Educational organization

Education and examination regulations

howest illustraties_programma cropped.png

The education and examination regulations lists the rights and obligations, the procedures and the general functioning of the teaching and examination activities.

It is the agreement of all students with the Howest and is therefore of the utmost importance. If you, as a student, want a copy on paper, apply for it via the student administration.

Exemptions via EVC and EVK

howest illustraties_toekomst cropped.png

Guide for applicants

Contact info@howest.be if you have specific questions.

Admission examination

howest illustraties_toekomst cropped.png

This information will be available soon.
Contact info@howest.be if you have specific questions.

learning credit

howest illustraties_Nog vragen- cropped.png

This information will be available soon.
Contact info@howest.be if you have specific questions.

Tuition fee

howest illustraties_programma cropped.png

This information will be available soon.
Contact info@howest.be if you have specific questions.

Klachten

Bemiddelaar voor studenten

Klachten over examenverloop? 
Stap naar de ombudspersoon.

Studenten kunnen met alle klachten omtrent de toepassing van het studiecontract terecht bij de ombudspersoon.

De ombudspersoon treedt, op hun mondeling en/of schriftelijk verzoek, op als bemiddelaar voor de studenten bij:

  • alle geschillen inzake het onderwijs- en examenreglement
  • de rechtspositie van de student
  • als onbillijk ervaren handelingen en toestanden

Ontvangen, onderzoeken en behandelen van klachten

De ombudspersoon treedt, op hun mondeling en/of schriftelijk verzoek, op als bemiddelaar voor de studenten bij:

  • alle geschillen inzake het onderwijs- en examenreglement
  • de rechtspositie van de student
  • als onbillijk ervaren handelingen en toestanden

Ombudspersonen

  • Brugge - Sint-Jorisstraat: Heidi Decru
  • Brugge - Rijselstraat: Ann Verkeyn
  • Kortrijk: opleidingsgebonden, vraag meer info bij één van je docenten