(Praktijk)lector graduaat maatschappelijk werk en bachelor sociaal werk

(Praktijk)lector graduaat maatschappelijk werk en bachelor sociaal werk

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 01/02/2022 tot en met 31/08/2022. 
De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag kan worden ingericht.

Verlenging is mogelijk.
De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector. 
 

Functiebeschrijving

Je bent lector binnen de teams van de graduaats- en bacheloropleidingen maatschappelijk en sociaal werk. Hierbij vervul je volgende taken:

•    Samen met jouw collega’s geef je les in één of meerdere van volgende modules:
•    Engagement in het maatschappelijk werk: Werkplekleren
•    Reflectie en veerkracht
•    Actuele uitdagingen
•    Sociaal labo
•    Bachelorproef
•    Je begeleidt en coacht studenten tijdens modules stage en bachelorproef (stages, projecten,...).
•    Je promoot je opleiding tijdens SID-in beurzen, infomomenten, externe evenementen,...
•    Je ondersteunt studenten tijdens contactmomenten (lesopdracht) en niet-contactmomenten (begeleiding op afstand, feedback geven op permanente evaluatie, ...).
•    Je legt contacten met organisaties in het kader van stagemodules.
•    Je neemt deel aan het teamoverleg en neemt ook teamgebonden taken op zich.
 

Profiel

Vereist diploma en kennis: 
•    Bachelor  of  Master diploma in het sociaal werk.
•    Een bekwaamheidsbewijs om les te geven (of de bereidheid om dit te behalen) is een meerwaarde
•    Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels.
•    C1 attest Engels of bereid om dit te behalen
Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:
•    Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
•    Je bent openminded. 
•    Je bent een teamplayer.
•    Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
•    Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
•    Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
•    Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
•    Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:
•    Je kent de graduaatsopleidingen en doelgroepen van studenten.
•    Je kan op een begrijpbare en praktijkgerichte manier les geven en studenten coachen.
•    Je kan onderwijs verstrekken online.
 

Ervaring

Minimum 5 jaar ervaring in het werkveld sociaal werk, specifiek maatschappelijk werk.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals. 
Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.
 

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Tine Langedock – opleidingsmanager Sociaal agogisch werk
tine.langedock@howest.be
Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
 

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 05/12/2021 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.
Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Het selectiegesprek vindt plaats op donderdag 16/12/2021 vanaf 17u.
 

Info howest

Onderwijzend personeel

Administratief technisch personeel

Project / onderzoeks-medewerkers