Howest onderzoekt hoe blockchain aanvraag Gentse Energielening kan vereenvoudigen

Hogeschool Howest en Stad Gent slaan de handen in elkaar om te onderzoeken hoe de aanvraagprocedure voor de Gentse Energielening vereenvoudigd kan worden. De sleutel komt daarbij te liggen bij blockchain, een veelbelovende technologie waar de opleiding Toegepaste Informatica van Howest al sinds 2016 onderzoek naar doet.

Blockchain als sleutel voor vereenvoudiging

Vandaag gaat nogal wat tijd over de aanvraag van de Energielening in Gent. Zo moet er regelmatig heen en weer gecommuniceerd worden tussen de aanvrager en de energieconsulent voor het verzamelen van alle nodige documenten. Daarnaast moet de energieconsulent elk document analyseren, waardoor de procedure al eens durft uit te lopen. “Voor Stad Gent gaan we daarom onderzoeken hoe we de duur van deze aanvraagprocedure kunnen inkorten”, legt Kurt Callewaert, Valorisation Manager Digital Transformation bij Howest, uit. “Dat willen we doen met blockchaintechnologie. Zo zullen we een gedecentraliseerd systeem creëren waar data op een snelle manier worden aangeleverd. Dat moet zowel de energieconsulent als de aanvrager ontlasten.”

BLING Interreg North Sea Region-project

Het onderzoeksproject voor Stad Gent kadert binnen BLING, voluit Blockchain in Government. Dat is een Interreg North Sea Region-project waarin veertien kennis- en overheidsinstellingen een consortium vormen (waaronder Howest University of Applied Sciences en Stad Gent). Dankzij BLING kunnen de partners onderzoeken welke rol blockchain kan spelen voor overheden en hoe deze technologie de publieke dienstverlening kan verbeteren. In dit geval bekijken de blockchainonderzoekers van de onderzoeksgroep Security & Privacy van de opleiding Toegepaste Informatica hoe de technologie effectief een oplossing kan bieden voor de vereenvoudiging van de aanvraag van de Energielening in Gent.

Blockchainexpertise

Het project ‘BLING Energielening Gent’ loopt tot eind juni 2023. In een latere fase zal ook onderzocht worden welke meerwaarde blockchaintechnologie kan hebben voor andere diensten en processen van Stad Gent. “Dat Stad Gent voor dit project een beroep doet op onze onderzoekers is niet alleen omdat we allebei partners zijn van BLING”, aldus Kurt Callewaert. “We hebben de voorbije jaren ook daarbuiten een naam opgebouwd in de blockchainwereld. Al sinds 2016 zijn we bij Howest namelijk actief met onderzoek en ontwikkeling van blockchaintoepassingen bezig. Daarmee zijn we uniek in de academische wereld, net zoals ons keuzetraject ICT & Blockchain Consultant dat is in Vlaanderen. Daarnaast zijn we betrokken bij verschillende blockchainprojecten in de agrifood- en energiesector en bouwen we in het najaar een eigen Europese node in het EBSI-netwerk.”