(praktijk)lector accounting administration

(praktijk)lector accounting administration

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven bepaalde duur van zodra als mogelijk tot en met 31/08/2022. 

De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond kan worden ingericht. 

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector. 
 

Functiebeschrijving

Je bent lector binnen het team van de graduaats- en bacheloropleidingen accountancy. Hierbij vervul je volgende taken:

 • Samen met jouw collega’s geef je les in één of meerdere van volgende modules:
  • Boekhoudmodule: Praktisch toegepast boekhouden met software
  • Boekhoudkundige inzichten: toegepaste analyse
  • Juridische context: levenslijn onderneming, toegepaste rechtspraktijk
  • Werkplekleren
    
 • Je begeleidt en coacht studenten tijdens modules “werkplekleren” (stages, projecten,...).
 • Je promoot je opleiding tijdens SID-in beurzen, infomomenten, externe evenementen,...
 • Je ondersteunt studenten tijdens contactmomenten (lesopdracht) en niet-contactmomenten (begeleiding op afstand, feedback geven op permanente evaluatie, ...).
 • Je legt contacten met bedrijven en organisaties in het kader van modules ”werkplekleren”.
 • Je neemt deel aan het teamoverleg en neemt ook teamgebonden taken op zich.
Profiel

Vereist diploma en kennis:

 • Bachelordiploma in het bedrijfsmanagement of masterdiploma (specialisatie accountancy)
 • Een bekwaamheidsbewijs om les te geven (of de bereidheid om dit te behalen) is een pluspunt
 • Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels.

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Je kent de graduaatsopleidingen en doelgroepen van studenten.
 • Je kan op een begrijpbare en praktijkgerichte manier les geven en studenten coachen.

 

Ervaring

Ervaring in de accountancysector is een pluspunt.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Lieselot Casier – opleidingscoördinator bachelor accountancy fiscaliteit en graduaat accounting administration

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 05/12/2021. Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek eventueel aangevuld met een micro-les.

 

Info howest

Onderwijzend personeel

Administratief technisch personeel

Project / onderzoeks-medewerkers