(Specialisation) Health Care Prep Program

Howest Specialisatietraject Health Care Voorbereidingsprogramma
"Je kiest voor een werkplek in de gezondheidssector en je beschikt nog niet over de nodige medische voorkennis om een bepaalde opleidingen in de complementaire zorg bij ICZO te volgen."

ICZO beveelt je een doorgedreven kwalitatieve opleiding op Hoger Onderwijs niveau aan, namelijk de "Health Care @ home" opleiding. Het is een opleiding die bij je past als je geboeid bent door de medische wereld en je een hart hebt voor patiënten.

De opleiding heeft als doelstelling het bieden van een voorbereiding op een beroepsopleiding in de complementaire gezondheidszorg. Deze voorbereiding is gericht op:

  • Kennis van de medische basisvakken;
  • Wegwijs in de medische terminologie;
  • Kennis van de structuren en functies van het menselijke lichaam

Meer info | Inschrijven

Ontdek de opleiding Health Care Voorbereidingsprogramma

Onze aanpak

Deze @home opleiding staat open voor iedereen die nog géén kennis heeft van het menselijk lichaam. Je kiest zelf wanneer je wilt studeren en een team begeleidt jou via het internet. Er zijn ook enkele contactmomenten op de campus te Brugge voorzien. De @home opleiding is geen kopie van de dagopleidingen. De lectoren passen hun colleges en opdrachten aan de noden van het afstandsonderwijs aan.

Opleidingsprogramma

Anatomie en fysiologie I - Inleiding: inhoud van een cel, membraantransport, weefselleer. Locomotorisch stelsel: skelet, gewrichten, spieren. Oftalmologie: anatomie en fysiologie van het oog.

Praktische info

Dit specialisatietraject is geschikt voor iedereen die geen Bachelor of Master in de gezondheidszorg heeft. De voertaal is Nederlands.