Onderzoek en dienstverlening

De opleiding heeft een lange traditie als het gaat over onderzoek en dienstverlening. Dit zijn enkele onderzoeken waarmee de leden van het team sociaal werk de voorbije jaren in de weer waren:

ICF-Lab ondersteunt welzijnsorganisaties bij het gebruik van ICF

ICF_logo_01 cropped.png

Het ICF-Lab is een advies-, trainings- en expertisecentrum om toekomstige en huidige professionals vertrouwd te maken met de ICF. De ICF (de International Classification of Functioning, Disability and Health) is een kader en classificatiesysteem van de WHO die ook in Vlaanderen door meer en meer organisaties binnen de gezondheids- en welzijnszorg gebruikt wordt. Het wordt als vrij complex ervaren om het kader te gebruiken en te implementeren. Vandaar willen wij vanuit Howest het werkveld hierbij op maat ondersteunen.

RE:PEST, dringt pestgedrag in scholen terug ...

RePest.png

De Hogeschool West-Vlaanderen (een multidisciplinaire samenwerking tussen de opleidingen Sociaal Werk, Lerarenopleiding, Toegepaste Psychologie en Digital Arts and Entertainment) ontwikkelde een lessenreeks met als doel het pestgedrag in het secundair onderwijs terug te dringen. Via een preventieve aanpak wil de lessenreeks bijdragen tot een positief klas- en schoolklimaat en een veilige schoolomgeving.

Centraal staat een educatieve game, Re:Pest. Aan de hand van de game leren de leerlingen de vormen van pestgedrag en de verschillende rollen bij het pesten kennen. Nadenken over het eigen gedrag in pestsituaties alsook de andere mogelijke manieren van reageren op pestgedrag komen aan bod. Je kan op deze website alvast ook een korte demo bekijken.

Via een gerichte vorming in de school worden de leerkrachten vertrouwd gemaakt met de lessenreeks en de game. Bedoeling is dat de leerkrachten nadien de lessenreeks zelf geven. Het lessenpakket Re:Pest kan vakoverschrijdend door elke leerkracht met diverse klasgroepen gehanteerd worden. 

Online Buurten als innovatie-proeftuin voor Zorg

online buurten cropped.png

Howest participeert in deze West-Vlaamse innovatie-samenwerking voor de (thuis)zorg.
Online Buurten zet in op vier opportuniteiten:

  1. Het waarderen van de mogelijkheden van elke inwoner
  2. Inspelen op de kracht van buurtdynamiek
  3. Opzetten van nieuwe of vernieuwende samenwerkingen
  4. Informatie- en communicatietechnologie maximaal benutten.

 

MISSION

DSCF2134.jpg

MISSION is een driejarig onderzoeksproject op vlak van armoedebestrijding in Kortrijk. Stad/OCMW Kortrijk, de Kortrijkse hogescholen Howest en Vives, het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck van de Universiteit Antwerpen en Kind & Gezin zijn de partners in dit project. MISSION staat voor Mobile Integrated Social Services Increasing Outcome for users in Need. Via wetenschappelijk onderzoek wordt de impact nagegaan van het inzetten van casemanagers bij gezinnen in armoede met jonge kinderen op het opnemen van rechten en lokale dienstverlening. Het project bestaat uit een kwantitatief luik (impactmeting) en een kwalitatief luik (participatief actieonderzoek met de casemanagers). MISSION wordt financieel gesteund door het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI) van de Europese Commissie. 

Erasmus+: Youth in action

ray.jpg

Howest is door de Vlaamse regering - Afdeling cultuur, jeugd, media en sport aangeduid voor de halfwegevaluatie van Erasmus+: Youth in Action. Erasmus+: Youth in Action is het jeugdhoofdstuk van het Erasmus+ programma en beoogt onder andere Europese samenwerking in de jeugdsector en het versterken van de jeugdsector in Europa.

De opleiding sociaal werk van Howest is sinds 2012 de onderzoekspartner voor Vlaanderen in het RAY netwerk. RAY is een Europees onderzoeksnetwerk  met partners uit 29 verschillende Europese landen. De doelstellingen van dit netwerk zijn het verbeteren van de kwaliteit van projecten in het programma, het wetenschappelijk onderbouwen van het Europees jeugdbeleid en het bevorderen van de dialoog tussen wetenschap, beleid en praktijk. Ray bevragingen en analyses gaan  na welke impact Erasmus+: Youth in Action projecten hebben op deelnemers, projectbegeleiders en organisaties. Daarnaast ontwikkelt dit netwerk nog allerlei ander onderzoek rond het programma.

Project Senioren in sociaal isolement (ISO-WEB)

logo_krachtnet cropped.jpg

ISO-WEB is een preventieproject dat een (digitale) tool zal ontwikkelen dat gebruikt kan worden bij het in kaart brengen van het sociaal netwerk van een senior. Op deze manier zal ook risico op sociaal isolement gedetecteerd kunnen worden. Vermaatschappelijking van de zorg en empowerment van de doelgroep staan hierbij centraal. Tijdens de Dag van de Zorg zal het mogelijk zijn het prototype van de tool te bekijken.

@llemaal digitaal

Studie naar de noden en behoeften inzake computer- en internetgebruik en -opleiding bij de inwoners van de stad Kortrijk. De opleiding sociaal werk van Howest deed onderzoek naar vorming- en opleidingsbehoeften over digitale vaardigheden en mediawijsheid bij voormalige cursisten van Europees project Citizen First (dichten van de digitale kloof) met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen.