Webinars "Materialen vroeger, nu en later"

Van maandag 17 t.em donderdag 20 mei organiseren de opleidingen Toegepaste Architectuur en Bouwkundig Tekenen dagelijks een webinar met thema “Materialen vroeger, nu en later”.

Elke avond tussen 19u en 21u krijg je de kans om kennis te maken met één specifieke expertise uit de vervolgopleidingen en postgraduaten die beide teams aanbieden. 

Gerenommeerde specialisten uit het werkveld getuigen over de relevantie van hun vakgebied, en delen hun kennis en knowhow omtrent het thema “Materialen vroeger, nu en later” in deze gratis webinars. 

Overzicht webinars

  1. Maandag 17 mei: Circulaire bouwmaterialen *
  2. Dinsdag 18 mei: BIM als tool voor Life Cycle Assessment en LEAN bouwen *
  3. Woensdag 19 mei: Restauratie van bouwhistorische materialen *
  4. Donderdag 20 mei: Innovaties in bouwmaterialen voor morgen *

Inschrijven kan per sessie, je ontvangt na registratie de correcte teamslink per e-mail op de dag van het online event.

* Inschrijven voor deze webinar is niet langer mogelijk via onderstaand formulier. Gelieve een e-mail te sturen naar Anthony Tetaert om alsnog in te schrijven.

Elke sessie bestaat uit meerdere opeenvolgende boeiende sprekers. Ontdek onderstaand het volledige programma:  

Maandag 17 mei:
Circulaire bouwmaterialen

Circulair bouwen is een breed begrip en dat maakt het voor ‘nieuwkomers’ lastig om te begrijpen. Tegelijkertijd zien we steeds meer interesse in de markt ontstaan. Steeds vaker worden er tenders uitgeschreven voor bouwprojecten met circulaire opgaven. Maar tegelijkertijd hebben veel ontwikkelaars en bouwers vooral vragen. Hoe begin je als je een circulair gebouw wilt maken? Kunnen circulaire bouwprincipes alleen in grote projecten worden toegepast? En hoe verhoud circulair zich tot duurzaam bouwen? Verschillende aspecten zoals tijdlijn, ontwerp, vergunningen en uitvoering komen aan bod in twee verschillende getuigenissen. Circulair bouwen kan op heel veel verschillende manieren en er zijn veel toepassingen mogelijk in het bouwproces, we tonen een veelheid aan voorbeelden.

Sprekers

RE-ST: RE-ST is een architectuur- en onderzoekspraktijk die naar oplossingen zoekt voor urgente en complexe ruimtelijke vraagstukken. Via hun projecten en onderzoeksprocessen zoeken ze naar kritische inzichten en visies op de bebouwde en open ruimte die ons rest. Dit leidt tot het formuleren van nieuwe uitdagingen en ontwerpopdrachten. Hun onderzoeksproject ‘zwerfruimte’ werd in 2018 gehonoreerd met het BWMSTR label en hun praktijk werd geselecteerd voor de IABR 2018+2020
Sietse van der Spuij van Urbanizer architecten,(Utrecht) studeerde bouwkunde en architectuur in Utrecht en Eindhoven en behaalde ook zijn master Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg. Met zijn architectenbureau Urbanizer laat hij graag verwijzingen naar de natuur terugkeren in de ontwerpen en kijkt hij bij vragen naar herbestemming en transformatie altijd naar de mogelijkheden die een ruimte of een gebouw biedt. Urbanizer Architecten neemt je, aan de hand van praktijkvoorbeelden, mee in de hun eigen circulaire praktijk. 

Webinar georganiseerd door Postgraduaat Circulair Bouwen

Dinsdag 18 mei: 
BIM als tool voor Life Cycle Assessment en LEAN bouwen

In de wereld van BIM zijn virtuele bouwmaterialen onmisbaar. Het definiëren van de juiste prestaties, het linken aan de juiste productdata en het benutten van materiaaldatabanken  in een circulaire bouweconomie zijn onmisbaar voor zinvolle bouw-informatiemodellen. Building Informatics stellen ons in staat om via BIM deze complexe materie te beheersen."

Sprekers:

Prof. dr. ir-arch. Pieter Pauwels Prof. dr. ir-arch. Pieter Pauwels (TU Eindhoven, voorheen UGent) is een expert in Linked Data. Zijn werk handelt over informatiesystemen ter ondersteuning van de volledige levenscyclus van gebouwen in het algemeen en hij combineert zijn bouwkundige en architecturale achtergrond met ervaring in en kennis over computerwetenschappen en software ontwikkeling. Hij is betrokken in meerdere industriegerichte onderzoeksprojecten die onder andere werken rond AI in Construction, Design Thinking, BIM, Linked Building Data, Linked Data in Architecture and Construction en het Semantische web.
Erwin Heyse Erwin Heyse, co-founder van Thorbiq, werkt samen met Bouwpunt, groothandel in bouwmaterialen, aan een oplossing (MatBIM) om de kloven te dichten tussen ontwerp en uitvoering enerzijds en maak- en bouwindustrie anderzijds. Dat doen ze door in te zetten op het beschikbaar stellen van gestandardiseerde (product-)informatie.

Webinar georganiseerd door Postgraduaat BIM Expert-Modeler & Postgraduaat BIM Manager

Woensdag 19 mei:
Restauratie van bouwhistorische materialen

Een kwalitatieve restauratie en herbestemming van waardevol erfgoed start vanuit een sterke analyse en kennis van de materialen en hun pathologische toestand. We richten ons deze avond op het analyseren van bouwhistorische materialen en hoe dit leidt tot verregaande restauratietechnieken en een innovatieve vooruitstrevende aanpak om waardevol historisch erfgoed maximaal te gaan behouden, restaureren en herbestemmen. Vanuit de expertise in onderzoek en uitgevoerde cases van de experten wordt uitgelicht hoe met deze materialen omgegaan moet worden, zowel in onderzoek, als tijdens uitvoering, en hoe dit resulteert in een kwalitatief hergebruik van ons erfgoed.

Sprekers

Prof. Dr.  Ir. arch Michael De Bouw ‘bbri’s Lab of Retrofitting & Heritage – a four-patch reconciling past and future’
Dr. Ir. arch Michael de Bouw
(WTCB, Labo voor Renovatie en Erfgoed) is een expert in erfgoed en het herbestemmen van erfgoed. Als ervaringsdeskundige in technische inspectie voor historische bouwmaterialen, met alle materiaaltechnische eigenschappen, en verantwoordelijke voor ‘Labo voor Renovatie en Erfgoed’ met vele nauwe contacten in de bouwpraktijk, zal hij ons onderdompelen in labowerk, onderzoek pathologie, het vraagstuk omtrent erfgoed versus energie en comfort, geïndustrialiseerde renovatietechnieken en digitale 3D-technieken. 
Ruben Willaert ‘someone who understands the past is better in predicting the future’ 
Ruben Willaert, bestuurder bij ‘Ruben Willaert nv’ en  co-founder bij ‘Herbé’ is een expert bouwtechnisch en pathologisch onderzoek en uitvoerder van restauratietechnieken. Hij was betrokken bij o.a. de restauratie van het Michelangelo-altaar in Brugge, materiaaltechnisch onderzoek in de Gentse Sint-Niklaaskerk en de Sint-Pieterskerk, de restauratie van houten bekroningen zijaltaren in de Sint-Hermeskerk te Ronse, … enz. Ruben zal zich dan ook richten op het analyseren van bouwhistorische materialen en hoe dit leidt tot verregaande restauratietechnieken en innovatieve vooruitstrevende aanpak om waardevol historisch erfgoed maximaal te gaan behouden, restaureren en herbestemmen.
Ir. Arch. Wouter Callebaut 'cases'
Ir. Arch. Wouter Callebaut
, gastdocent UGent, zaakvoerder van ‘Callebaut-Architecten bvba’, is gespecialiseerd in restauratie en herbestemming van erfgoed.  Hun aanpak kenmerkt zich door het toepassen van een eigen specifieke restauratiemethodiek, aandacht te hebben voor de atmosfeer, de geest en de historische gelaagdheid van het gebouw, het nastreven van duurzaamheid en kwaliteit. Callebaut-Architecten staat o.a. bekend om hun restauratie van het ‘Kunstencentrum Vooruit’, herbestemming van het ‘Sint-Lievenspoort’ te Gent, ‘Huis van de Vrije Schippers’ te Gent, … Wouter Callebaut licht enkele cases toe: Renovatie Stadhuis van Diksmuide (ism ONO), Predikherenklooster te Mechelen (Onroerend Erfgoedprijs 2020), Herbestemming stadhuis tot Ypermuseum, Herbestemming klooster tot school en de restauratie van Villa Roelandts van Architect Van der Meeren.

Webinar georganiseerd door Postgraduaat Renovatietechnieken en Monumentenzorg

Donderdag 20 mei:
Innovaties in bouwmaterialen voor morgen

De bouwsector is continu in beweging en ook de toepassing van bouwmaterialen kent heel wat innovaties. De sprekers zoomen in op nieuwe technologieën die stilaan ingang kennen in de bouwwereld en voor nieuwe perspectieven zorgen. Vanuit hun expertise brengen ze ons nieuwe inzichten bij en updaten ze ons over de mogelijkheden die die innovaties met zich meebrengen, zoals printen in beton, toepassing van BIM voor projectcoördinatie en andere digitale technieken zoals 3D-scanning en digitaal sculpteren. Kortom, waar staan we nu en wat brengt de toekomst?

Gieljan Vantyghem Betonprinten: Gieljan Vantyghem (onderzoeker aan de Universiteit Gent) vertelt over hoe zijn oorspronkelijke fascinatie voor 3D desktop printing tijdens zijn studiejaren uiteindelijk geleid heeft tot de realisatie van een 3D-geprinte geoptimaliseerde betonnen brug aan de Universiteit. De belangrijkste aspecten van het printen met beton worden besproken; wat kunnen we op de dag van vandaag; en verschillende praktijkvoorbeelden wereldwijd worden toegelicht. De lezing eindigt met een kritische blik op de toekomst…”
Pieter Verfaillie Helikopterview & BIM-perspectief op hergebruik van ruimte, gebouwen en materialen: De focus op herbestemmen en meer specifiek op het herbestemmen van complex erfgoed wordt bekeken vanuit een passie voor gebouwen en een missie om duurzame ontwikkeling te initiëren. Er wordt vertrokken vanuit waardebepaling, anders dan de visie van de meest gangbare ontwikkelingsvoorbeelden die we vandaag kennen. Om een gebouw nieuw leven in te blazen wordt het eerst in z’n context geplaatst en bekeken vanuit een urbanistisch standpunt. Dan wordt er dieper ingezoomd op het gebouw zelf en wordt er gekeken welke functie er naar het gebouw kan komen. Het eigenlijke ontwerp en de voorbereiding van de uitvoering worden gefundeerd op kennis: over de historische waarde van het erfgoed, over de bouwfysische toestand, de structurele eigenschappen, enz. Er wordt een waardenkader gevormd om binnen te werken. Zaken wegnemen of toevoegen kan, maar steeds binnen randvoorwaarden. Hierin slagen betekent plekken, gebouwen en materialen in de cirkel houden. De BIM-tools worden hierbij onmisbaar…

Pieter Verfaillie, bestuurder van ‘herbé bv’ en ‘bow architecten bv’ is een architect met een grote ervaring in het vraagstuk van de ‘herbestemming’. De projecten waar hij in zijn loopbaan het meeste plezier aan beleefde, waren herbestemmingsverhalen. Hij deed heel wat ervaring op in het renoveren en restaureren van oude gebouwen zoals scholen, zwembadsites en militaire domeinen. Vandaag leidt hij Herbé samen met Ruben Willaert en daarnaast zijn eigen bureau ‘bow architecten’, dat gespecialiseerd is in de herbestemming van oude bedrijven en verlaten terreinen.
Jan De Moor Innovatie en vakmanschap: Innovatie en vakmanschap gaan hand in hand bij ARTES Woudenberg. Reeds lang staan ze bekend voor hun restauratiekennis en vakmanschap. In deze presentatie zullen zij adhv gerealiseerde projecten aantonen dat dat vakmanschap op vandaag verstrekt wordt door het inzetten van innovatieve digitale techieken, zoals oa 3dscanning en digitaal sculpteren. 

Online inschrijven