(Praktijk)lector IT Security

(Praktijk)lector IT Security

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van zodra als mogelijk tot en met 31/08/2023.

De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag kan worden ingericht
Verlenging/benoeming is mogelijk.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Functiebeschrijving

Je versterkt het team van de cluster Informatica en Technologie met opleidingen zoals de professionele bachelor Toegepaste Informatica, graduaat Programmeren en graduaat Systeem- en netwerkbeheer. De opleiding Toegepaste Informatica biedt drie keuzetrajecten aan: Software Engineer, Cyber Security Professional en ICT & Blockchain Consultant en de afstudeerrichting Artifical Intelligence die leidt tot het  AI Developer profiel. Ook zijn er afstandstrajecten Cyber Security Professional en Blockchain Developer & Architect en verschillende postgraduaten zoals Data Protection Officer, Applied Artificial Intelligence, Advanced Cyber Security en Industrial Security. Van de bacheloropleiding wordt het traject Cyber Security Professional ook in het Engels aangeboden. Jouw voornaamste taak is gepassioneerd interactief onderwijs verstrekken in het domein van IT Security, management en Governance. Expertise in het domein van threat-based risk management, threat intelligence en threat hunting is belangrijk. Naast het lesgeven behoort ook het begeleiden en evalueren van projecten, stagebegeleiding en bachelorproeven behoren tot de opdracht.

Je doet dit niet alleen maar je wordt omkaderd door collega’s die de waarden serve, empower, care hoog in het vaandel dragen. Als domeinexpert verleen je medewerking bij op te starten en lopende onderzoeksprojecten en maatschappelijke dienstverlening. Je neemt ook teamgebonden taken op.

Profiel

Vereist diploma en kennis:

 • Diploma bachelor of master in een IT-domein
 • Kennis in het domein van Cyber security, in het bijzonder thread intelligence en threat hunting
 • Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels.
 • C1 attest Engels of bereid om dit te behalen (ondersteund door Howest)

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Beschikken over goede didactische vaardigheden en affiniteit hebben met het detecteren van moeilijke materie en deze op een toegankelijke manier kunnen aanbieden.
 • Kennis hebben over en ervaring hebben met Security management, thread based risk management, thread intelligence en thread hunting.
 • Studenten motiveren, coachen en begeleiden bij opdrachten, projecten, stages en bachelorproeven.
 • Beschikken over een ondernemende spirit. Commerciële en klantgerichte ingesteldheid, bekendmaking van de opleidingen de verwante trajecten.
Ervaring

Werkveldervaring in het domein van IT security en/of ervaring in hoger onderwijs is een meerwaarde.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit.

Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers volgende voordelen aan:

 • Personeelsleden met een tewerkstellingspct. van minstens 70% krijgen een laptop ter beschikking. Daarnaast is voor alle medewerkers een pool van laptops ter beschikking voor gebruik op de campus.
 • Uitgebreide vormingsmogelijkheden.
 • Mogelijkheid tot het opdoen van internationale ervaringen.
 • Mogelijkheid tot telewerken.
 • Loopbaanbegeleiding en coaching.
 • woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald. Wie met de fiets komt, kan rekenen op een fietsvergoeding. 
 • Maandelijkse vergoeding voor privé-internetverbinding.
 • Blue bikes en cambio wagens zijn ter beschikking voor dienstverplaatsingen.
 • Aanbod van maaltijden aan democratische prijzen.
 • Netwerkmomenten verspreid over het ganse jaar.
 • Culturele, toeristische en shopping-voordelen met de lerarenkaart.
Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Corneel Theben Tervile -opleidingsmanager Informatica en technologie
 

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt zo vlug als mogelijk uitgenodigd voor een selectiegesprek.

De vacature wordt afgesloten van zodra deze is ingevuld.

Info howest

Onderwijzend personeel

Administratief technisch personeel

Project / onderzoeks-medewerkers