Development cooperation

Does development cooperation appeal to you? Howest Outreach is enthusiastic and supports training courses to develop a South operation in order to enable students to acquire global citizenship competencies. Training students to become citizens of the world requires an offer of experiences that students can acquire with North-South relations and development cooperation, so that they can develop a critical opinion about global evolutions and issues.

Howest students who feel called upon to gain field experience regarding the problems of developing countries and North-South relations, can realize their internship, Bachelor's thesis or project in a developing country.

Howest has many southern projects and partnerships within which you can run a well-supervised and supervised internship in the South. There are two exhibition programs that can give you a financial boost. We expect you to preferably follow the Omkadering traject, or at least one intensive preparation day from our offer, and that you at all times keep to the official travel advice of our Ministry of Foreign Affairs and Howest itself.

VVOB internships

howest illustraties_programma cropped.png

 

This information will be available soon.
Contact info@howest.be if you have specific questions.

VLIR-UOS travel grants

howest illustraties_programma cropped.png

This information will be available soon.
Contact info@howest.be if you have specific questions.

Zuidstage with a fair from the Province of West Flanders

howest illustraties_programma cropped.png

This information will be available soon.
Contact info@howest.be if you have specific questions.

Internship within the Flemish NGOs for development cooperation

howest illustraties_programma cropped.png

This information will be available soon.
Contact info@howest.be if you have specific questions.

Evenementen

howest illustraties_locatie cropped.png

Howest organiseert elk jaar enkele sensibiliseringsinitiatieven in het kader van haar Outreach programma. We maken die bekend via de Aankondigingen op onze Leho infosite Go International.

Ook VLIR-UOS ondersteunt en organiseert sensibiliseringsinitiatieven, debatten en andere events die te maken hebben met ontwikkelingssamenwerking.

  Veiligheid en verzekering

  howest illustraties_kwaliteitslabel cropped.png

  Bepaalde landen in het Zuiden zijn niet altijd even stabiel qua regime of bestuur. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken publiceert per land een officieel reisadvies, voortdurend geactualiseerd.

  Hou dit advies in het oog voor je land van bestemming. Verwittig zowel je coördinator internationalisering als international office mochten de ‘niet-essentiële reizen’ of ‘reizen’ voor jouw gebied worden afgeraden. In overleg met de lokale contactpersonen zal dan beslist worden je project al dan niet uit te stellen of te annuleren. Neem in alle geval een annuleringsverzekering bij je vlucht.

  Ook Howest kan bepaalde regio’s of landen uitroepen tot “no go” zone voor een bepaald academiejaar, bijv. bij een uitbraak van ebola. Je coördinator internationalisering is op de hoogte van dat reisadvies.

  Daarnaast dringen we er op aan dat elke student (met Belgische nationaliteit) die op studie- of stagemobiliteit naar een land buiten de Europese Unie trekt, registreert op deze overheidssite: travellersonline.diplomatie.be. Het duurt amper een paar minuten en is gratis! Doet er zich in je land van bestemming een ernstige crisis voor (natuurramp, politieke crisis …), dan zal de FOD Buitenlandse Zaken jou makkelijker kunnen informeren en helpen. De Belgische Ambassade of het Consulaat ter plaatse is dan immers op de hoogte van jouw verblijf.

  Standaard zijn alle Howest studenten die op buitenlandse studie- of stageverblijf trekken, verzekerd door de schoolverzekering voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Deze verzekering dekt echter geen ziektekosten of repatriëring. Howest en de beursprogramma’s die zuidstage ondersteunen eisen dat alle studenten die naar het Zuiden vertrekken een afdoende reisbijstandsverzekering afsluiten. Indien je die al hebt, ga na of ze ook geldt voor jouw land van bestemming, of ze dekking genoeg biedt (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand), of ze de volledige duur van je stage dekt. Ga ook specifiek na of stage in het kader van je opleiding in aanmerking komt voor dekking. De verzekering die gratis door de mutualiteiten wordt aangeboden aan alle aangeslotenen is doorgaans niet toereikend. Je kan een persoonlijke uitbreiding reisbijstand bij de Howest schoolverzekering aanvragen (betalend - contacteer tijdig het ankerpunt van de dienst Financiën van je campus voor prijsopgave en afsluiten van de verzekering). Verder verwachten wij dat je, eens ter plaatse, alle richtlijnen van de lokale contactpersoon of promotor opvolgt die te maken (kunnen) hebben met veiligheid.