Circulaire stedenbouw: Rol van het beleid

Friday 16/12

Circulaire stedenbouw: Rol van het beleid

09u00-09u15: Intro (Eva Heuts, VIBE)

Circulaire stedenbouw vraagt niet enkel om harde, infrastructurele vernieuwing zoals technologische vernieuwing, maar ook om een economische, socio-culturele of institutionele en politiek-bestuurlijke vernieuwing.

09u15-10u45: Hoe kan het beleid sturend zijn? (Erik Grietens, BBL)

Welke instrumenten kunnen ingezet worden voor circulaire stedenbouw? Er is nog weinig ervaring in het ruimtelijk beleid met circulariteit. Het gaat veelal om proefprojecten zonder overkoepelend kader. Experimenteerruimte is belangrijk, bijvoorbeeld in leegstaande panden. Maar hoe kan een overheid circulaire stedenbouw verankeren in een beleidsplan ruimte, in ruimtelijke uitvoeringsplannen of in het vergunningenbeleid? En hoe kan een overheid een sturend grond- en uitgiftebeleid uitwerken ten dienste van circulariteit in ruimtelijke planning? Een overzicht aan de hand van de publicatie ‘Scenario Circulair’, een weerslag van een project waarin Bond Beter Leefmilieu samen met de Vereniging voor Ruimte en Planning en drie lokale besturen op zoek ging naar de mogelijkheden voor een circulaire herbestemming van leegstaande panden. 

  • Erik Grietens is beleidsmedewerker ruimte bij de Bond Beter Leefmilieu (BBL)

11h00-12:30: Proactief beleid rond verouderde economische sites in de kern (Bram Tack, Leiedal)

We moeten ruimte om te ondernemen in de kernen behouden en stimuleren. De oplossing hiervoor kan erin bestaan om sterker in te zetten op de historische verweving van wonen en werken. Het zijn bij uitstek de lokale besturen die een belangrijke rol hebben in het doordacht faciliteren en begeleiden van die verweving.
Binnen het project Kameleon ontwikkelde Leiedal instrumenten om bij vragen rond hergebruik van verlaten economische sites de gemeentelijke dienstverlening te optimaliseren en om een proactief beleid voor de bedrijfshuisvesting te ontwikkelen. 

  • Bram Tack is coördinator Ruimte & Leefomgeving bij Intercommunale Leiedal.

Wenst u deze les (online) te volgen? 

Meer info en inschrijven