Medewerker technisch onderhoud campus Kortrijk

Medewerker technisch onderhoud campus Kortrijk

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven in contractueel dienstverband voor onbepaalde duur. Aanvangsdatum is van zodra als mogelijk voor de weerhouden kandidaat.
De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector. 
 

Functiebeschrijving

Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderhoudstaken binnen de campusgebouwen van Howest met het oog op een goed onderhouden campusinfrastructuur. Daarnaast biedt je ook logistieke ondersteuning bij events. 
Je standplaats is de campus Kortrijk, maar je kan ook sporadisch ingeschakeld worden in de campus Brugge. 

Tot de taken behoren onder meer:
•    Uitvoeren van onderhoudstaken en kleine herstellingswerken (sanitair, elektriciteit, schilderen,…).
•    Uitvoeren van periodiek onderhoud van gebouwen en infrastructuur. 
•    Bedienen van verwarmingsinstallatie. 
•    Beheren van sleutelplan (campus Brugge). 
•    Inventariseren en verdelen van onderhoudsproducten en technisch materieel.
•    Schikken van meubilair in lokalen en werkplekken.
•    Logistiek ondersteunen van events.

Profiel

Diploma secundair onderwijs

Kennis binnen de domeinen hout – bouw – elektriciteit – sanitair is een meerwaarde.

Indien je over een buitenlands diploma n.beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.


Competentieprofiel:
•    Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
•    Je bent openminded. 
•    Je bent een teamplayer.
•    Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
•    Je hebt een attitude van levenslang leren.

Ervaring

Ook pas afgestudeerden komen in aanmerking.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals. 
Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.
 

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Johan Van Sieleghem, hoofd technische dienst
johan.van.sieleghem@howest.be 

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
 

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 24/05/2021 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.
Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.
 

Info howest

Onderwijzend personeel

Administratief technisch personeel

Project / onderzoeks-medewerkers