Begrippenlijst

Begrippenlijst

Opleidingstypes

Graduaat

Een graduaatsopleiding situeert zich op niveau 5, tussen secundair onderwijs (niveau 4) en professionele bachelor (niveau 6). Wie een modeltraject volgt van 90 of 120 studiepunten kan na 2 jaar een diploma hoger onderwijs behalen.Graduaten zijn praktijkgericht en kort. Ze stomen je specifiek klaar voor een concreet beroep en geven je een snelle start op de arbeidsmarkt.

De focus binnen een graduaatsopleiding ligt vooral op praktische ervaring op doen, je krijgt behapbare theorie in functie van je beroepspraktijk. Leerstof wordt in kleinere hoeveelheden aangeboden en heeft steeds een rechtstreekse link met de praktijk op je toekomstige werkvloer. Een derde van de opleiding bestaat dan ook uit werkplekleren.

Na je opleiding kan je onmiddellijk aan de slag op de arbeidsmarkt of je kan verder doorstromen naar een professionele bachelor (meestal via een verkort traject – zie bachelor na graduaat)

Bachelor

Een bacheloropleiding situeert zich op niveau 6 tussen graduaat (niveau 5) en master (niveau 7). Wie een modeltraject volgt van 180 studiepunten, heeft na 3 jaar een diploma hoger onderwijs op zak. (met uitzondering van verpleegkunde die 240 studiepunten telt en over 4 jaar loopt)

Op bacheloropleidingen is de inzet van leerkrediet (= rugzakje met studiepunten) van toepassing.

Howest organiseert professionele bacheloropleidingen in alle studiegebieden. Een professionele bachelor biedt je een ruime algemene bagage en specifieke kennisverdieping binnen je gekozen vakgebied. Theorie en praktijk gaan hand in hand en hoorcolleges worden afgewisseld met (groeps-)projectwerk, praktijklabo’s, stages, bedrijfsbezoeken en een bachelorproef. Je ontwikkelt dus niet alleen een brede kennis binnen je werkveld , maar je doet ook praktijkgerichte werkervaring op tijdens je opleiding. Dat maakt je als professionele bachelor zeer gegeerd op de arbeidsmarkt.

Na je opleiding kan je dus onmiddellijk aan de slag binnen je werkveld of kan je verder studeren binnen een bachelor-na-bachelor of postgraduaat of kun je een master halen aan een universiteit (vaak via een schakelprogramma)

Bachelor na graduaat

Het bachelor na graduaat is bij Howest een verkort traject in de bachelor verpleegkunde of ook wel brugopleiding verpleegkunde genoemd. Heb je een graduaatsdiploma (HBO5) verpleegkunde op zak en wil je verder studeren tot bachelor in de verpleegkunde ? Dan kun je via een aangepast programma in 2,5 jaar je bachelordiploma verpleegkunde behalen (tegenover 4 jaar in de reguliere opleiding). Het programma is volledig afgestemd op de combinatie met werk (en mogelijk ook gezin).

Bachelor na bachelor

Een bachelor na bachelor of afgekort BanaBa is een voortgezette gespecialiseerde opleiding van 60 studiepunten als modeltraject in dag onderwijs lopend over 1 academiejaar. Deze opleiding kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een BanaBa starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald in een aansluitend vakgebied. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

In de praktijk gaat het aanbod binnen Howest vandaag om 1 unieke Engelstalige opleiding in het vakgebied van Biomedische laboratoriumtechnologie ‘ advanced bachelor of bioinformatics ‘ . je kunt deze zowel volgen in dagonderwijs of via afstandsonderwijs (in combinatie met een job)

Tweede bachelor in verkort traject

Heb je al een bachelor diploma op zak , maar wil je er nog een halen in een aansluitend vakgebied. Dan kun je een tweede bachelor halen via een verkort traject.

Volg je na een bacheloropleiding communicatiemanagement bvb nog een bachelor toerisme, dan is dat geen BanaBa , maar een tweede bachelorsdiploma dat je aan je CV toevoegt.

Je kunt dit bijkomend diploma veelal halen in een beperkte tijd via een verkort traject. Of je voor een verkort traject in aanmerking komt en hoe je verkort traject eruit zal zien hangt af van je reeds behaalde diploma.

Bachelor via afstandsonderwijs

Wil je studeren combineren met een vaste job en/of gezin, dan kun je verschillende bacheloropleidingen ook volgen via afstandsonderwijs. Met afstandsonderwijs studeer je op jouw tempo, waar en wanneer het past. Het studiemateriaal is aangepast voor afstandsleren. En je krijgt de nodige begeleiding vanop afstand.

Een bachelor traject via afstandsonderwijs wijkt af van het modeltraject. De opleiding omvat ook 180 studiepunten, maar de looptijd van de opleiding kan meer in de tijd gespreid worden.

Een bachelor diploma dat je behaalt via afstandsonderwijs is precies hetzelfde diploma als dat van de voltijdse dagopleidingen en heeft dus dezelfde waarde.

Ook deze bacheloropleiding via afstandsonderwijs situeert zich op niveau 6 tussen graduaat (niveau 5) en master (niveau 7).

Master

Een academische master situeert zich op niveau 7 tussen bachelor (niveau 6) en doctor (niveau 8).

Een academische master bouwt verder op de academische bacheloropleiding. Deze beide trajecten zijn eveneens sterk gericht op theoretische kennis en wetenschappelijk onderzoek en worden vooral aan de universiteit georganiseerd.

Howest organiseert specifiek 1 masteropleiding in een internationale context, namelijk de “Europese master in duurzaam energiemanagement” Deze door de NVAO geaccrediteerde master of science wordt ingericht door EUREC ims de Hanzehogeschool Groningen (Nederland) als diplomerende hogeschool, de universidad de Zaragoza (Spanje) , de università di Pisa (Italië), Limerick Ierland en Howest

Micro degree

Een micro degree is een vervolgopleiding / specialisatietraject of voor wie zich wenst te specialiseren of bij te scholen in bepaalde (deel-)domeinen. In een micro degree worden opleidingsonderdelen uit onze verschillende bacheloropleidingen aangeboden die je apart of als een bundel kan volgen.

Zo kun je bijvoorbeeld een bijkomend keuzetraject van een eerder behaalde bacheloropleiding volgen. Voor wie zijn/haar kennis wenst te actualiseren, maar niet de volledige bacheloropleiding wenst te volgen, kun je specifieke modules als update van je bestaande diploma volgen.

Voor alle opleidingsonderdelen waarvoor je geslaagd bent, krijg je een creditbewijs. Het geheel van creditbewijzen van het uitgestippelde traject leidt tot een attest van het specialisatietraject of micro degree, waarmee je je kennis kan bewijzen.

Postgraduaat

Een postgraduaat is een opleiding ingericht door hogescholen en universiteiten van minstens 20 studiepunten. Deze opleiding volgt op een bachelor- of masteropleiding en geeft recht op een postgraduaatsgetuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

Een postgraduaat moet gezien worden als een vrij uitgebreide vorm van verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties en kennis in een vakdomein, een vervolmaking of een aanvulling na een bacheloropleiding. Ze leidt tot een officieel erkend postgraduaatgetuigschrift.

In sommigen postgraduaten kun je ook inschrijven op basis van een graduaatsdiploma, dan haal je geen getuigschrift na het succesvol afleggen van deze opleiding maar een attest van deelname.

Een aantal van onze postgraduaten , zijn zogenoemde ‘International postgraduate certificates’. Dit betekent dat je als postgraduaat cursist deelneemt aan een (specifiek) semester aan in het Engels, waarbij ook internationale studenten (exchange bachelor-studenten en internationale afgestudeerde bachelors) aansluiten. Alle vakken worden dan in het Engels gegeven. En je krijgt de kans je onder te dompelen in een internationaal bad : in alle opleidingsonderdelen is er dus een gevarieerd publiek van voornamelijk internationale studenten aanwezig. Deze opleidingen leiden evenzeer tot een postgraduaatgetuigschrift of een attest van deelname , al naar gelang je vooropleiding.

Navorming

Navormingen zijn eerder kortlopend en sterk inhoudelijk gefocust. Navormingen zijn de meest laagdrempelige stap richting Leven Lang leren (life Long learning) en komen in alle mogelijke formaten, gaande van thema-avonden en studiedagen over lessenreeksen en online content verhalen.

Een navorming is een bijscholing zonder diploma of getuigschrift na afloop omdat er vaak geen formele evaluatie aan verbonden is. Voor elke gevolgde navorming kun je wel een attest van deelname verkrijgen.