Cursus Interne audit

Op dinsdag 23 november 2021 organiseert de opleiding Biomedische Laboratoriumtechnologie van de Hogeschool West-Vlaanderen (Brugge) een cursusdag ‘Interne audit’.

Doelgroep

Deze cursus wordt ingericht voor laboratoriummedewerkers die werkzaam zijn in een laboratorium of in een weefselbank en regelmatig in aanraking komen met het uitvoeren van audits of hier beter mee vertrouwd willen geraken.

Opzet en leerdoelen cursus

Interne audits zijn een instrument om de kwaliteit van een proces, product, laboratoriumonderzoek, dienst of organisatie te toetsen ten opzichte van kwaliteitseisen, kwaliteitsstandaarden, verwachtingen van de overheid en/of klanten. Afhankelijk van wat we wensen te toetsen kunnen we op verschillende manieren interne audits uitvoeren.

In de cursus “interne audit” stellen we samen een auditprogramma op rekening houdend met de eisen beschreven in veel gebruikte kwaliteitsstandaarden zoals ISO9001, ISO15189 en ISO17025.  We gaan dieper in op het concept interne audit en de verschillende manieren van auditen die je kan gebruiken om zo veel mogelijke informatie te vergaren: systeemaudits om het gehele kwaliteitssysteem te toetsen, verticale audits met als uitgangspunt het primaire proces, horizontale audits om de ondersteunende en bestuurlijke processen te toetsen en product audits met als uitgangspunt de output van het primaire proces. We kijken ook hoe organisaties het intern auditprogramma kunnen koppelen aan het risicomanagementsysteem om risico gebaseerde audits uit te voeren die focussen op de analyse en de omgang met potentiële risico’s. Hoe meer variatie in de methode van auditen, hoe meer informatie je kan vinden om te toetsen of het kwaliteitssysteem van het laboratorium voldoende geborgd is. 

Daarna gaan we dieper in op de praktische uitvoering van interne audits. We staan stil bij de verschillende technieken die we kunnen gebruiken zoals formele en informele interviews, observatietechnieken en documentaire audits. We geven de nodige aandacht aan het opstellen van een auditverslag en de wijze waarop we feiten en bevindingen rapporteren. Tot slot bereiden we ons voor om ons auditrapport voor te stellen aan de auditklant. Tijdens de hele cursus zal aandacht besteed worden aan de houding van de auditor ten aanzien van de auditee en de mogelijke valkuilen waarmee een interne auditor kan worden geconfronteerd.

Op het einde van de dag ben je klaar om een interne audit uit te voeren in je eigen organisatie.

Docent

Johan Guns is meer dan 20 jaar werkzaam als kwaliteitscoördinator van de medische en testlaboratoria van het UZ Brussel. Hij doceert kwaliteitsmanagement aan de Vrije Universiteit Brussel en is werkzaam als hoofauditor voor BELAC in het kader van de accreditatie van medisch laboratoria. Als expert werkt hij mee aan het opstellen en/of reviseren van diverse kwaliteitsstandaarden gepubliceerd door ISO, EDQM en de HGR.

Praktisch

Kostprijs

  • €150 BVLT-leden 
  • €180 niet-BVLT leden

Deelname aan de cursus, koffie/thee, lunch en studiemateriaal zijn inbegrepen.

Programma

  • 09u15-09u30: Onthaal
  • 09u30-12u30: Cursus deel 1
  • 12u30-13u30: Broodjelunch
  • 13u30-16u30: Cursus deel 2

Aantal deelnemers

De cursus wordt ingericht vanaf zes deelnemers. Er worden maximaal 15 deelnemers toegelaten tot de cursus.

Inschrijven

Inschrijven voor de cursus kan via onderstaand formulier. De uiterste inschrijvingsdatum is dinsdag 26 oktober 2021. Annuleren na inschrijving kan enkel via email vóór 26 oktober 2021. Bij annulering na deze datum blijft het volledige bedrag verschuldigd. Een ingeschreven deelnemer mag zich evenwel steeds laten vervangen door een collega.

Uw inschrijving is pas geldig na overschrijving van het gepaste bedrag op rekeningnummer BE 22 001 2653115 47 met vermelding Studiedagen2122 – interne audit 23 november  - Naam en voornaam. Indien u een factuur wenst te ontvangen, kan u dit per email aanvragen via griet.vanbillemont@howest.be

Gegevens tewerkstelling

Ik ben werkzaam in
Ik ben
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden.