Playing for success

Als laatstejaarsstudenten in de lerarenopleiding secundair onderwijs aan Howest Brugge kregen wij binnen het keuzevak ‘My choice’ de kans om elke woensdagnamiddag het mooie project Playing For Success (PfS) te begeleiden bij Club Brugg, KV Oostende en Filou Oostende. Dit is gericht op leerlingen van 9 tot 14 jaar die uit de ‘onderwijsboot’ dreigen te vallen door factoren als (te) weinig zelfvertrouwen, laag zelfbeeld, onvoldoende motivatie, moeilijke thuissituatie en socio-emotionele moeilijkheden. PfS brengt deze leerlingen, die door de literatuur als ‘onderpresteerders’ worden aangeduid en een groeiende risicogroep vormen, bijeen in een uitdagende en inspirerende plek buiten school, in dit geval dus twee eersteklassevoetbalclubs. Een (vrijwillig) PfS-traject kost de deelnemers niets, duurt acht tot tien weken en bestaat normaliter uit wekelijks twee à drie intensieve buitenschoolse uren in het PfS-centrum.

‘Normaliter’ gaat vandaag echter niet op. Toch blijft ook tijdens deze coronacrisis onze stage doorlopen en doen we ons uiterste best om de jongeren les te blijven geven – zij het nu van thuis uit. We dagen ze uit met allerlei bewegingsopdrachten en bereiden oefeningen voor om wiskunde, talen, ICT, sociaal gedrag (bijvoorbeeld leren samenwerken) spelenderwijs aan te leren. We verwerken er ook subtiel coronamaatregelen in: zo laten we de jongeren de tafel van acht luidop zeggen terwijl ze hun handen wassen, of laten we ze Franse werkwoorden inoefenen terwijl ze bewegen.

Ook leuk: Vincente en Bert, twee van de vijf studenten, hebben een quiz gemaakt over Club Brugge en zijn geschiedenis. Uit de ingezonden video’s en foto’s blijkt dat de jongeren zich volledig smijten om goed te scoren en daarbij – uiteraard met de nodige afstand – hulp krijgen van mama’s en papa’s, jongerenbegeleiders zelfs grootouders.

Conclusie? Wij blijven ons best doen om ook in deze moeilijke situatie jongeren een positieve vibe te geven.

Studenten: Vincente Gits, Bert Verweirder, Marijke Lippens, Stan Coudeville en Kylian De Prince
Lector Inge Esselen
Baso Howest