Circulaire stedenbouw: Kwaliteitsbewaking

Friday 02/12

Circulaire stedenbouw: Kwaliteitsbewaking

09u00-09u15: Intro (Eva Heuts, VIBE)

09u15-10u45: Duurzaamheidsmeter wijken (Luc Eeckhout, evr-architecten)

In deze workshop gaan we aan de slag met een concreet project dat getoetst is aan de duurzaamheidsmeter wijken.

  • Luc Eeckhout is architect-stedenbouwkundige bij het bureau evr-architecten en docent duurzame stedenbouw aan de KU Leuven. Hij vertrekt vanuit een overkoepeld raamwerk om een post-fossiele samenleving te realiseren. Kernthema’s zijn onder meer circulariteit, aanpasbaarheid, gezondheid, biodiversiteit, sociale inclusie en verbondenheid.

11u00-12h30: Duurzaamheidsmeter wijken toegepast op de case Suikerpark (Björn Denecker, WVI)

Hergebruik van ruimte betekent het opnieuw benutten van leegstaande, onderbenutte en/of verwaarloosde terreinen, constructies en gebouwen. Een mooi voorbeeld is de reconversie van de voormalige Suikerfabriek in Veurne. Eind 2007 werd WVI eigenaar van deze unieke site vlakbij het historisch stadscentrum. Met een totale oppervlakte van 49 ha combineert het nieuwe stadsdeel drie belangrijke functies: wonen (18 ha), werken (16 ha) en natuur (15 ha). 
WVI staat als publieke projectontwikkelaar in voor de realisatie van het regionaal bedrijventerrein (16 ha) en het aangrenzende natuurgebied Suikerwater (15 ha). Vandaag vind je er al het ontmoetingscentrum ’t Suikerklontje en het ecologisch volkstuinpark Allonshof. Voor de ontwikkeling van het woonproject en bijhorend recreatief stadspark heeft WVI samen met de Stad Veurne een private partner, projectontwikkelaar ION, geselecteerd via een contractuele Publiek Private Samenwerking (PPS-2017). De eerste bewoners namen reeds hun intrek eind 2020. In het voorjaar van 2021 is de site publiek toegankelijk gemaakt door de realisatie van alle geplande fietspaden (bovenlokaal functioneel fietsnetwerk).

WVI heeft hoge duurzaamheidsambities voor het volledige project Suikerfabriek. Het bedrijventerrein realiseren ze conform de 19 principes voor duurzame kwaliteit op bedrijventerreinen. De industriële restwarmte wordt in 2022 doorgetrokken naar het warmtenet van het woonproject. Op die manier zullen met de tijd meer dan 500 woningen uitsluitend worden verwarmd met industriële restwarmte. Voor het natuurgebied ‘Suikerwater’ (15ha) is een natuurbeheerplan goedgekeurd (ANB) dat de inrichting, het beheer en toegankelijkheid regelt van het gebied. Voor het autoluwe woonproject ‘Suikerpark’ focussen ze samen met projectontwikkelaar ION op de beeldkwaliteit en de integrale duurzaamheid van het project. Ze monitoren de duurzaamheid in elke fase van het project via de nieuwe Vlaamse duurzaamheidsmeter Wijken. De keuze om een goed gelegen brownfield te gaan herontwikkelen geeft direct een puntenvoorsprong t.o.v. een woonontwikkeling van een zgn. greenfield. Bij de meeste brownfieldherontwikkelingen in Vlaanderen valt de economische functie weg en moet elders een invulling krijgen, meestal op een nieuw bedrijventerrein in de stadsrand. Bij Suikerfabriek wordt van dag één beslist dat hier ook een aanzienlijk deel werkgelegenheid terug moest komen. 

  • Björn Denecker is architect, ruimtelijk planner en projectleider voor de Suikerfabriek bij WVI (voluit West-Vlaamse Intercommunale).

Wenst u deze les (online) te volgen?

Meer info en inschrijven