Keuzepakketten Bachelor Toegepaste Architectuur

Vanaf september 2023 kunnen de studenten van de bacheloropleiding Toegepaste Architectuur in het laatste jaar kiezen uit drie keuzepakketten: Architectuur, Virtueel bouwen en Duurzaam renoveren. Deze specialisatiemogelijkheden sluiten naadloos aan op de noden van het werkveld en maken het voor de studenten mogelijk om zich à la carte te verdiepen in een specifiek vakdomein en verder te professionaliseren in het eigen interessegebied.

Elk van deze keuzepakketten wordt na semester 5 ook doorgetrokken in het laatste semester van de opleiding. Op die manier kunnen ook specifieke lesinhouden aangeboden worden in functie van je bachelorproef.

Bekijk de infofiche

Keuzepakket 1: Architectuur

Heb je binnen de opleiding Toegepaste Architectuur een sterke interesse ontwikkeld voor architectuur, architectuuranalyse en -synthese en conceptueel ontwerp? Dan kan je met het keuzepakket ‘Architectuur’ je kennis op dit vlak verder uitbreiden. Onderwerpen zoals conceptualisatie en reconversie (herbestemming) komen hierbij in belangrijke mate aan bod.

Dit keuzepakket vormt ook een uitstekende voorbereiding voor wie die de ambitie heeft om na de bachelor ook de master Architectuur te behalen.

Keuzepakket 2: Virtueel bouwen

Digitalisering heeft de voorbije jaren ook in de bouwsector haar intrede gedaan. Zo wordt het gebruik van BIM-modellen voor ontwerpen, structurele berekeningen of projectmanagement steeds meer regel dan uitzondering. In het keuzepakket ‘Virtueel bouwen’ krijg je innovatieve visualisatietechnieken onder de knie.

Met je diploma op zak kan je vervolgens bijdragen tot de blijvende vernieuwing en actualisering van de technieken die in het werkveld gehanteerd worden.

Keuzepakket 3: Duurzaam renoveren

Nu de betonstop nadert, zit renoveren in de lift. De bouwsector wordt daardoor geconfronteerd met specifieke vraagstukken, waarbij een bestaand gebouw met de bijhorende historiek aangepast moet worden aan de huidige normen, zowel op het vlak van gebruikscomfort als op het vlak van duurzaamheid en herbestemming. Het keuzepakket ‘Duurzaam renoveren’ maakt je wegwijs in het circulaire bouwproces en biedt verdiepingsmogelijkheden op het vlak van renovatietechnieken en reconversie.