Bachelorproeven studenten Toegepaste Informatica digitaal voorgesteld

Omdat de bachelorproeven van de studenten Toegepaste Informatica om de gekende reden niet voor een live publiek op de campus kunnen doorgaan, worden ze digitaal gepresenteerd. Via Teams kan iedereen de presentaties volgen. “Zo ziet het werkveld wat voor potentieel onze studenten hebben.”

Bachelorproeven die niet kunnen voorgesteld worden betekent ook: toekomstige werkgevers die niet weten op welke onderwerpen de studenten hebben gewerkt. Daarom koos men voor een virtuele presentatie via Teams. “Maar we wilden het nog breder trekken”, aldus Gene Vangampelaere, coördinator afstandsonderwijs Toegepaste Informatica. “Iedereen die geïnteresseerd is in een bepaald onderwerp – bijvoorbeeld blockchain of AI – kan deelnemen aan de Teams-meeting in kwestie en zelfs vragen stellen. Voor de studenten is het sowieso een opluchting dat ze het sluitstuk van hun opleidingstraject, waar ze een semester lang hard aan hebben gewerkt kunnen voorstellen aan toekomstige werkgevers, collega's of businesspartners. En ons als Hogeschool geeft het de mogelijkheid aan het werkveld te tonen hoeveel potentieel er in de jongeren zit.”

Minder zenuwachtig

Iedereen die aan een sessie deelneemt, zal achteraf gevraagd worden een evaluatieformulier in te vullen. “Op die manier kunnen we zoveel mogelijk feedback uit het werkveld verkrijgen, zowel over de inhoud als de presentatie zelf”, gaat Gene Vangampelaere verder. “Of deze digitale aanpak invloed heeft op de studenten? Goh, voor hen maakt het niet zoveel uit. Het maakt hen misschien zelfs net iets minder zenuwachtig dan voor een live publiek – iedere deelnemer is gewoon een extra icoontje dat er bij komt op het scherm.”
 

Nu inschrijven