Howest Academy

Howest Academy

Welkom bij

Je hebt al een diploma of bent al aan het werk, maar je wil meer? Een specialisatie, competenties die aansluiten bij je job, een diploma update, een carrièreswitch of gewoon meer weten over een onderwerp?

Dan moet je bij Howest Academy zijn! Anticipating the future is ons leidmotief en drijfveer. In een wereld die constant in verandering is, kiest Howest Academy er bewust voor om niet alleen in te spelen op de vele maatschappelijke veranderingen, maar om vooral vóór te blijven op de trends en uitdagingen van de toekomst.

Want het leven van morgen, zowel thuis als op het werk, zal volop in het teken staan van persoonlijke ontplooiing en professionele groei.

Met ons actuele aanbod van bij- , om- en herscholingen spelen we toekomstgericht in op de noden van de maatschappij en het werkveld.

Spijker je kennis- en vaardigheden bij, blijf op de hoogte van de nieuwste evoluties in je vakgebied en word een koploper op het vlak van digitale transformatie en technologische vernieuwingen, dankzij Howest Academy.

Ontdek onderstaand ons ruime aanbod:

Filter opleidingen

Programme type
previous next
Starts in
previous next
Language
previous next

Digital Transformation & ICT

Creative Product- & Digital Design

Society and social interaction

Architecture, Construction & Energy

Zin in een kortlopende opleiding of navorming?

Bedrijf, Communicatie & Toerisme

Digitale Transformatie & ICT

Creative Product- & Digital Design

Preventieve Gezondheid, Sport, Zorg & Welzijn

Samenleving & Sociale Interactie

Architectuur, Bouw & Energie

Ons aanbod wordt stelselmatig aangevuld met o.a.  studiedagen, kortlopende seminariereeksen, masterclasses tot fullgrown postgraduaten of bijkomende bachelor-of graduaatsopleiding die van via afstandsleren kunt mee volgen.

Vele opleidingen zijn modulair ingericht en kunnen flexibel op elkaar afgestemd worden. Door onze innovatieve leervormen en een mix van online en op de campus leren, creëren we een haalbaar evenwicht in de combinatie werken , leren en leven.

Benieuwd hoe jij jouw kennis en competenties verder kunt ontwikkelen en actualiseren ?

Tot binnenkort , bij Howest Academy !

“Once you stop learning , you start dying”– Albert Einstein

Blijf op hoogte!

Veelgestelde vragen

Inschrijving/registratie

Is een registratie via de website een definitieve inschrijving?

Voor kortlopende navormingen is een rechtstreekse inschrijving via de webpagina bindend en definitief. Voor diplomacontracten en creditcontracten zoals bachelors, microdegrees en postgraduaten is de voorregistratie niet bindend, maar het verzekert jou wel van een plaatsje in de opleiding.

Wanneer ben ik definitief ingeschreven voor een diplomacontract en creditcontract?

Je bent definitief ingeschreven nadat je voorregistratie door onze studentenadministratie verwerkt werkt en nadat je je opleidingscontract hebt ondertekend. Dat kan manueel of digitaal via het digitaal leerplatform dat ter beschikking wordt gesteld van de studenten https://leho.howest.be (shortcut onderaan -> ibamaflex -> belangrijke informatie).

Betaling

Hoe verloopt de betaling?

Na ondertekening van het studiecontract (online bij inschrijving) en na behandeling van jouw dossier ontvang je per mail een factuur voor betaling van het inschrijvingsgeld.

Kan ik betalen met KMO-portefeuille?

Ja, dat kan. Howest is een erkende opleidingsverstrekker. Ons DVO nummer is 241438. Bij betalen via KMO-portefeuille wacht je de factuur van Howest af. De procedure om de KMO-portefeuille op te starten dient te gebeuren uiterlijk binnen 2 weken na de start van de opleiding. Meer info vind je op https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille

Ik heb de opleiding met overschrijving betaald, maar zou alsnog willen beroep doen op de KMO-portefeuille, is dat mogelijk?

Ja, dat is mogelijk. Stuur jouw rekeningnummer en de facturatiegegevens door naar howestacademy@howest.be. De terugbetaling van het oorspronkelijk betaald inschrijvingsgeld zal pas gebeuren na registratie van ontvangst van de betaling met de KMO portefeuille. Je zal dus tijdelijk een dubbele betaling lopende hebben.

Kan je als cursist aan een vervolgopleiding genieten van verminderd studiegeld?

Neen, inschrijvingsgelden voor het merendeel van de vervolgopleidingen (zoals postgraduaten, microdegrees en navormingen) komen niet in aanmerking voor studiebeurstarief. Deze zijn merendeels voorbehouden voor studenten met een diploma-contract in het reguliere opleidingsaanbod (graduaten en bachelors)

Kan ik de betaling van mijn inschrijvingsgeld spreiden?

De betaling van het inschrijvingsgeld dient te gebeuren uiterlijk op 1 oktober of - wanneer de opleiding op een ander moment start - binnen de 15 dagen na inschrijving. Bij betaling met factuur is de uiterlijke betaaldatum die vermeld staat op de factuur van toepassing. In ZEER uitzonderlijke gevallen kan een spreiding van betaling toegestaan worden mits voorleggen van een afbetalingsplan en mits akkoord van Howest financieel verantwoordelijke, neem hiervoor contact op via howestacademy@howest.be

Opleidings- en educatief verlof

Wat is Vlaams Opleidingsverlof?

Werknemers in de privésector hebben onder bepaalde voorwaarden recht op het Vlaams opleidingsverlof (de opvolger van het betaald educatief verlof). Ze mogen afwezig zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl hun loon wordt doorbetaald. De werkgever kan ter compensatie een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen. Meer info vind je op https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof/wie-kan-vlaams-opleidingsverlof-opnemen   

Heb ik recht op Vlaams Opleidingsverlof?

Heel wat vervolgopleidingen van Howest zijn erkend voor Vlaams Opleidingsverlof. Bekijk hier of jouw opleiding in aanmerking komt: https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof/wie-kan-vlaams-opleidingsverlof-opnemen#uw-opleiding Staat de opleiding waarop je wenst in te schrijven niet op deze lijst , stuur gerust een mail naar howestacademy@howest.be en stel je vraag.

Is aanwezigheid verplicht wanneer ik geniet van Vlaams Opleidingsverlof?

Aanwezigheid tijdens het examen is verplicht.

Heb ik recht op Vlaams opleidingsverlof als ik in Brussel tewerkgesteld ben?

Enkel de reguliere bachelor en graduaats-opleidingen zijn allemaal erkend voor Brussels educatief verlof. Dit geldt niet automatisch voor de vervolgopleidingen. Wil je weten of deze in aanmerking komen, mail gerust naar howestacademy@howest.be.

Studiepunten

Wat zijn studiepunten?

Studiepunten zijn dé rekeneenheid binnen het Vlaamse hoger onderwijs. Ze drukken studietijd en het gewicht van een opleidingsonderdeel binnen een opleiding uit. 1 studiepunt komt ongeveer overeen met 25 tot 30 uur studietijd. Studietijd omvat de lessen (colleges), practica, voorbereidingen en ook zelfstudie.

Hoeveel studiepunten omvat voltijds studeren gedurende 1 academiejaar?

? In een voltijds regulier studie programma leg je 60 studiepunten per jaar af.
Een graduaatsopleiding telt doorgaans 120 studiepunten, dus dat betekent dat je na 2 jaar je diploma kan behalen. Een professionele bachelor is 180 studiepunten, en duurt 3 jaar.
Een postgraduaat bestaat minimaal uit 20 studiepunten en kan lopen over meerdere semesters.

Inhoudelijk

Bij wie kan ik terecht voor inhoudelijke informatie over mijn vervolgopleiding?

Op onze website www.howest.be/academy vind je bij elke vervolgopleiding normaliter in de rechterbalk de contactgegevens van de coördinator van de opleiding. Vind je deze niet terug , mail gerust naar howestacademy@howest.be en wij verwijzen je door naar de juiste contactpersoon.

Waar vind ik mijn lesmateriaal terug?

De coördinator van jouw opleiding zal aangeven via welk systeem er zal gewerkt worden in kortlopende opleidingen. Voor langlopende opleidingen staat je lesmateriaal op https://leho.howest.be/. Inloggen kan met de gegevens die je ontvangen hebt na de verwerking van jouw inschrijving door het studentensecretariaat.

Voorwaarden

Welke voorkennis heb ik nodig voor de opleiding die ik wil volgen?

Deze informatie vind je per opleiding op www.howest.be. Indien je twijfelt neem je contact op met de coördinator van de opleiding.

Wat zijn de specifieke vereisten om deel te nemen aan een postgraduaatsopleiding?

Als cursist moet je in het bezit zijn van een Graduaat , Bachelor of Master diploma, indien dit niet het geval is , kan in uitzonderlijke gevallen toelating gegeven worden door de coördinator van de opleiding. In dat geval kan enkel een attest van gevolgde navorming verkregen worden, geen getuigschrift .

Kan ik een opleiding spreiden over meerdere semesters?

Neem hiervoor contact op de verantwoordelijke van jouw opleiding.

Moet ik aanwezig zijn op de contactdagen/lesdagen?

Aanwezigheid raden wij aan, maar is niet verplicht, tenzij anders bepaald door de opleiding (vb verpleegkunde).

Diploma, getuigschrift of attest?

Afhankelijk van welk opleiding je volgt kun je respectievelijk een diploma, getuigschrift of attest van deelname behalen. Deze informatie vind je voor elke opleiding op de respectievelijke opleidingspagina op onze website terug, heb je toch nog vragen hieromtrent, contacteer dan de coördinator van je opleiding of stuur een mail naar howestacademy@howest.be

Voorzieningen en campus

Kan ik parkeren in de buurt van de campus?

Er zijn studentenparkings die toegankelijk zijn met de studentenkaart. Deze kaart wordt niet automatisch aangemaakt voor Howest Academy cursisten. Cursisten van een langlopende vervolgopleiding kunnen een aanvraag doen via howestacademy@howest.be. Let op: je inschrijving dient volledig in orde te zijn en er dient een foto opgeladen te zijn in de webregistratie indien je een studentenkaart wil aanvragen.

Kan ik printen of kopiëren op de campus?

Dit is mogelijk met een studentenkaart. Deze kaart wordt niet automatisch aangemaakt zie bovenstaande. Geld opladen op de studentenkaart en terug afhalen kan via https://howest.mynetpay.be/