(Praktijk)lector graduaat orthopedagogie

(Praktijk)lector graduaat orthopedagogie

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur voor

- 50% van 10/01/2022 tot en met 14/10/2022
- 25% van 10/01/2022 tot en met 31/01/2023

Je kan voor beide opdrachten solliciteren of voor één van beide.

De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag kan worden ingericht. 

Verlenging is mogelijk.
De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector. 
 

Functiebeschrijving

Je bent lector binnen het team van de graduaatsopleiding Orthopedagogische begeleiding. Hierin vervul je volgende taken:
•    Samen met jouw collega’s geef je les in één of meerdere opleidingsonderdelen.
•    Je begeleidt en coacht studenten tijdens de opleidingsonderdelen “werkplekleren” (stages, projecten,…).
•    Je bouwt mee aan de verdere uitrol van het curriculum. Je bepaalt mee welk lesmateriaal gebruikt zal worden en ontwikkelt zelf lesmateriaal. 
•    Je promoot je opleiding tijdens SID-in beurzen, infomomenten, externe evenementen,...
•    Je ondersteunt studenten tijdens contactmomenten (lesopdracht) en niet-contactmomenten (begeleiding op afstand, feedback geven op permanente evaluatie, …).
•    Je legt contacten met organisaties in het kader van modules ”werkplekleren”.
•    Je werkt waar mogelijk nauw samen met de collega’s van de andere opleidingen in het domein Sociaal Agogisch werk (Sociaal werk, Toegepaste psychologie, Maatschappelijk werk)
Je rapporteert aan de opleidingscoördinator van het graduaat in de Orthopedagogische begeleiding en de opleidingsmanager Sociaal-Agogisch Werk.
 

Profiel

Vereist diploma en kennis: 
•    Je hebt een relevant bachelor- of masterdiploma in een  menswetenschappenlijke richting en/of gerichte ervaring binnen de sociale sector.
•    Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels.
•    C1 attest Engels of bereid om dit te behalen
Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:
•    Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
•    Je bent openminded. 
•    Je bent een teamplayer.
•    Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
•    Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
•    Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
•    Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
•    Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:
•    Je kent de graduaatsopleidingen en de doelgroepen van studenten. 
•    Je kan op een begrijpbare en praktijkgerichte manier les geven en studenten coachen.
 

Ervaring

Ervaring in het werkveld en/of hoger onderwijs is een meerwaarde.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals. 
Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.
 

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Tine Langedock – opleidingsmanager Sociaal agogisch werk
tine.langedock@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
 

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 02/12/2021 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature. We vragen om duidelijk te vermelden of men voor beide of voor één van de twee opdrachten (verschillend volume) kandideert.
Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Het selectiegesprek vindt plaats op 08/12/2021 vanaf 17u.
 

Info howest

Onderwijzend personeel

Administratief technisch personeel

Project / onderzoeks-medewerkers