Medewerker audiovisuele middelen en bibliotheek

Medewerker audiovisuele middelen en bibliotheek

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 10/01/2022 tot en met 31/12/2022.
Verlenging en latere benoeming zijn mogelijk.
De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector. 
 

Functiebeschrijving

Howest is een creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool met campussen in Brugge, Kortrijk en Oudenaarde. Als medewerker audiovisuele middelen / bibliotheek bied je aan studenten en docenten ondersteuning op vlak van audiovisuele middelen en digitale technieken. Daarnaast maak je hen ook wegwijs in het vinden van informatie (wetenschappelijke data, academische bibliografie, interbibliothecaire uitleenadministratie etc.) Je bent tewerkgesteld in de campus te Kortrijk
Tot de taken behoren ondermeer:

Als medewerker audiovisuele middelen
•    Operationeel houden van digitaal, audiovisueel materiaal en opnamestudio’s.
•    Opvolgen van de uitleendienst van digitaal en audiovisueel materiaal. 
•    Instrueren van studenten omtrent gebruik van digitaal en audiovisueel materiaal en van de opnamestudio’s. 
•    Uitvoeren van filmopdrachten voor opleidingen.

Als medewerker bibliotheek
•    uitleenadministratie
•    interbibliothecair leenverkeer voor alle bibliotheken in Howest
•    tijdschriftenadministratie en collectiebeheer
•    promotie van de Howest bibliotheken via sociale mediakanalen en interne kanalen
•    activiteiten organiseren en infosessies geven aan de studenten
•    catalografie gedrukte en digitale werken
•    opvolgen bronvermelding en toepassingen
•    beheer bibliotheekarchief
•    bestelbonnen maken en facturen verwerken

Profiel

Vereist diploma en kennis: 
•    Je beschikt over een graduaats of bacherdiploma management assistant of multimedia en informatietechnologie of podiumtechnieken of online & offline graphic design of bibliotheekwezen en documentaire informatiekunde of aanverwant.
•    Je hebt ruime kennis omtrent audiovisuele middelen en digitale technieken.
•    Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels.
Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:
•    Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
•    Je bent openminded. 
•    Je bent een teamplayer.
•    Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
•    Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
•    Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
•    Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
•    Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:
•    Je werkt georganiseerd en respecteert deadlines. 
•    Je bent stressbestendig, nauwgezet en kan discreet en professioneel omgaan met informatie. 
•    Je werkt oplossingsgericht en proactief zonder je klantgerichte attitude te verliezen
 

Ervaring

Je hebt bij voorkeur al een eerste werkervaring met audiovisuele middelen en/of in het bibliotheekwezen maar ook starters die van aanpakken weten, zijn welkom bij Howest

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals. 
Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.
 

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Frederik D’hulster – directeur onderwijs en internationalisering
frederik.dhulster@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
 

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 05/12/2021 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.
Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.
 

Info howest

Onderwijzend personeel

Administratief technisch personeel

Project / onderzoeks-medewerkers