Webinar rond palliatieve zorg bij COVID-19-patiënten

Webinar rond palliatieve zorg bij COVID-19-patiënten

Howest en Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen organiseren gratis webinar rond palliatieve zorg bij COVID-19-patiënten

De voorbije week stierven gemiddeld 170 mensen per dag aan COVDID-19. Palliatieve zorg is op dit moment dus belangrijker dan ooit. Alleen ontbreekt het bij veel zorgverleners aan praktische kennis op dit vlak. Daarom organiseren Howest en de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen op 12 en 27 november samen een webinar rond symptoomcontrole en palliatieve zorg voor COVID-19-patiënten.

“Eerder dit jaar hebben wij vanuit de bacheloropleiding Verpleegkunde aan Howest al een online praktijkcursus ontwikkeld met concrete tips en adviezen voor iedereen die met stervensbegeleiding van COVID-19-patiënten te maken krijgt”, aldus Veerle Coupez, lector ouderenzorg binnen de opleiding Verpleegkunde aan Howest. “Die e-course met als titel ‘Symptoomcontrole en palliatieve zorg voor COVID-19-patiënten’ is vrij toegankelijk op onze website, maar wordt tegelijk de basis voor het webinar dat we op 12 en 27 november gratis aanbieden. Net als voor de uitwerking van de onlinecursus werken we daarvoor samen met de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen.”

Dringende nood aan kennis over palliatieve zorg

“Het aantal dagelijkse coronadoden is ondertussen ontstellend hoog. Het minste wat we kunnen doen is die vele slachtoffers in hun laatste levensfase met de beste zorgen omringen”, legt Gert Huysmans, voorzitter van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, uit. “Om die palliatieve zorg te kunnen bieden, hebben zorgverleners echter kennis nodig. En die is er lang niet altijd. Met deze online ‘snelcursus’ willen we samen met Howest alvast enkele lacunes opvullen.” Veerle Coupez: “Familieleden van stervende COVID-patiënten zijn bijvoorbeeld vaak bang dat hun dierbare zal stikken. Met de juiste palliatieve zorg kunnen we dat voorkomen. Daarom is het zo belangrijk dat we de zorgverleners van COVID-patiënten hierin opleiden.” 

Al meer dan 900 inschrijvingen

De gratis webinars op 12 en 27 november bieden een basiskennis palliatieve zorg, met specifieke aandacht voor COVID-patiënten. “Om zoveel mogelijk artsen en verpleegkundigen de kans te bieden om het webinar te volgen, organiseren we het op twee momenten: op 12 november van 20u tot 22u en op 27 november van 10u tot 12u”, aldus Veerle Coupez. “De respons is overweldigend. We wisten wel dat er vraag was, maar ondertussen staat de teller op 900 inschrijvingen. Zo’n stormloop hadden we niet verwacht.” Gert Huysmans: “De vele registraties bewijzen eens te meer dat er echt nood is aan ondersteuning en meer praktische kennis rond terminale zorg bij COVID-patiënten. Inschrijven kan trouwens nog steeds via palliatievezorgvlaanderen.be.”