Praktisch

Waar?

Dit postgraduaat bestaat uit een beperkt aantal fysieke lesmomenten in combinatie met remote teaching (op afstand) en instructievideo's.

De fysieke lesmomenten vinden plaats in: 

Lestijden

De lesmomenten en/of online contactmomenten worden maximaal twee keer per week georganiseerd. De opleiding start begin oktober 2022.

Lesmethode en interactief leerplatform

Afhankelijk van de inhoud van het vak, de ervaring van de docenten en de gastprofessoren is er een variatie aan lestypes: hoorcolleges, praktische oefeningen, praktijkervaringsuitwisseling en zo meer.

Tijdens de opleiding wordt gebruik gemaakt van het digitaal interactief studieplatform.

Kostprijs en inschrijven

Postgraduaat ICT-coördinator (33 studiepunten): €350

Online inschrijven