Informatie over het coronavirus

Maatregelen Howest n.a.v. het coronavirus

Op deze pagina vind je de meest recente informatie betreffende de maatregelen die Howest neemt naar aanleiding van het coronavirus. We blijven de situatie op de voet volgen. 

Algemene Hygiënemaatregelen 

  • Was regelmatig je handen met water en zeep (40 à 60 seconden)
  • Het dragen van een mondmasker in de gebouwen is verplicht.
  • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen. 
  • Hoest en nies in je elleboog of bedek je neus en mond bij hoesten en niezen. Gebruik hierbij een wegwerpzakdoekje en gooi het meteen daarna in een afgesloten vuilnisbak. Was daarna je handen met water en zeep. 
  • Blijf thuis wanneer je ziek bent en raadpleeg je arts.

Melding positieve test COVID-19

Via onderstaande link vind je het formulier terug om melding te maken van een positieve test COVID-19.

Nu melden