Skip to main content
Administrative technical personnel

Roosteraar

Opdracht

Je wordt aangeworven voor onbepaalde duur vanaf 24/04/2023 (of zodra mogelijk).

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Profiel

Vereist diploma en kennis:

 • Je hebt een bachelordiploma (bij voorkeur in een wiskundige richting met sterke IT vaardigheden).
 • Je hebt een uitstekende kennis van MS Office en kan vlot overweg met nieuwe software (bv. roosterprogramma).
 • Je hebt kennis van de onderwijsregelgeving of je bent bereid die snel te verwerven.

Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels.

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be) toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Je kan gegevens interpreteren en analyseren.
 • Je bent stressbestendig, werkt autonoom en nauwgezet.
 • Je kan discreet en professioneel omgaan met informatie.
 • Je bent geduldig en neemt jouw tijd om te luisteren naar de gebruiker om ook te horen wat niet uitgesproken wordt.

Je bent in staat inzicht te krijgen in de complexe roosterproblematiek. Immers, het ideale rooster kan nooit opgesteld worden. Aan de hand van je inzicht in de globale roosterproblematiek, kan je optimale keuzes en compromissen maken.

Ervaring

Je hebt bij voorkeur ervaring in een gelijkaardige functie waar je dagelijks jouw sterke analytische en probleemoplossende vaardigheden kon inzetten.

Aanstellingskenmerken

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen is een creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool met ruim 9000 studenten en ongeveer 800 medewerkers met campussen in Brugge, Kortrijk en Oudenaarde.

N.a.v. een collega die op pensioen gaat zijn we op zoek naar een roosteraar voor de campussen in Brugge en Kortrijk neem je volgende taken op:

 • Je bent verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens die je nodig hebt voor het maken van een goed rooster.
 • Je zorgt voor de opmaak en update van lesroosters en examenroosters (voor studenten en lectoren) die rekening houden met de wijzigende personeelsformatie doorheen het academiejaar.
 • Je controleert de onderwijs- en examenprogrammatie (in overleg met studentenadministratie, facility en infrastructuur) en waar nodig wijzig je de les- en examenroosters in functie van een optimale lokalenbezetting. Je kan hiervoor beroep doen op onderwijsondersteunende software.
 • Je volgt de geroosterde activiteiten op en bewaakt op basis van continue rapportering de conformiteit van de uitvoering.
 • Je verzorgt een correcte rapportering naar je directe leidinggevende.
 • Je bent alert voor de noden van lectoren en opleidingen op gebied van mogelijke onderwijsinnovatie en de vertaling ervan naar het lokalenbeheer en -bezetting.
 • Je volgt de regelgeving Hoger Onderwijs op.
 • Je onderhoudt contacten met externen (bv. Stad Brugge, Sport Vlaanderen…) daar waar we gebruik maken van hun lokalen om de gemaakte afspraken inzake lokalenbeheer op te volgen.

Je werkt vrij autonoom maar komt terecht in een team van roosteraars en kan steeds terecht bij collega’s en de coördinator om good practices en expertise uit te wisselen.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit.

Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers volgende voordelen aan:

 • Personeelsleden met een tewerkstellingspct. van minstens 70% krijgen een laptop ter beschikking. Daarnaast is voor alle medewerkers een pool van laptops ter beschikking voor gebruik op de campus.
 • Uitgebreide vormingsmogelijkheden.
 • Mogelijkheid tot telewerken met de mogelijkheid tot een extra scherm gezien de aard van de functie.
 • Loopbaanbegeleiding en coaching.
 • Woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald. Wie met de fiets komt, kan rekenen op een fietsvergoeding.
 • Maandelijkse vergoeding voor privé-internetverbinding.
 • Blue bikes en cambio wagens zijn ter beschikking voor dienstverplaatsingen.
 • Aanbod van maaltijden aan democratische prijzen.
 • Netwerkmomenten verspreid over het ganse jaar.
 • Diverse personeelsvoordelen via Benefits@Work.
 • Culturele, toeristische en shopping-voordelen met de lerarenkaart.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Sarah Rommens – Coördinator roosteraars
Sarah.Rommens [at] howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle [at] howest.be

Solliciteren

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be en dit ten laatste op 19/03/2023 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Het selectiegesprek vindt plaats op 22/03/2023 vanaf 16h00 op de campus te Kortrijk.

De resterende weerhouden kandidaten kunnen worden uitgenodigd voor een verdiepend gesprek betreft de functie-inhoud.

Logo Baanbrekende Werkgever

Baanbrekende Werkgever

Howest mag zich in 2023 een Baanbrekende Werkgever noemen! 

Het is de bevestiging van het leertraject dat we hebben afgelegd i.s.m. Antwerp Management School, Jobat en De Lijn.

Dit label is echter geen eindpunt! We blijven inzetten op een mensgericht personeelsbeleid en op een duurzaam mobiliteitsbeleid. Onze focus gaat daarbij naar het versterken van het fysieke, mentale en sociale welbevinden van onze medewerkers én studenten. Om deze ambities waar te maken, zijn de eerste stappen gezet, maar ons engagement blijft doorlopen:

 • We blijven werk maken van een duurzaam en mensgericht beleid rond mobiliteit en hybride werken. 
 • We stimuleren minder, slimmer en groener onderweg en voorzien o.a. deelwagens en blue bikes.
 • Met Healthy Howest creëren we een zorgzame omgeving, zetten we in op een actieve levensstijl in de campus(omgeving) en faciliteren we het maken van bewuste gezonde keuzes.
 • We geven onze medewerkers de ruimte om initiatief te nemen. Ook kiezen we voor een laagdrempelige en waarderende feedbackcultuur.
 • We zetten in op motiverend leiderschap alsook individuele en collectieve loopbaanbegeleiding om iedereen alle kansen te bieden zich te ontplooien in hun loopbaan.

Meer informatie over het afgelegde leertraject