Howest pioniert in duaal leren in hoger onderwijs

Howest pioniert in duaal leren in hoger onderwijs

Duaal leren (de combinatie van leren op school en op de werkvloer) is sinds in een aantal jaar ingeburgerd in het secundair onderwijs. Het hoger onderwijs zit daarentegen nog in de ‘proeftuinfase’. Howest zet echter wel al concrete stappen op het vlak van duaal leren: met twee duale trajecten in de logistieke opleidingen en de participatie in een ESF-project rond duaal leren.

Stap verder dan werkplekleren

Samenwerking met het werkveld speelt een belangrijke rol in alle opleidingen van Howest. “Graduaten in onze hogeschool integreren werkplekleren dan ook voor minstens een derde, en soms zelfs voor de helft, in de curricula”, aldus Janne Verhaeghe, projectverantwoordelijke uitrol duaal leren aan Howest. “Maar duaal leren gaat nog een stap verder. Daarom participeert Howest sinds begin vorig jaar in een ESF-project rond duaal leren. Zo willen we beter inzicht krijgen in de mogelijkheden, de randvoorwaarden en de modaliteiten van duaal leren in het hoger onderwijs.”

Inspiratie voor regelgevend kader

“In het ESF-project onderzoeken we samen met onze partners hoe we van duaal leren een succesverhaal kunnen maken voor onze hogeschool en voor onze stakeholders. Dat zijn in de eerste plaats onze studenten, maar ook werkveldpartners”, legt Janne Verhaeghe uit. “Het is onze bedoeling om tegen 2023 een duidelijke visie neer te schrijven op duaal leren binnen het hoger onderwijs. Voor alle opleidingen die zich lenen tot duaal leren zullen we een leidraad opstellen met de kritische succesfactoren en een concreet stappenplan om duaal leren te implementeren. Tegelijk hopen we dat de Vlaamse overheid onze input zal gebruiken om een regelgevend kader op te stellen voor duaal leren in het hoger onderwijs, zoals dit al bestaat en wordt toegepast voor het secundair onderwijs.”

Duale trajecten in logistieke opleidingen

Howest rolt al langer duale trajecten uit, maar het is pas sinds dit academiejaar dat deze binnen het graduaat Transport en Logistiek en de bachelor Supply Chain Management formeel ‘duaal leren’ kunnen worden genoemd. De duale leerweg omvat lange stages, gespreid over verschillende jaren, maar telkens in hetzelfde bedrijf. In september zijn alvast dertig studenten gestart aan het tweejarige duale graduaat Transport en Logistiek. De eerste ervaringen zijn zeer positief, zowel bij de opleidingen als het werkveld en de studenten. 

Win-win voor bedrijven en studenten

Duaal leren staat of valt met het werkveld. Howest investeert dan ook in een kwalitatief en ruim uitgebouwd werkveld waarmee nauw wordt samengewerkt. Zij ondervinden dat ze heel wat terugkrijgen van studenten sinds de invoering van de lange stages. Voor veel stagebedrijven is het dan ook een belangrijke manier geworden om pas afgestudeerden te werven. Voor de studenten zijn de stages in hetzelfde bedrijf dan weer een uitstekende garantie op werk. “Uit cijfermateriaal blijkt dat 90% van de studenten uit de duale opleidingen na hun studies aan de slag kan op hun stageplek. Onze lopende duale trajecten verhogen dus de directe tewerkstelling en krikken tegelijk het niveau van de studenten op”, besluit Mario Demets, lector Bachelor Supply Chain Management.