Informatie over het coronavirus

Maatregelen Howest n.a.v. het coronavirus

Op deze pagina vind je de meest recente informatie betreffende de maatregelen die Howest neemt naar aanleiding van het coronavirus. We gaan er van uit dat we het nieuwe academiejaar 2021-2022 kunnen aanvatten on campus. Wij blijven de situatie op de voet volgen. 

Geen antwoord op je vraag?

Mail naar veiligheid@howest.be 

Alle info over het corona-virus (wat is het, wat zijn de symptomen, besmetting, …) kan je vinden via onderstaande bronnen:

Algemene Hygiënemaatregelen 

  • Was regelmatig je handen met water en zeep (40 à 60 seconden)
  • Het dragen van een mondmasker in de gebouwen is niet meer verplicht
  • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen. 
  • Hoest en nies in je elleboog of bedek je neus en mond bij hoesten en niezen. Gebruik hierbij een wegwerpzakdoekje en gooi het meteen daarna in een afgesloten vuilnisbak. Was daarna je handen met water en zeep. 
  • Blijf thuis wanneer je ziek bent en raadpleeg je arts.

Melding positieve test COVID-19

Via onderstaande link vind je het formulier terug om melding te maken van een positieve test COVID-19.

Nu melden