Onderzoeksmedewerker BLISS4ALL

Onderzoeksmedewerker BLISS4ALL

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 10/01/2022 tot en met 14/10/2022. Verlenging is mogelijk.

Maximum 10 jaar relevante ervaring kan verrekend worden in de geldelijke anciënniteit.

Functiebeschrijving

Het onderzoeksproject BLISS4ALL wordt uitgewerkt in en voor de graduaatsopleiding Orthopedagogische Begeleiding en de graduaatsopleiding Maatschappelijk Werk.
De medewerker onderzoekt in dit project de mogelijkheden van blended leren voor werkstudenten bij het aanleren van interpersoonlijke skills via simulatieonderwijs. Het project beoogt de ontwikkeling van een blended leerlijn inzake het aanleren en inoefenen van interpersoonlijke vaardigheden.

Je werkt hiervoor nauw samen met de instructional designer van de dienst onderwijs en een collega-onderzoeksmedewerker uit de graduaatsopleiding orthopedagogische begeleiding. Je werkt daarnaast ook samen met diverse stakeholders die als klankbord fungeren.

Concrete taken:

 • Je werkt mee aan praktijkgericht onderzoek en zet sterk in op valorisatie.
 • Je gaat op zoek naar de technische innovaties en analyseert de meerwaarde ervan. Je doet hiervoor een grondige marktevrkenning.
 • Je treedt op als werkpakketverantwoordelijke in lijn met jouw expertise.
 • Je neemt deel aan de stuurgroep en organiseert de nodige reflectiemomenten met verschillende stakeholders
 • Je brengt concrete praktijkvoorbeelden vanuit jouw ervaring als lector binnen zodoende tot concrete implementatie binnen de betrokken graduaatsopleidingen te komen.
Profiel

Vereist diploma en kennis:

Master diploma in menswetenschappen (psychologie, pedagogie, gezondheidsvoorlichting, sociologie) of een bachelorsdiploma in een menswetenschappelijke richting mét relevante ervaring.

Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels.

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Je bent vaardig in praktijkgericht onderzoek en kan je vlot inwerken in (nieuwe) onderwerpen.
 • Je bent mediawijs en hebt affiniteit met digitale tools (apps, chatrooms, beeldbellen, enz.).
 • Je bent in staat technische innovaties op een begrijpbare manier uit te leggen aan collega’s, studenten en hulpverleners.
 • Je enthousiasmeert het opleidingsteam tot verdere innovatie en stimuleert ondernemerschap bij studenten.
 • Je kan autonoom werken en je werk plannen en organiseren.
Ervaring

Je hebt ervaring in het lesgeven aan graduaatsstudenten en/of werkstudenten binnen een opleiding met focus op interpersoonlijke vaardigheden. Ervaring met onderzoek en projectmatig werken is een troef.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.

Een projectmedewerker/onderzoeker werkt in een multidisciplinair team aan één of meerdere innovatieve onderzoeksprojecten.

Het bijwonen van gespecialiseerde seminaries in binnen- en buitenland, he volgen van gespecialiseerde opleidingen, het gebruik van de nieuwste tools en platformen en de contacten met andere academische specialisten zijn voorbeelden van hoe we de verdieping helpen realiseren. Intensief contact met het bedrijfsleven is verrijkend en zorgt voor een netwerk dat een meerwaarde biedt jouw verdere carrière van onderzoeker.
Het praktijkgericht onderzoek leid je tenslotte tot valorisatie van de opgebouwde kennis en laat jou toe om als onderzoeker impact te creëren waar je fier op kan zijn.
 

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Tine Langedock – opleidingsmanager sociaal agogisch werk

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 05/12/2021 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Het selectiegesprek vindt plaats op 08/12/2021 vanaf 17h.

Info howest

Onderwijzend personeel

Administratief technisch personeel

Project / onderzoeks-medewerkers