Onderzoeksmedewerker HITLAB

Onderzoeksmedewerker HITLAB

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven in contractueel dienstverband voor bepaalde duur van zodra als mogelijk tot en met 30/09/2022.
Verlenging is mogelijk.

Maximum 10 jaar relevante ervaring kan verrekend worden in de geldelijke anciënniteit.

Functiebeschrijving

Als onderzoeksmedewerker kom je terecht bij het Human Interface Technology lab (HITlab) van Howest. Hitlab werd opgericht in 2019 en is één van de meest innovatieve en toepassingsgerichte onderzoeksgroepen van Vlaanderen. De focus binnen het lab ligt hierbij op de overlap tussen drie snelgroeiende en opkomende technologieën namelijk:

1) nieuwe vormen van interfaces gebaseerd op gamingtechnologie zoals VR en AR

2) meettechnologie die toelaat de mens te meten in interactie met verschillende interfaces

3) technieken gebaseerd op AI die toelaten om gedrag/mentale toestand van gebruikers te interpreteren en hierop in te spelen en/of rekening mee te houden.  

Binnen HITlab werk je in teamverband met softwareontwikkelaars en data-analisten aan zeer diverse projecten. Deze kunnen opgesteld zijn in samenwerking met zowel bedrijven/organisaties als lectoren, studenten en onderzoekers verbonden aan andere opleidingen binnen Howest. Enkele huidige projecten situeren zich o.a. rond AI en gaming technologie, in samenwerking met de opleidingen MCT en DAE.  Hiernaast zijn er ook projecten lopende binnen verscheidene andere domeinen/opleidingen, waaronder sportbegeleiding, operatorondersteuning en optimalisatie van nieuwe interfaces/digitale producten.

Om ondersteuning te kunnen bieden bij diverse van onze projecten is HITLab op zoek naar een onderzoeksmedewerker (M/V/X) die beschikt over een uitgebreide interesse in het uitvoeren van toegepast onderzoek binnen de cognitieve psychologie en neurowetenschappen.

Jouw takenpakket:

Opzet en organisatie van (gebruikers)onderzoek

 • Je helpt mee bij het uitdenken van innovatieve en interessante onderzoeksvragen
 • Je helpt mee om op basis van een bepaalde onderzoeks- of innovatievraag van een organisatie of opleiding een concrete proefopstelling of onderzoeksopzet te definiëren en uit te werken
 • Je organiseert gebruikerstesten voor applicaties die binnen HITlab werden ontwikkeld en rapporteert jouw bevindingen
 • Je vertaalt de bevindingen uit de gebruikerstesten i.s.m. onze softwareontwikkelaars naar een concrete roadmap, zodat de ontwikkelde applicatie waar nodig kan worden aangepast
 • Je staat binnen projecten in voor de aansturing van meetapparatuur (eye-trackers, wearables, EEG-apparatuur), alsook voor het verzamelen/verwerken van data hiermee

Data-analyse & rapportage van de bekomen resultaten

 • Je helpt bij het interpreteren en analyseren van deze data en vertaalt de resultaten naar impactvolle inzichten
 • Je koppelt de bekomen impactvolle inzichten terug, zowel naar het werkveld als de relevante opleidingen

Projectmanagement en communicatie

 • Je volgt het projectverloop van de projecten waarin je wordt betrokken proactief en van nabij op
 • Je helpt mee met het opvolgen van de administratie van de projecten waar je op werkt
 • Je pleegt regelmatig overleg en neemt deel aan meetings met de betrokken projectpartners
 • Je staat mee in voor de communicatie omtrent het labo en/of projecten via de website en sociale media
 • Je organiseert demo’s/workshops en zorgt ervoor dat het werkveld het labo weet te vinden

Opvolging nieuwe technologieën

 • Je houdt een vinger aan de pols m.b.t. nieuwe technologieën en evoluties
 • Je past de nieuwste ontwikkelingen in het domein toe, analyseert de meerwaarde en haalbaarheid binnen het huidige project en anticipeert naar toekomstige projecten
Profiel

Vereist diploma en kennis:

 • Diploma master of doctoraat met affiniteit voor toegepaste cognitieve psychologie, neurowetenschappen, techniek en innovatieprocessen.  
 • Kennis omtrent het verzamelen en verwerken van data afkomstig van eye-tracking-, EEG-, en andere fysiologische meetapparatuur
 • Kennis van programmeertalen: python/ R
 • Affiniteit met VR/AR applicaties en innovatieve technologie

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Je bent een vlotte communicator en kan goed samenwerken met externe partners.
 • Je bent in staat om kritisch te reflecteren over hoe je werk in de beoogde toepassing optimaal opgebouwd moet worden
 • Je kan goed om met opeenvolgende deadlines
 • Je kan je werk zelfstandig regelen en hierover op geregelde tijdstippen rapporteren  
 • Je kan gemakkelijk schakelen tussen verschillende projecten
 • Je bent ondernemend, werkt klant- en resultaatsgericht en kan projecten deskundig en tijdig afwerken
 • Je werkt graag in korte sprints, waarbij je tussentijdse resultaten deelt met de onderzoeksgroep en externe partners
 • Je staat open voor feedback waarmee je constructief aan de slag gaat
 • Je schrikt er niet voor terug om aan de slag te gaan met nieuwe software en hardware
 • Je bent leergierig en houdt ervan jezelf nieuwe systemen eigen te maken en te zoeken naar een oplossing door het maken van prototypes
 • Je houdt er van om zelfstandig complexe uitdagingen aan te gaan
 • Je bent bereid om je voor je werk sporadisch te verplaatsten in binnen- en buitenland
Ervaring

Ervaring met onderzoek en het gebruik van (neuro-) fysiologische metingen is een pluspunt.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Jelle Demanet – manager hitlab

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 09/05/2021 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Het selectiegesprek vindt plaats in de tweede helft van mei op Howest, Campus Kortrijk Weide, Sint-Martens-Latemlaan 1B, 8500 Kortrijk.

Info howest

Onderwijzend personeel

Administratief technisch personeel

Project / onderzoeks-medewerkers