Postgraduaat in de Integratieve Humanistische Psychotherapie

Postgraduaat in de Integratieve Humanistische Psychotherapie

Dit vierjarig postgraduaat leidt hulpverleners op in de Integratieve-Humanistische Psychotherapie. De integratieve visie kijkt op een holistische manier naar zowel het individu als het systeem waarin hij functioneert.

Zowel de gedachten, de emoties, het lichaam als de existentieel-spirituele dimensie krijgen aandacht en worden in het psychotherapeutische proces geïntegreerd. Integratieve Psychotherapie brengt humanistische, experiëntiële en systemische elementen samen en combineert zowel lichaamsgerichte en creatieve technieken met gesprekstherapie.

Volgens de criteria van de European Association for Psychotherapy start deze professionele vorming met een periode van self-experience en persoonlijke groei. Dit voorkomt dat innerlijke conflicten en/of verdrongen frustraties het therapeutisch proces ondermijnen. Deze ervaringsgerichte manier van werken vraagt van de student een openheid en de motivatie om naar eigen blinde vlekken te kijken.   

Deze opleiding biedt een evenwicht tussen theoretische overdracht, hoorcolleges, oefeningen en gesprekssimulaties. Aan de hand van video-interactie worden gesprekstechnieken ingeoefend. Een deel van de leerstof kan op actieve wijze, aan de hand van ‘flipped classroom‘ individueel of met peers worden doorgenomen.

Deze opleiding bestaat uit 99 contacturen per jaar, verspreid over een tiental dagen. Elk academiejaar volgen de studenten 50 uren intervisie, supervisie, practica en literatuurstudie. Deze opleiding impliceert tevens gesuperviseerde klinische praktijkvoering en het maken van een scriptie. 

Deze therapieopleiding bestaat uit 120 ECTS, verspreid over 4 jaar, en beantwoordt aan de ECP-criteria (European Certificate for Psychotherapy)

Deze opleiding is erkend voor KMO-portefeuille en opleidingscheques.

Deze opleiding vindt plaats op 3 locaties:

Instapvoorwaarden Meer info en inschrijven