Projectmedewerker Security & Privacy

Projectmedewerker Security & Privacy

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven van zodra als mogelijk tot 31/12/2023. Daarna kan een verdere aanstelling gebeuren. 
Maximum 10 jaar relevante ervaring kan verrekend worden in de geldelijke anciënniteit.
 

Functiebeschrijving

Je maakt deel uit van de onderzoeksgroep van de cluster Informatica en Technologie waar o.m.de bacheloropleiding Toegepaste Informatica toe behoort. Deze opleiding biedt drie keuzetrajecten aan: Software Engineer, Cyber Security Professional, ICT & Blockchain Consultant en één afstudeerrichting AI. Ook zijn er afstandstrajecten Cyber Security Professional en Blockchain Developer & Architect @home en 4 postgraduaten Data Protection Officer, Applied Artificial Intelligence, Advanced Cyber Security en Industrial Cyber Security. 
Jouw  opdracht  bestaat  uit 50%  van  de  werktijd  aan het TETRA  project GAICIA  Gedrag  gebaseerde  Artificiële  Intelligentie  inzetten  tegen  cyber industriële   aanvallen   en 50%   aan   het het   COOCK   CORNET  project CyberSecurity4.0  Strategische  en  case-specifieke  cyberbeveiliging  voor Industrie 4.0 van kmo’s.
Je   staat   er niet   alleen   voor,   je   komt terecht  in het uitgebouwd onderzoeksteam ‘Security & Privacy’ met heel wat ervaring in Cyber Security, AI, Blockchain Technologie, RPA, ... Je werkt in de rustige sfeer van The Vibe Brugge dichtbij het station. De taak van OT/ICS Cyber Security Expert is het uitvoeren van pragmatisch onderzoek dat dicht aanleunt bij de industrie. Je krijgt de kans om op de hoogte te blijven van het domein en de beschikbare technologieën. 
Verder wordt ook verwacht dat je de opgebouwde kennis en informatie verspreid naar niet enkel de stakeholders van het project, maar ook de opleidingen met inbegrip van de studenten. Hierbij  dien je de  communicatie  aan te passen naargelang het doelpubliek. Als domeinexpert verleen je medewerking bij op te starten en lopende onderzoeksprojecten en maatschappelijke dienstverlening. Je neemt desgevallend teamgebonden taken op.
 

Profiel

Vereist diploma en kennis:
•    Bachelor Toegepaste informatica Cyber Security Professional, master informatica of industriële wetenschappen of gelijkwaardig.
•    Kennis Cyber Security is vereist.
Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC   toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:
•    Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
•    Je bent openminded. 
•    Je bent een teamplayer.
•    Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
•    Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
•    Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
•    Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
•    Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:
•    Je maakt jezelf vertrouwd met de onderzoeksvragen en het domein waarin deze zich bevinden.
•    Je werkt creatief mee tijdens de functionele en technische analyses.
•    Je neemt verantwoordelijkheid over de outcome van jouw werk en respecteert deadlines.
•    Je hecht veel belang aan de leesbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid van je code.
•    Je beheert de data volgens de Data Ops methodieken van het team.
•    Je beheert uw code volgens de GIT en DevOps methodieken van het team.
•    Je bent leergierig en gaat naast onze input ook zelf op zoek naar inspiratie en best practices.
•    Je respecteert de afspraken over werkmethodieken die gemaakt worden binnen het team. Je bent bereid om een netwerk op te bouwen binnen de sectoren van uw projecten.
•    Je bent bereid om mee te schrijven aan nieuwe onderzoeksdossiers.
•    Je beschikt over een ondernemende spirit.
•    Je bent een teamplayer.
•    Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels. 
•    Je hebt een commerciële en klantgerichte ingesteldheid.
•    Je bent bereid om te spreken op seminaries en congressen.
 

Ervaring

Ervaring bij cyber security projecten is vereist.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals. 
Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.
Een projectmedewerker/onderzoeker werkt in een multidisciplinair team aan één of meerdere innovatieve onderzoeksprojecten.
Je krijgt de tijd om je in te werken en sterk te verdiepen in nieuwe technologiën die gebruikt worden bij de digitale transformatie van bedrijven en organisaties.
Het bijwonen van gespecialiseerde seminaries in binnen- en buitenland, he volgen van gespecialiseerde opleidingen, het gebruik van de nieuwste tools en platformen en de contacten met andere academische specialisten zijn voorbeelden van hoe we de verdieping helpen realiseren. Intensief contact met het bedrijfsleven is verrijkend en zorgt voor een netwerk dat een meerwaarde biedt jouw verdere carrière van onderzoeker.
Het praktijkgericht onderzoek leid je tenslotte tot valorisatie van de opgebouwde kennis en laat jou toe om als onderzoeker impact te creëren waar je fier op kan zijn.
 

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Kurt Schoenmaekers – onderzoekscoördinator Toegepaste informatica
Kurt Callewaert – Valorisatie Manager Digitale Transformatie

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
 

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.
Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

De vacature wordt afgesloten van zodra ingevuld.
 

Info howest

Onderwijzend personeel

Administratief technisch personeel

Project / onderzoeks-medewerkers