(postgraduate) Professional Titel Nurse Specialised in Intensive Care and Emergencies's Care

(postgraduaat) Beroepstitel Verpleegkundige Gespecialiseerd in de Intensieve Zorg en Spoedgevallenzorg
  • This program is only available in Dutch!

Ontdek de opleiding Beroepstitel Verpleegkundige Gespecialiseerd in de Intensieve Zorg en Spoedgevallenzorg

Opleiding

Met dit postgraduaat voldoet u aan de Vlaamse regelgeving inzake hoger onderwijs en de federale reglementering inzake de bijzondere beroepstitels.

Programma

Het programma bevat een theoretisch en een praktisch gedeelte, in totaal 60 studiepunten (ECTS). De leerinhouden komen volledig tegemoet aan de criteria zoals gesteld in het Ministerieel Besluit van 19 april 2007 tot vaststelling van de criteria voor erkenning.

Praktisch

Het contactonderwijs wordt eenmaal per week georganiseerd. De lessen worden gegeven door specialisten binnen hun vakgebied.