Programma

"Het opleidingsprogramma bestaat uit 5 modules, met een totaal van 20 ECTS.
De modules worden sequentieel aangeboden. maar kunnen ook elk apart opgenomen worden."

Het programma* bestaat uit 5 modules:

 • Energiestrategie
 • Energiemonitoring en -analyse
 • Energietransitie
 • Energiedashboards
 • Forecasten van energieverbruik

* De inhoud is onder voorbehoud van aanpassingen en updates.

Energiestrategie (4ECTS)

 

 

 • De energiestrategie van je bedrijf/organisatie
 • Vastleggen van de energiestrategie
 • Nulmeting en rapportering: het vertrekpunt 
 • Comfort en bedrijfszekerheid als bijkomende bouwstenen van de energiestrategie  
 • Energiecontracten en kosten
 • Implementatie van de strategie
 • Van strategie naar KPI: Bepalen van de relevante KPI's

Energiemonitoring en -analyse (5ECTS)

 • Metering, monitoring en targeting (MM&T)
 • Type van energiemeters  
 • Waar energiestromen meten?
 • Toekomstgerichte keuze van meters, uitbreidbaarheid en flexibiliteit.  
 • Opnemen meters in de aankoopvoorwaarden van bijkomende processen en machines 
 • Introductie in de datasets
 • Meetsignalen
 • Interfaces en protocollen
 • Architectuur van de de communicatie (OPC UA)
 • Cloud data en IoT
 • Analyse van de data aan de hand van onder andere regressieanalyse

Energietransitie (4ECTS)

 • Wat verstaan we onder energietransitie?
 • Hoe kan optimaal gebruik gemaakt worden van de eigen opgewekte (hernieuwbare) energie? 
 • Welke vormen van energie-opslag zijn er?
 • Energie optimalisatie (energiemix) van vraag en aanbod
 • Digitale meter en tariefstructuur
 • Local Energy Communities (LEC) en de wetgeving
 • Energy Service Companie (ESCO)

Energiedashboards (3ECTS)

 • Rapportering via dashboards naar management, energieteam, gebruiker, ...
 • Data visualisatie
 • Bouwen van dashboards voor de specifieke doelgroepen

Analyse en forecasten van energieverbruik (4ECTS)

 • Wat is bepalend voor het energieverbruik?  
 • Monitoren en bijsturen van EnPI 
 • Welke EMIS (Energie Management Information System) zijn er op de markt?
 • Hoe selecteren we het meeste geschikte EMIS voor de onderneming? 
 • Digitaal model als voorspelling voor het energieverbruik