten in dezelfde kamer/gesloten omgeving met jou, waarbij niet steeds een afstand van 1,5 m werd gerespecteerd ? Hierbij werd geen gebruik gemaakt van maskers en/of schermen.
 • Was er met die persoon fysiek contact ?
 • Werkte die persoon gedurende meer dan 4 u in een kleine ruimte met jou samen waarbij de afstandsregels en contactregels niet steeds konden worden gegarandeerd.
 • Reisde je meer dan 15 minuten samen met die persoon in hetzelfde transportmiddel zonder dat de afstandsregels konden worden gegarandeerd.
 • Heeft die persoon veelvuldig niet-gereinigd materiaal gedeeld met jou ?

Naast het bijhouden van jouw eigen contactgegevens wordt ook een contact tracing voorzien door QR-codes op tafels in cafetaria en leslokalen.

 • Studenten en medewerkers registreren zich aan de hand van de QR-code die voorzien is op de plaats waar men gaat zitten aan het begin van ieder lesuur of/en tijdens de lunch in het cafetaria.
 • Het lezen van de QR-code kan met een smartphone. Registratie kan ook via een computer met de link onder de QR-code.
 • De student/medewerker logt bij voorkeur in met zijn/haar Howest-account.
 • Indien men niet beschikt over een Howest-account dan kan dit via een online formulier.
 • Op basis van deze registraties wordt bepaald welke studenten/medewerkers in de nabijheid waren van een mogelijk besmette persoon. Deze contactgegevens worden bezorgd aan de arbeidsgeneesheer van IDEWE die instaat voor de contact tracing binnen Howest.