Howest pioniert in digitale professionalisering in onderwijs

Howest pioniert in digitale professionalisering in onderwijs

Digitalisering in het onderwijs neemt toe aan een ongeziene snelheid en bijgevolg is de vraag naar digitale profielen in de sector groter dan ooit. Howest speelt hier heel concreet op in met de Howest Academy, waar een eigentijds aanbod bij-, om- en herscholingen de digitale expertise van alumni helemaal future-proof maakt. Twee opleidingen daarbinnen focussen nu specifiek op digitale professionalisering in het onderwijs.

Die opleidingen, het postgraduaat Digitale didactiek en postgraduaat Didactisch ICT-coördinator, vloeien rechtstreeks voort uit het feit dat Howest de voorbije jaren tal van scholen begeleidde bij het implementeren van de digitale transformatie. De expertise en sterke didactische inzichten die de hogeschool daarin opdeed, vormen de basis voor de twee nieuwe opleidingen, die uniek zijn in hun opzet en methodiek en doorgaan in Brugge en Oudenaarde.

Het postgraduaat Digitale didactiek speelt in op het feit dat tijdens de crisis veel leerkrachten al dan niet noodgedwongen nieuwe werkvormen en digitale tools gingen uittesten. Post-covid zal die digitale trend zich ongetwijfeld verderzetten. De opgedane kennis en vaardigheden kunnen nu worden geconsolideerd via een postgraduaat dat een professionaliseringstraject met persoonlijke klemtonen mogelijk maakt. Dankzij de intervisiemomenten wordt bovendien een professionele leergemeenschap uitgebouwd.

Het postgraduaat Didactisch ICT-coördinator kan dan weer gelinkt worden aan de ‘Digitale versnelling onderwijs’-plannen van het de Vlaamse regering, die kaderen binnen het Relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’. Daarin werd ook beslist voldoende ICT-coördinatie te voorzien en het ambt van ICT-coördinator te versterken. Het budget voor ICT-coördinatie stijgt zelfs met 70 procent: van 32 miljoen euro per jaar naar 54 miljoen euro per jaar. 
Geheel in lijn met dit profiel en het Howest-DNA werd een postgraduaat Didactische ICT-coördinator ontwikkeld, in samenwerking met het werkveld en in een unieke blend van vakken die de nodige didactische en technische competenties ontwikkelen. Daarmee is de hogeschool de eerste die een passend antwoord heeft om de bedoelingen van de minister naar de realiteit om te zetten.

Met deze twee nieuwe opleidingen profileert Howest zich als pionier op het vlak van opleidingen rond digitale transformatie en technologische vernieuwingen. Maar nog belangrijker: de afgestudeerden zullen meer dan ooit het verschil maken in het werkveld.