(praktijk)lector Bouwkundig Tekenen

(praktijk)lector Bouwkundig Tekenen

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 01/02/2022 tot en met 31/08/2022. Verlenging/benoeming is mogelijk.

De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag kan worden ingericht.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Functiebeschrijving

Als (praktijk)lector kom je terecht in de cluster Architectuur & Bouw waar je studenten de liefde en kennis van het bouwgebeuren bijbrengt.

De hoofdtaak zal eruit bestaan les te geven in de graduaatsopleiding Bouwkundig Tekenen.  Je kan je studenten enthousiasmeren zowel via contact- als afstandsonderwijs.
Jouw toekomstige studenten zijn evengoed schoolverlaters als mensen met werkervaring. Sommigen studeren voltijds, anderen deeltijds. Hierdoor ga  je zowel aan de slag tijdens de  dagopleiding als tijdens de avond en weekendleergang. Wanneer je werkt, wordt in nauw overleg bepaald en we houden als team zoveel mogelijk rekening met elkaars wensen.

Lesgeven in een graduaatsopleiding omvat contactlessen, online lesgeven, permanent evalueren en feedback verzorgen, cursussen ontwikkelen en in samenspraak met collega’s de modules vormgeven.
Modules zijn een samenstelling van verschillende leervormen rond een leeronderwerp. Binnen een module werk je meestal samen met een aantal collega’s waarmee je samen de module opstelt en continu verbetert.

Als lector geef je natuurlijk meer dan alleen maar les, ook binnen het team- en hogeschoolgebeuren speel je een rol.  We noemen dit niet-curriculumgebonden taken en deze zijn zeer divers. Voorbeelden zijn;  deelnemen aan teamvergaderingen, werken aan onderwijsontwikkeling, de opleiding vertegenwoordigen op infomomenten enz. In onderling overleg wordt er bepaald voor welke taken je hier verantwoordelijkheid zal nemen.

Profiel

Vereist diploma en kennis:

 • Diploma bachelor Toegepaste Architectuur of master Architectuur
 • Diploma bachelor / master Ingenieurswetenschappen (bouwkunde, burgerlijk ingenieur of burgerlijk ingenieur-architect)
 • Kennis en frequent gebruik van Revit is een meerwaarde of je bent bereid je hierin te verdiepen.
 • Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels.
 • C1 attest Engels of bereid om dit te behalen

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Je hebt actuele kennis binnen het vakgebied, bent leergierig en bereid tot verdere eigen professionalisering.
 • Je motiveert, coacht en begeleidt studenten bij opdrachten, projecten, werkplekleren, stages en bachelorproeven.
 • Je doet je job met veel passie en met aandacht voor kwaliteit.
 • Je brengt deze passie over op jouw studenten.
 • Je communiceert goed, zowel mondeling als schriftelijk.
Ervaring

Ervaring in het werkveld en/of onderwijservaring is een pluspunt.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Virgini Ryckeboer – opleidingscoördinator Bouwkundig Tekenen

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 28/11/2021 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Het selectiegesprek vindt plaats op 07/12/2021, vanaf 17u op volgende locatie: Rijselstraat 5 lokaal A.0.005. Proeflessen vinden plaats op 14/12/2021, vanaf 17u op dezelfde locatie.

Info howest

Onderwijzend personeel

Administratief technisch personeel

Project / onderzoeks-medewerkers