Forensisch Laboratoriumonderzoek (keuzetraject)

Bachelor Biomedical Laboratory Science

Forensisch  Laboratoriumonderzoek (keuzetraject)
"Voedselfraude, milieudelicten, illegale handel in dieren en planten… Jouw analyses in het labo worden belangrijk bewijsmateriaal in de strijd tegen deze misdrijven."
  • Is het labo je tweede thuis? 
  • Is stalen analyseren voor jou een tweede natuur? 
  • En droom je er stiekem van om met jouw onderzoek een bijdrage te leveren in de strijd tegen voedselfraude, milieucriminaliteit en illegale handel?

Dan is het nieuwe keuzetraject Forensisch Laboratoriumonderzoek binnen de bacheloropleiding Biomedische Laboratoriumtechnologie je op het lijf geschreven. Je kiest dit – in Vlaanderen unieke – keuzetraject in het eerste jaar, als onderdeel van de afstudeerrichting Farmaceutische en Biologische Laboratoriumtechnologie.

Ga je mee de strijd aan tegen de misdaad?

Waarop ligt de focus in dit keuzetraject?

Door een groot aantal incidenten in de voedingssector is onderzoek naar voedselfraude alleen maar belangrijker geworden. Denk aan voedselschandalen zoals de dioxine-, paardenvlees- en fipronilcrisis.

Ook milieucriminaliteit wint aan belang, met in ons land bijvoorbeeld het PFOS-schandaal nog vers in het geheugen. 

Maar ook illegale afvalverwerking, het dumpen van drugsafval en het overtreden van de mestwetgeving in de agrosector zijn actuele onderzoeksvragen waar jij met je speurwerk en laboanalyses mee antwoorden helpt op vinden.

Tijdens het praktijkgerichte keuzetraject ‘Forensisch Laboratoriumonderzoek’ ga je volop aan de slag met stalen en gebruik je de nieuwste software en laboratoriumtools om delicten in de milieu- en voedingssector, op dieren en in de agro-industrie op te sporen.

Waar ligt je toekomst als forensisch laboratoriumonderzoeker?

Forensisch analisten en onderzoekers zijn actief in allerlei beroepen waar de vraag naar oorzaak of schuld centraal staat. Je kan aan de slag in laboratoria, voor verzekeringsmaatschappijen, bij overheidsinstellingen en agentschappen voor voedselveiligheid. Op basis van je kennis van natuurwetenschappen, onderzoekstechnieken en technologie draag je er bij aan het blootleggen van de toedracht van een misdrijf of incident én bepaal je mee wie al dan niet verantwoordelijk is. Moordonderzoeken vallen buiten je werkgebied, maar voedselschandalen en milieudelicten des te meer.

Je komt terecht in een vakgebied waarin continu nieuwe methodes en technieken worden ontwikkeld en andere worden geoptimaliseerd. In het labo krijg je zo steeds betere tools in handen om misdrijven te helpen opsporen. In het werkveld van de advocatuur of verzekeringsbedrijven functioneert de forensisch analist bijgevolg vaak als adviseur of beleidsmedewerker.

Wat komt aan bod in dit keuzetraject?

Volgende opleidingsonderdelen in het programma maken deel uit van jouw opleiding tot forensisch laboratoriumonderzoeker:

  • Wettelijke kaders: juridische basisbegrippen, straf- en civielrechtelijke procedures …
  • Milieu- en voedseldelicten
  • Inbreuken op dier en in agro
  • Casus: van analyse tot rechtszaal

De basis om op een zelfstandige manier in een laboratorium de nodige analyses uit te voeren, komt uitvoerig aan bod in de andere opleidingsonderdelen van de opleiding Biomedische Laboratoriumtechnologie.