Postgraduaat Hoogbegaafdheidscoach op school (inclusief impacttraject)

Hoogbegaafdheidscoach op school

Hoogbegaafdheid is een zeer beladen term. Het begrip wordt geassocieerd met heel slim zijn, met uitzonderlijke schoolresultaten die leiden naar tot verbeelding sprekende jobs. Maar ‘cognitief sterk functioneren’ kent ook andere gezichten.

Als deze kinderen en jongeren niet de juiste ondersteuning of begeleiding krijgen van school en ouders is de kans zeer reëel dat ze vroegtijdig uitvallen en niet eens in een hogere studie terecht komen. 

De postgraduaatsopleiding Hoogbegaafdheidscoach is geschikt voor leerkrachten, leerlingbegeleiders en directieleden uit het lager én secundair onderwijs die binnen hun klas of binnen hun bredere schoolomgeving met deze doelgroep van sterk functionerende kinderen en jongeren aan de slag willen.  

Naast het noodzakelijk theoretisch kader krijg je binnen deze postgraduaatsopleiding heel wat zeer praktische toepassingen waarmee je direct aan de slag kan.  Je leert hoe je binnen een klascontext met hoogbegaafdheid omgaat en wat er nodig is om van je school een veilige plaats te maken voor de doelgroep van cognitief sterk functionerende kinderen en jongeren. 

Daarnaast start je binnen je eigen school ook een impacttraject op. Dit traject is perfect op maat van scholen die een verandering op gang willen initiëren. Onder begeleiding van onze implementatiecoaches leer je hoe je je collega’s, ouders en andere stakeholders mee kan krijgen in een duurzaam verhaal. Op die manier ga je met je school direct aan de slag met deze nieuw verworven inzichten uit de opleiding. 

Na het voltooien van de opleiding kan je onder andere de rol opnemen van centraal aanspreekpunt en trekker van veranderingsprocessen rond het thema hoogbegaafdheid. Daarnaast kan je ook de rol opnemen als coach en inspirator voor je collega’s, begeleider van hoogbegaafde kinderen en jongeren en ankerpunt op school voor ouders van deze doelgroep.

Goed om weten: om het volledige postgraduaatstraject te doorlopen, is het van groot belang dat je vanuit de schooldirectie het mandaat krijgt om het voortouw te nemen in een veranderingsproces.  Lukt dit niet? Dan is de verkorte opleiding ‘Hoogbegaafdheidscoach op school’  meer aangewezen voor jou. 
 

Ontdek de opleiding Postgraduaat Hoogbegaafdheidscoach op School

Opleiding

Onderzoek toont aan dat er in elke klas minstens drie à vier leerlingen met meer- en hoogbegaafdheid zitten. Deze kinderen en jongeren krijgen vandaag nog niet altijd de juiste begeleiding, dit postgraduaat wil hier verandering in brengen.

Programma

Het postgraduaat Hoogbegaafdheidscoach op School loopt over 1 academiejaar (2 semesters) en wordt opgebouwd uit diverse modules.

Praktisch

De opleiding is een combinatie van fysieke lesmomenten en afstandsonderwijs, wekelijks op dinsdagavond van 18u30 tot 21u30.