Excel voor laboratoriumtechnologen (gevorderden)

Op dinsdag 16 december 2021 organiseert de opleiding Biomedische Laboratoriumtechnologie van de Howst een cursusdag ‘Excel voor laboratoriumtechnologen – gevorderden’.

Doelgroep

Deze cursus wordt ingericht op vraag van het werkveld en is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in een (biomedisch) laboratorium en die in aanraking komt met Excel voor het verzamelen, analyseren en visualiseren van data. 

De cursus voor gevorderden richt zich tot cursisten die een basis ervaring hebben met Excel en die vertrouwd willen worden met de uitgebreidere functionaliteiten van Excel. 

Opzet en leerdoelen cursus

Als medewerker binnen een (biomedisch) laboratorium is het vaak noodzakelijk om informatie en data op een correcte manier in tabellen te kunnen verzamelen en analyseren. Deze studiedag voorziet de nodige input om deze taken op een vlotte manier uit te voeren, door je vertrouwd te maken met de meest courante applicatie voor het opslaan en verwerken van deze gegevens, Microsoft Office Excel. 

Tijdens de studiedag komen vier onderwerpen stapsgewijs aan bod:

  • Geavanceerde functies voor lijsten en tabellen (onder andere gegevenstabellen creëren, werken met subtotalen, geavanceerde filteropties, draaitabellen en draaigrafieken,…)
  • Gegevens en gegevensvalidatie (onder andere gebruik van validatieregels, celnamen, grafieken met dubbele assen, voorwaardelijke opmaak,…)
  • Formules en functies (onder andere matrix-formules, foutenanalyse, regels en formules voor voorwaardelijke opmaak,…)
  • De werkomgeving (onder andere gegevens analyseren, werkmap beveiligen of beperken, besturigselementen toevoegen)

Het cursusmateriaal wordt steeds begeleid door een groot aantal hands-on oefeningen, zodat je nadien de aangeleerde vaardigheden zelf kan toepassen op je werkplaats. 

Docent

De cursus wordt gegeven door Jasper Decuyper, lector Biomedische Laboratoriumtechnologie en Bio-informatica aan Howest. Binnen de opleiding Biomedische Laboratoriumtechnologie is hij verantwoordelijk voor het aanleren van ICT vaardigheden (Word, Excel en PowerPoint), statistiek en biologische dataverwerking. Hij speelt hierbij een belangrijke rol binnen de leerlijnen “ICT en taalbeleid ter voorbereiding op de bachelorproef” en “kwaliteitsmedewerker: kwaliteit van analyses” van de opleiding.

Programma

  • 08u45-09u00: Onthaal 
  • 09u00-12u30: Cursus deel 1
  • 12u30-13u30: Lunch 
  • 13u30-17u00: Cursus deel 2

De cursus wordt ingericht vanaf zes deelnemers. Er worden maximaal 20 deelnemers toegelaten tot de cursus. 

Inschrijven

Inschrijven voor de cursus kan via onderstaand formulier. De uiterste inschrijvingsdatum is maandag 8 november. Annuleren na inschrijving kan enkel via email vóór 8 november 2020. Bij annulering na deze datum blijft het volledige bedrag verschuldigd. Een ingeschreven deelnemer mag zich evenwel steeds laten vervangen door een collega.

Uw inschrijving is pas geldig na overschrijving van het gepaste bedrag op rekeningnummer BE 22 001 2653115 47 met vermelding BDB1302 – STUDIEDAGEN2122 - Excel gevorderden 16 december  - Naam en voornaam. Indien u een factuur wenst te ontvangen, kan u dit per email aanvragen via griet.vanbillemont@howest.be

Ik ben werkzaam in
Ik ben