(Praktijk)lector ergotherapie

(Praktijk)lector ergotherapie

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven ad interim voor  bepaalde duur van 21/11/2022 tot en met 30/06/2023. 
De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector. 
 

Functiebeschrijving

Je maakt deel uit van het opleidingsteam Ergotherapie. Vanuit het talent en de passie van elke student, leid je studenten op tot teamgerichte, startcompetente en breed inzetbare professionals die adequaat en wendbaar kunnen inspelen op de ontwikkelingen in onze globale samenleving. 

Als (praktijk)lector Ergotherapie heb je ervaring met of ben je bereid om je snel in te werken in competentiegericht onderwijs en ben je gedreven om aan de slag te gaan met studenten. 

Voor het eerste deel van je opdracht (november tot en met januari 2023) finaliseer je de opgestarte begeleiding van Bachelorproef 1. Daarnaast sta je in voor het verzorgen van de evaluaties van een aantal opleidingsonderdelen binnen het interventiedomein geestelijke gezondheidszorg: Methodisch handelen (in de praktijk), Assessments en Coaching. 
In jaarhelft 2 (feb tot jun 2023) begeleid je studenten tijdens Bachelorproef 2, projectwerk en stages. Je geeft de lessen Interventies en Interventies in de praktijk specifiek voor het interventiedomein geestelijke gezondheidszorg. 

Je staat in voor het creëren van een effectieve en attractieve leeromgeving. Daarnaast sta je samen met een collega in voor de coördinatie van de stages. 

Als teamlid neem je uiteraard ook deel aan de overlegmomenten. Je hebt een ruim netwerk en gaat ook op zoek naar interessante werkveldcontacten en samenwerkingsmogelijkheden. Je werkt mee aan de profilering van de opleiding in het werkveld, bij potentiële studenten en andere stakeholders. 
 

Profiel

Vereist diploma en kennis: 

 

 • Bachelor of master in de ergotherapie
 • Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels.
 • C1 attest Engels of bereid om dit te behalen

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC  toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded. 
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Je hebt onderwijskundige vaardigheden: je realiseert competentiegericht onderwijs en richt een effectieve en attractieve leeromgeving in.
 • Je staat open voor nieuwe onderwijsvormen en vernieuwende ideëen rond onderwijs.
 • Je bent studentgericht: je gaat op een correcte manier om met studenten, je kan hen motiveren, coachen, begeleiden en evalueren.
 • Je zet je praktijkervaring en netwerk in om studenten te coachen bij het verbinden van theorie en praktijk
 • Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen in de gezondsheidszorg en speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie
 • Je kan op conceptueel niveau denken en werken, maar waar nodig ook de details gaan uitwerken.
 • Je beschikt over ondernemingszin en doorzettingsvermogen;
 • Je bent reflectief en flexibel ingesteld.
 • Je beschikt over een goed organisatievermogen en over een probleemoplossende attitude.
 • Je beschikt over goede ICT-vaardigheden.
   
Ervaring

Je hebt praktijkervaring als ergotherapeut binnen de geestelijke gezondheidszorg. Ervaring binnen het hoger onderwijs is een pluspunt.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. 

Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers volgende voordelen aan:

 

 • Uitgebreide vormingsmogelijkheden.
 • Mogelijkheid tot het opdoen van internationale ervaringen.
 • Mogelijkheid tot telewerken.
 • Loopbaanbegeleiding en coaching.
 • Woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald. Wie met de fiets komt, kan rekenen op een fietsvergoeding. 
 • Maandelijkse vergoeding voor privé-internetverbinding.
 • Blue bikes en cambio wagens zijn ter beschikking voor dienstverplaatsingen.
 • Aanbod van maaltijden aan democratische prijzen.
 • Netwerkmomenten verspreid over het ganse jaar.
 • Culturele, toeristische en shopping-voordelen met de lerarenkaart.
   
Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Eveline Van Cauwenberghe – opleidingscoördinator Ergotherapie
 

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR

 

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via SES en dit ten laatste op 05/10/2022 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.
Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Het selectiegesprek vindt plaats op woensdag 12 oktober vanaf 16u op de volgende locatie: Howest campus The Penta, Sint-Martens-Latemlaan 
 

Info howest

Onderwijzend personeel

Administratief technisch personeel

Project / onderzoeks-medewerkers