FAQ Coronavirus

FAQ Coronavirus

PRAKTISCH

Hoe zal het academiejaar er volgend jaar uitzien?

Met respect voor de covid-19 maatregelen, gaat Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen volgend academiejaar voor contactrijk onderwijs, goed samengestelde bubbels en warme campussen. Sociaal contact, perfect afgesteld onderwijs op afstand en op de campus zijn daarin cruciale elementen. Het welbevinden van de studenten moet weer centraal kunnen staan. Begin maart moest ook Howest van de ene op de andere dag op onderwijs op afstand overschakelen. Doordat de hogeschool al jaren inzet op het ontwerpen en implementeren van digitale tools en een performant leerplatform, verliep die transitie snel en efficiënt. Dat bleek ook uit de reacties van de studenten. Wat de studenten wel enorm misten, was het sociaal contact met medestudenten en docenten.

Voor het academiejaar dat in september van start gaat, doet Howest er alles aan om van haar campussen opnieuw die warme plek te maken waar studenten en docenten zich thuis voelen, met respect voor de covid-19 maatregelen. Binnen de opleidingen worden leerbubbels gevormd. Op die manier is het mogelijk om praktijklessen, labo’s, projectwerk en oefensessies op de campus te laten doorgaan. Dit wordt aangevuld met online colleges met ondersteuning door de lectoren en met de mogelijkheid ze achteraf op de campus verder te bespreken in de eigen bubbel.

“We bouwen verder op onze positieve ervaringen en op de feedback die we kregen van studenten en docenten,” aldus Frederik D’hulster, directeur Onderwijs van Howest. “We doen er alles aan om onze studenten maximaal te faciliteren binnen de ons toegestane contouren. Brugge, Kortrijk en Oudenaarde zijn geen grote studentensteden, maar nu is dat een troef! Het is hier veilig. Studentenkamers zijn betaalbaar en gelet op het feit dat onze studenten niet altijd op de campus kunnen zijn, dragen ze bij aan het sociaal leven van de student.”

“Howest anticipeert ook op het feit dat er studenten zullen zijn die, ten gevolge van Corona, bepaalde onderdelen gemist hebben in het secundair onderwijs. Via persoonlijke begeleiding, kwaliteitsvol studiemateriaal en waar nodig bijspijker activiteiten zal een aanwezige achterstand snel weggewerkt worden.”

Is mijn campus open?

We moeten vandaag nog steeds voorzichtig zijn en de nodige afstands- en hygiënemaatregelen in acht nemen. Aangezien die maatregelen regelmatig worden aangepast, doen wij hetzelfde met onze lijst van meest gestelde vragen van studenten over de crisis. Die lijst vind je hier.

Is de IT Helpdesk bereikbaar?

De IT Helpdesk van Howest is telefonisch bereikbaar tijdens de kantooruren (8u30 – 17u ma-vr) via 056 28 60 60 en via het e-mailadres helpdesk@howest.be.

LESSEN

Wat met de examens?

Vele examens hebben een online invulling gekregen, waarbij de instructies door de opleiding via Leho werden meegedeeld. Indien de student aan de procedures en richtlijnen van het online examen niet kan voldoen wegens de thuissituatie, dan kan de student rechtstreeks contact opnemen met de talentcoach verbonden aan de opleiding. Let wel: deze aanvraag zal, net zoals voor andere faciliteiten, duidelijk moeten gemotiveerd worden door de student! Faciliteiten dienen aangevraagd te worden uiterlijk 1 week vóór je eerste examen. Via Leho werden alle studenten geïnformeerd inzake belangrijke informatie omtrent online examens i.c. gewettigde afwezigheden, overmachtsituaties, verificatie van aanwezigheden, onregelmatigheden tijdens het examen, …

Omdat we beseffen dat de thuissituatie niet voor iedereen een ideale studeerplek is, heeft Howest beslist om vanaf 11 mei op haar campussen Brugge Station 5 en Kortrijk Weide stille studeerruimtes te voorzien. Let wel: deze ‘faciliteit’ wordt enkel toegekend na goedkeuring van een gemotiveerde aanvraag via de talentcoach of Stuvo medewerker. Enkel op deze manier kan Howest de veiligheidsvoorzieningen correct implementeren.

STAGES

Gaat mijn stage nog door?

Alle stages blijven doorgaan maar maximaal vanop afstand. Samen met het stagebedrijf en de opleiding wordt gekeken indien de stage kan afgewerkt worden vanop afstand, dan wel via een aangepaste vervangopdracht. Voor wat betreft de stages in gereglementeerde beroepen (verpleegkunde, ergotherapie, biomedische laboratoriumtechnologie) wordt op Vlaams niveau, samen met de overheid, gekeken voor een oplossing om alsnog te kunnen afstuderen in de voorziene studietijd.

Vanaf 4 mei 2020 zullen diverse sectoren, na goedkeuring door de Veiligheidsraad, opnieuw mogen opstarten. Dit betekent dat ook stages, voor zover ze onmogelijk via telewerken kunnen gerealiseerd worden, opnieuw mogen opstarten. Hiervoor moet de student toelating krijgen van zowel de Howest opleiding als de stageplaats. Hierbij dienen volgende voorschriften gevolgd te worden:

 • Een student-stagiair is een gelijkgestelde werknemer. Dit wil zeggen dat hij onder dezelfde maatregelen valt als de werknemers in het stagebedrijf wat betreft de bepalingen m.b.t. welzijn op het werk.
 • Stages in niet-essentiële sectoren kunnen doorgaan op voorwaarde dat het telewerken technisch niet mogelijk is en preventiemaatregelen zoals o.a. de regels van social distancing (PDF, 274.48 KB) gerespecteerd worden, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.
 • Deze bepalingen zijn niet van toepassing op bedrijven van de cruciale sectoren en de essentiële diensten, met inbegrip van producenten, leveranciers, aannemers en onderaannemers van goederen, werken en diensten die essentieel zijn voor de uitvoering van de activiteit van deze bedrijven en deze diensten. Deze bedrijven en diensten zijn echter gehouden om, in de mate van het mogelijke, het systeem van telethuiswerk en de regels van social distancing toe te passen.
Als mijn stage wordt stopgezet, kan ik dan nog afstuderen?

Het is de bedoeling dat de studenten geen studieduurvertraging oplopen ten gevolge van deze Corona recessie. In alle opleidingen wordt een alternatieve (digitale) invulling van de stage voorzien, zodat die op het einde van dit academiejaar kan geëvalueerd worden. Enkel voor de stages in de gereglementeerde beroepen (verpleegkunde, ergotherapie, biomedische laboratoriumtechnologie) wordt op Vlaams niveau, samen met de overheid, gekeken voor een oplossing om alsnog te kunnen afstuderen in de voorziene studietijd.

STUDENTEN IN/NAAR HET BUITENLAND

Kan ik op internationale mobiliteit in het eerste semester van 2020-21?

Voor het eerste semester van 2020-21 gelden onderstaande maatregelen inzake internationale mobiliteit:

 • Studie- en stagesemesters in het kader van het Erasmusprogramma (Europa) kunnen doorgaan, voor zoverre de partner én het gastland niet negatief adviseren. Mobiele studenten moeten rekening houden met de kleurencode van hun land van bestemming, en alle door dat land opgelegde maatregelen volgen, bijv. verplichte covid19-test of quarantaine. Reizen omwille van studieredenen worden door de meeste bestemmingen beschouwd als een essentiële verplaatsing, ook bij codes oranje en rood, maar toch dien je dat goed te controleren voor je vertrekt via volgende website.
 • Stage in landen van het “Globale Zuiden” in het kader van ontwikkelingssamenwerking is niet toegelaten.
 • Studiesemesters bij onze intercontinentale partners kunnen alleen doorgaan in Zuid-Korea. Alle andere bestemmingen werden geschrapt, ofwel door de partners ofwel door Howest, of beiden.
 • Intercontinentale stage in geïndustrialiseerde landen gebeurt op specifieke aanvraag bij International Office.
 • Studie- en inspiratiereizen en kortlopende studentenmobiliteiten per vliegtuig zijn niet toegelaten, evenmin als naar bestemmingen die van de Belgische overheid de kleurencode rood krijgen of die een verplichte quarantaine opleggen bij aankomst voor reizigers vanuit België. Meer info vind je via volgende website.

Studenten mogen slechts kosten beginnen maken voor hun toegestane internationale mobiliteit nadat ze vanwege de onthalende organisatie finaal bericht ontvangen hebben dat ze ook daadwerkelijk zal kunnen plaatsvinden. Ook dan moeten studenten er rekening mee houden dat de situatie nog maanden onstabiel zal blijven, en dat elk land bij heropflakkering of nieuwe uitbraak van het virus opnieuw maatregelen kan treffen met impact op het studie/stagesemester, tot eventueel opnieuw een lockdown en tijdelijke onmogelijkheid tot terugreizen. Studenten die hun mobiliteit aanvatten, moeten bereid zijn om een lockdown op een Europese bestemming of Zuid-Korea ‘uit te zitten’ en/of om te schakelen op een online alternatief voor hun buitenlandse studie/stage.

Moet ik terugkeren uit het buitenland?

Voor studenten die bij een uitbraak/opflakkering van het coronavirus in het buitenland vertoeven, organiseren we geen verplichte evacuatie of onmiddellijke terugroeping van alle studenten in het buitenland, MAAR wél adviseren we om terug te reizen aan studenten die

 • in een streek verblijven die als brandhaard geldt. Indien die brandhaard (in) een "zuidland" is wordt ons terugkeeradvies dwingend.
 • van hun stageplaats te horen krijgen dat ze hen niet langer kunnen houden op stage, en dat er ook geen optie is om een tijdlang online verder te werken
 • door de autoriteiten van het land van bestemming worden gevraagd het land te verlaten (dan zal de Belgische ambassade jou daar ook van verwittigen via sms of e-mail)
 • door de Belgische ambassade/consulaat ter bestemming worden verzocht of nadrukkelijk aangeraden om het land te verlaten. Als dat zo is, dan ontvang je van de ambassade een sms of mail met dat nadrukkelijk advies, want je bent ingeschreven op https://travellersonline.diplomatie.be. Sowieso raden we iedereen aan om actief contact op te nemen met de Belgische ambassade van je regio.
 • zich niet langer comfortabel voelen op hun buitenlandse bestemming

Voor wie echter op een veilige plek zit,en bereid is om eventuele overheidsmaatregelen -zoals een tijdlang binnen blijven, of gesloten grenzen/luchtruim- of reisbeperkingen -zoals luchtvaartmaatschappijen die tijdelijk niet meer vliegen- te doorstaan, kan het veiliger zijn om niet (meteen) te gaan reizen en daarbij het risico te lopen om ergens vast komen te zitten.

Omdat de situatie sterk verschilt van land tot land, staat de opleiding en/of de dienst internationalisering in rechtstreeks contact met de student, om zo samen de meest veilige en best haalbare oplossing uit te werken

Als mijn stage wordt stopgezet, kan ik dan nog afstuderen?

Je zal kunnen afstuderen via een alternatieve stageopdracht, in samenspraak met de opleiding en je stageplaats.

STUDIEKIEZERS

Wanneer gaat de volgende infodag door?

De infodag op zaterdag 9 mei wordt digitaal ingericht. Meer informatie hierover plaatsen we binnenkort online. De infodagen op zaterdag 27 juni en zaterdag 29 augustus gaan voorlopig wel door.

Ik heb een vraag over een specifieke opleiding. Bij wie kan ik terecht?

Via de website kan je doorklikken naar de opleidingspagina. Daar vind je de contactgegevens van de docenten terug.

Kan ik me nu reeds inschrijven?

De officiële registratie kan pas vanaf zaterdag 27 juni. Je kan je vooraf wel reeds online registreren. Deze preregistratie zorgt ervoor dat je inschrijving sneller zal verlopen. Meer informatie hierover vind je hier op de website van Howest.

FINANCIËLE VRAGEN

Mijn studentenjob kan ik niet meer uitvoeren, maar ik heb vaste kosten. Wat nu?

Voor vele studenten valt hun inkomen weg en in tegenstelling tot voor werknemers zijn er geen economische maatregelen voor jobstudenten. Studenten hebben ook vaak kosten zoals kot, eten…

Kijk zeker eens op de Howest vacatureservice of bekijk onderstaande alternatieven:

 • Gezien veel scholen gesloten zijn komen er veel ouders in de problemen met de zorg voor hun kinderen. Hen naar de grootouders brengen is geen optie. Daarom is de vraag naar babysits erg gegroeid. Wil je op deze manier een centje bijverdienen? Je kan eens in de Facebookgroepen van je gemeente kijken. Of plaats zelf een oproep op Facebook en vraag aan mensen om deze te delen zodat je een maximaal bereik hebt. Bij de Gezinsbond kan je je inschrijven als babysit.
 • Ben jij vaak tot in de vroege uurtjes wakker? Dan is deze job zeker iets voor jou. In diverse supermarkten zoekt men personeel die ’s nachts de winkelrekken kan helpen aanvullen. Dit geeft het vaste personeel de tijd om ook eens op adem te komen in deze drukke periode. Bekijk hiervoor de vacaturewebsite van de verschillende supermarktketens.
 • Nu de restaurants gesloten zijn, zijn er heel wat horeca uitbaters op zoek naar alternatieven om toch hun cliënteel te behouden. Ze adverteren hiervoor op hun website. Take-away en leveringen zijn momenteel van belang. Dus ook als maaltijdkoerier zal je de komende weken een job kunnen vinden.
Ik moet mijn studietoelage nog aanvragen/vervolledigen. Kan ik dat tijdens de lockdown in orde brengen?

Absoluut! Je kan zelf je studietoelage aanvragen of vervolledigen via www.studietoelagen.be. Aanmelden gebeurt via je ID-kaart en kaartlezer of via de It’s me-app.

Heb je daar hulp bij nodig? Dan kan je contact opnemen met een medewerker van Stuvo. De contactgegevens kan je vinden via deze link.

Hoe bewaar ik een duidelijk zicht op mijn inkomsten/uitgaven?

Het is niet altijd evident om het overzicht te bewaren op je inkomsten en uitgaven. De Wakosta?! App kan je daarbij helpen. Via de App kan je:

 • alle inkomsten en uitgaven ingeven
 • een overzicht krijgen van je budget per maand of per week
 • op het einde van de maand je overschot of tekort in de nieuwe maand invoeren, of je kan ook maandelijks opnieuw starten
 • zelf bepalen hoe je je budget bij houdt

De App kan je downloaden via de Play store of App store.

Ik heb een spreidingsplan voor het inschrijvingsgeld en door de lockdown kan ik deze niet verder afbetalen. Wat kan ik doen?

We begrijpen zeker dat deze periode bepaalde financiële gevolgen met zich mee kan brengen. Je kan contact opnemen met een medewerker van Stuvo om samen te bespreken wat mogelijk en haalbaar is. Het spreidingsplan kan dan eventueel aangepast worden. De contactgegevens kan je vinden via deze link.

Als blijkt dat een aanpassing van het spreidingsplan onvoldoende helpend is, kan er ook steeds een vraag gesteld worden naar een tussenkomst in de kosten van de studies. Op basis van een sociaal onderzoek, waarbij de inkomsten en uitgaven worden opgevraagd, kan er nagegaan worden of er studiefinancering via Stuvo mogelijk is.

Ik ontving een renteloze studielening voor studiekosten en door de lockdown kan ik deze niet verder afbetalen. Wat kan ik doen?

We begrijpen zeker dat deze periode bepaalde financiële gevolgen met zich mee kan brengen. Je kan contact opnemen met een medewerker van Stuvo om samen te bespreken wat mogelijk en haalbaar is. Het afbetalingsplan van de renteloze studielening kan eventueel aangepast worden. De contactgegevens kan je vinden via deze link.

Ik/mijn ouders hebben het financieel moeilijk en hebben hulp nodig om mijn studiekosten te betalen. Waar kan ik terecht?

Heb je bepaalde zorgen omtrent het financieren van de studiekosten? Dan kan je contact opnemen met een medewerker van Stuvo. Op basis van een sociaal onderzoek, waarbij de inkomsten en uitgaven worden opgevraagd, kan er nagegaan worden of er studiefinancering via Stuvo mogelijk is. De contactgegevens kan je vinden via deze link.

HUISVESTING

Ik zit momenteel op kot, moet ik hiervoor huur blijven betalen?

Tot op heden is er geen overheidsbeslissing die aangeeft of eigenaars de huur moeten opschorten. Het is dus van belang je huurcontract na te leven en de huurkosten te betalen. Mogelijks kan je navragen bij je kotbaas of het mogelijk is om een regeling te treffen voor de huurprijs of de energiekosten. Eigenaars zijn tot op heden echter niet verplicht om hier op in te gaan. Stuvo blijft beschikbaar voor vragen rond bemiddeling. Wie van Stuvo je daarvoor kan contacteren, kan je vinden via deze link.

Wat als ik mijn huurcontract vroegtijdig wil beëindigen?

Vroegtijdig je contract beëindigen omwille van de maatregelen voor het coronavirus kan niet. Bekijk zeer goed de modaliteiten van je huurcontract over vroegtijdige beëindiging. Deze bepalen wat kan en wat niet kan. Werkt je huurbaas met een modelcontract van Kotwest? Dan kan het beëindigen van je huurcontract enkel mits twee maanden opzeg en bij uitschrijving bij Howest. Heb je hier vragen over? Stuvo blijft beschikbaar voor advies of bemiddeling. Wie van Stuvo je daarvoor kan contacteren, kan je vinden via deze link.

Mag ik nog op mijn kot blijven of moet ik naar huis?

Blijf in je kot! Dat is het advies van Maggie De Block, Minister van Volksgezondheid. Je mag dus niet heen en weer pendelen zoals je dat vroeger deed. Ben je momenteel thuis en heb je nog materiaal op kot? Dan kan het ophalen van materiaal als een essentiële verplaatsing gelden.

Los hiervan kunnen kotbazen andere maatregelen in het leven roepen. Om het risico tot besmetting in grote studentenhuizen te reduceren wordt meestal gevraagd om thuis te blijven indien mogelijk. Ben je toch op kot, dan dien je je te houden aan de wettelijke “social distancing” regels.

Sommige hogescholen en universiteiten kozen ervoor om de studentenhuizen volledig te sluiten. De studentenhuizen van Howest blijven open, maar studenten kunnen enkel op hun kamer verblijven indien zij hiervoor een geldige reden hebben. Op die manier tracht Howest de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden. Heb je hier vragen over? Dan kan je terecht bij de medewerkers van Stuvo via deze link.

SPORT, CULTUUR EN VRIJE TIJD

Mijn sport(les) is afgelast. Wat kan ik doen als alternatief?

De activiteiten van de sportsticker en de sportpluskaart zijn momenteel geannuleerd. De medewerkers van Stuvo bekijken welke digitale alternatieven kunnen ingericht worden. Toch zijn er ook nu al heel wat alternatieven mogelijk:

 • Je kan gaan lopen, maar let er op dat sommige openbare parken gesloten zijn. Stippel een mooie route uit en ga van start! Dit mag nog altijd met iemand van je gezin of een vriend(in), rekening houdend met de afstandsmaatregelen.
 • Op Youtube staan bovendien duizenden video’s van home work-out routines. Deze altijd al eens willen proberen? Wel dan is het nu de perfecte kans. Geef op Youtube “home work-out” in en je kan er diverse work-outs terugvinden. Ga zeker ook zelf eens op zoek naar leuke work-outs.
 • Je kan en mag nog altijd een fietstochtje doen met je gezin of een vriend(in).
 • Touwtjespringen is iets wat het kind in je naar boven haalt en je terugbrengt naar vroeger. Hiervoor heb je niet veel nodig, juist een touw. Dit kan je ook op veel verschillende plaatsen uitvoeren.

Alle sportclubs zijn nog zeker tot begin april gesloten. Sportclubs zoals Basic-Fit bieden mogelijkheden aan voor hun cliënteel om van thuis uit work-outs te volgen. Via de app van Basic-Fit worden er diverse work-outs en oefeningen aangeboden op maat van de gebruiker. Let wel dit is enkel voor leden van Basic-fit. Meer informatie. Neem zeker ook een kijkje op de site van jouw sportclub om te zien wat zij aanbieden.

Heb je zelf leuke en originele ideeën? Deel ze met je vrienden en medestudenten op sociale media. Tag gerust Stuvo Howest, zodat we dit ook kunnen verspreiden.

Ik heb een sportsticker of een sportpluskaart, kan ik hier nu nog iets mee doen?

De activiteiten van de sportsticker en de sportpluskaart zijn momenteel geannuleerd. Van zodra de activiteiten weer opgestart worden, zal dit meteen gecommuniceerd worden. De medewerkers van Stuvo proberen ondertussen zoveel mogelijk digitale alternatieven in te richten. Hou hiervoor zeker de Facebookpagina van Stuvo in de gaten, alsook de aankondingen op Leho!

Deze digitale alternatieven zijn nu reeds beschikbaar:

 • Elke dinsdag en donderdag organiseren we vanuit de sportsticker een virtuele workout in samenwerking met Impulse Brugge. Sta om 18h00 paraat in je virtuele fitness en doe mee! Volg de live workout
 • De geplande workouts in Kortrijk worden digitaal verder georganiseerd. De lesgevers hebben een Facebookgroep gemaakt waar je lid van kan worden. Daar vind je de lessen terug en wordt afgesproken wanneer de workouts doorgaan.

Voor andere alternatieven kan je ook een kijkje nemen bij Q1. Maar laat je eigen fantasie ook zeker de loop gaan!

Gaan de activiteiten van Brugge en Kortrijk studentenstad nog door?

Alle activiteiten van Brugge en Kortrijk studentenstad werden geannuleerd. Echter, de medewerkers zijn volop aan het bekijken welke alternatieve (lees: digitale en op afstand) activiteiten er aangeboden kunnen worden.

Brugge studentenstad organiseert op donderdag 02/04 het eerste virtuele alternatief. Je kan je vanaf nu inschrijven voor de eerste corona proof lockdown game. Studenten van Howest kunnen hier gratis aan deelnemen en toffe prijzen winnen! Opgelet, meer informatie kan je terugvinden via deze link.

Hou dus zeker ook volgende Facebookpagina’s of websites in de gaten:

Wat kan ik nog zoal doen in mijn vrije tijd, naast hobby’s en sporten?

Je kan mensen helpen en vrijwilliger worden!

 • De scholen schrappen alle fysieke lessen, ben je goed in wiskunde of taal en kan je goed overweg met kinderen? Dan is bijles geven aan kinderen de ideale manier om een centje bij te verdienen. Dit kan je mogelijks ook online, of bij de leerlingen thuis mits goed rekening te houden met de voorzorgsmaatregelen.
 • Je kan je hulp aanbieden bij het huishouden door bijvoorbeeld te helpen bij het poetsen, onderhouden van de tuin, koken, … Blijf attent voor de voorzorgsmaatregelen.
 • Ben jij een echte dierenliefhebber? Dan is honden uitlaten op jouw lijf geschreven. Vraag eens rond in de buurt waar je woont of je niet iemand zijn honden kan uitlaten. Voor oudere mensen is het nu vaak niet gemakkelijk om te gaan wandelen, sommigen van hen hebben ook nog een huisdier waar de nodige zorgen bij komen kijken. Je kan je ook vrijwillig gaan aanbieden bij het asiel om met de honden te gaan wandelen.
 • Voor sommige mensen is het niet evident om boodschappen te doen. Wil je deze mensen helpen? Dan kan je dit doen door boodschappen te doen en deze aan huis te leveren.

Zet je je vrijwillig in om mensen te helpen tijdens de Corona-maatregelen? Schrijf je dan in voor een gratis verzekering via Vlaanderen Vrijwilligt.

Neem ook een kijkje bij financiële vragen.

VRAGEN ROND MENTAAL WELZIJN

Ik maak mij zorgen over mijn gezondheid of deze van iemand anders, waar kan ik terecht?

Met bezorgdheden kan je altijd bij huisartsen terecht. Nu is het voor hen ook een zeer drukke periode en voeren de meeste huisartsen hun consultaties via de telefoon. Zit je met een vraag omtrent je eigen gezondheid of deze van iemand uit je omgeving? Aarzel dan zeker niet om telefonisch contact op te nemen met je huisarts.

Gaat het over de gezondheid van iemand in je omgeving dan kan je ook altijd met hen een gesprek aangaan. Kaart aan dat je je zorgen maakt over die persoon, vraag hen hoe zij zich voelen en of ze jouw standpunt begrijpen. Als de persoon dit wil, kan je ook altijd samen kijken om de stap naar hulp te zetten, mits rekening te houden met de maatregelen. Probeer ook zo veel mogelijk contact te houden met deze persoon.

Algemene informatie omtrent het coronavirus

Op welke manier kan ik op de hoogte blijven van het nieuws omtrent corona, zonder dat ik daar een slecht gevoel van krijg?

We worden momenteel overladen met coronanieuws en we weten niet altijd welke informatie correct is. Dat kan voor angst en paniek zorgen. Het is belangrijk om een evenwicht te vinden tussen geïnformeerd blijven en je veilig voelen. Op de hoogte blijven is natuurlijk belangrijk, maar het mag je geen slecht gevoel of onnodige zorgen geven. Hieronder een aantal tips om een evenwicht te vinden:

 • Kies een vast moment tijdens de dag om de updates te lezen op de nieuwssites of om naar het nieuws te kijken. Extra vaak het nieuws checken, leidt namelijk niet tot extra informatie.
 • Spreek met jezelf af hoeveel tijd je effectief zal spenderen aan het bijhouden van het nieuws.
 • Zorg ervoor dat je betrouwbare bronnen raadpleegt. Denk bijvoorbeeld aan websites vanuit de overheid en betrouwbare nieuwssites. Zie ook Q1 bij andere vragen.
 • Doe erna iets leuks zodat je je gedachten kan verzetten.
 • Praat erover met iemand of schrijf je zorgen eens van je af als je er toch mee blijft zitten.

Neem ook eens een kijkje bij Q6. Daar vind je wat tips terug omtrent omgaan met stress en piekermomenten.

Hoe kan ik ongeacht de maatregelen contact behouden met vrienden, familie, medestudenten...?

Het contact leggen met je vrienden, familie, medestudenten kan even niet meer in real life. Probeer zo veel mogelijk gebruik te maken van de digitale kanalen zoals Facebook, What’sapp, Facetime, Skype … om contact te houden met je omgeving. Maak er een gewoonte van om dagelijks met iemand uit je omgeving eens contact te zoeken, dit helpt om alle maatregelen wat dragelijker te maken.

Het is het ideale moment om die vriend(in) die je al heel lange tijd niet hebt gehoord eens op te bellen. Kans is groot dat hij/zij ook thuis zit. Zo kan je uitgebreid praten over de tijd die is gepasseerd tussen jullie laatste ontmoeting en nu.

 

Er bestaan ook heel wat Apps waarbij je met verschillende mensen tegelijk een videogesprek kan starten en zelfs tegelijkertijd spelletjes kan spelen. Een voorbeeld hiervan is de App Houseparty, te vinden in de App Store of de Play Store.

Via de site https://nl.boardgamearena.com/lobby kan je diverse spelen zoals weerwolven, saboteur... online met je vrienden spelen! Heel simpel: maak een account aan, nodig je vrienden uit voor een spel en start met spelen!

Wat kan ik doen als ik nood heb aan tijd voor mezelf?

Er zijn heel wat dingen die je kan doen als je eventjes tijd nodig hebt voor jezelf. Denk eens na wat bij jou aansluit. Wat geeft jou rust, wat doet jou ontspannen? Hieronder sommen we alvast een aantal tips op:

 • Netflix
  Eindelijk die serie kunnen bingewatchen waar je al zo lang naar uitkijkt! Even niet bezig zijn met corona, schoolwerk… Wil je dit toch liever samen met je vrienden doen? Spreek dan samen af met een vriend(in) om samen te starten met het kijken naar een serie of film. Je kan skypen, facetimen, bellen, sms’en met elkaar terwijl of nadat je naar de serie of film kijkt! Je kan er ook voor kiezen om dit met je gezin te doen, niets beter dan een filmavond met je hele gezin.
 • Lezen
  Voor de lezers is deze periode het moment om te beginnen aan dat ene boek dat je al heel lang wilt lezen. Gebruik je fantasie om jezelf in gedachten buitenshuis te begeven zonder dat je je effectief moet verplaatsen. Onlinewebshops blijven leveren aan huis!
 • Hobby’s
  Hobby’s kan je vaak nog blijven uitoefenen mits hier en daar wat aanpassingen. Sporten, gametornooi met vrienden, bakken, breien, tekenen… Dat kan je blijven doen!
Wat kan ik doen als ik mij eenzaam voel?

In deze tijden kan het gebeuren dat je je eenzaam voelt. Weet dat dit ook telt voor veel andere mensen in jouw omgeving, zoek elkaar op!

Probeer elke dag iets voor iemand anders te doen, dit zorgt ervoor dat je zelf, mits rekening te houden met de maatregelen, toch in contact staat met jouw omgeving.

Maak gebruik van sociale media, apps, gsm… om contact te houden met je vrienden. Probeer toch meermaals per dag een berichtje te sturen naar/ contact op te nemen met iemand uit je omgeving, je vrienden, je familie.

Ook de buddy’s van Buddy&Mind staan voor jou klaar tijdens deze periode. Heb je nood aan een goede babbel? Stuur dan een mailtje naar buddyandmind@howest.be. Je kan ook altijd terecht bij de Stuvo medewerkers voor verdere ondersteuning.

Internationale studenten Digital Arts & Entertainment kregen start academiejaar een buddy toegewezen. Aarzel zeker niet om met je eigen buddy contact op te nemen.

Voor meer informatie rond eenzaamheid kan je terecht op de websites: https://www.eenzaamheid.info/hulp of http://www.doorbreekeenzaamheid.be.

Hoe kan ik omgaan met stress/piekermomenten?

Deze periode is voor veel mensen onvoorspelbaar, dit kan angst en stress met zich meebrengen. Een belangrijke eeste stap is om structuur aan te brengen in je dagelijkse leven. Sta stil bij de zaken waar je zelf wel nog grip op hebt en hoe je aanpassingen kan maken aan de coronamaatregelen. Maak een haalbare planning op, geef jezelf dat tikkeltje voorspelbaarheid. Je kan je maaltijden inplannen, je (school)werk, je vrije tijd, … Dit zorgt voor een positief gevoel van controle en kan stress verminderen.

Als je van jezelf weet dat je erg veel piekert wanneer je het nieuws ziet of informatie ontvangt over het coronavirus, neem dan zeker een kijkje bij vraag 2.

Specifieke oefeningen om met je lichaam en geest tot rust te komen, kan je vinden via deze link. Hou ook zeker de Leho- en Facebookpagina van Stuvo in de gaten, daar verschijnen nog bijkomende oefeningen.

Voor individuele begeleiding omtrent het omgaan met stress en piekermomenten kan je contact opnemen met een medewerker van stuvo via deze link.

Voor een online training omtrent het omgaan met pieker-en stressklachten kan je terecht bij www.snelbeterinjevel.nl

Hoe kan ik zelf mijn mentale weerbaarheid vergroten?

Op de website van Fit in je hoofd kan je heel wat tips terugvinden om je veerkracht en mentale weerbaarheid te vergroten. Zo staan er tien stappen uitgewerkt die jou kunnen inspireren tot een gezonder en gelukkiger leven. Je kan een eigen account aanmaken waar je gericht oefeningen ontvangt op basis van een eerder ingevulde vragenlijst.

Ook via https://www.snelbeterinjevel.nl kan je drie online trainingen terugvinden om zelfstandig te werken aan slaap-, pieker- en stressklachten.

Hoe word ik mindfull in deze tijden?

Is minfullness iets voor jou? Dan kan je een kijkje nemen op www.vaardigleven.be. Het is een online leeromgeving met gratis oefeningen die werden samengesteld door professionele hulpverleners. Ook op www.mindfulme.be kan je vanalles terugvinden rond dit topic.

Hoe kan ik een positief slaapritme ontwikkelen en behouden?

Voldoende slaap is van groot belang. Het zorgt voor een lichamelijk en geestelijk herstel. Het is dus broodnodig voor een goede gezondheid en gemoedstoestand.

Probeer elke nacht voldoende slaap te hebben. Dit is ongeveer 7 à 8 uur. Probeer ook op een vast tijdstip te gaan slapen, want dit zorgt voor een vaste planning in je dag.

Meer nuttige tips en info vind je op de website van CM en Fit in je hoofd. Je kan ook het doe-boekje ‘Slaapwel’ voor volwassenen downloaden.

Wat kan ik doen als ik frustraties heb omwille van de quarantaine?

Onthou dat we allemaal verbonden zijn met elkaar en allemaal dezelfde maatregelen volgen. Voor jou is het misschien een ver van mijn bed show maar het komt steeds dichter en dichter bij. Jij zelf behoort misschien niet tot de risicogroep, maar dit wilt niet zeggen dat jij geen drager kan zijn.

Het is belangrijk om te onthouden dat je dit niet alleen voor jezelf doet. Door de maatregelen te volgen, beperk je de mogelijkheid om besmet te raken en anderen te besmetten. Elk individu speelt een cruciale rol in de strijd tegen corona.

Probeer deze quarantaine zo goed mogelijk door te brengen, plan schoolwerk in, plan leuke dingen (mits rekening te houden met maatregelen), hou contact met anderen, ga gaan wandelen, … Probeer je gedachten weg te brengen van de quarantaine en zo normaal mogelijk je leven te leven. Heb je nood aan een gesprek? Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met een van de stuvo medewerkers, de contactgegevens kan je vinden via deze link.

Er zijn veel spanningen thuis nu we zo vaak samen zijn. Wat kan ik doen?

Het is normaal dat er thuis spanningen ontstaan. Je bent non-stop bij elkaar en dat kan al eens voor ruzie zorgen. Via onderstaande afbeelding kan je een aantal tips terugvinden rond het omgaan met conflicten in het gezin.

Verschillende websites bieden een luisterend oor via een anoniem chatgesprek: 1712.be, watwat.be, slachtofferzorg.be.

Bij vragen of zorgen kan je natuurlijk ook terecht bij de medewerkers van Stuvo.

Ik voel me niet goed thuis/op kot. Wat kan ik doen?

Ga allereerst na wat ervoor zorgt dat je jou niet goed voelt thuis of op kot. Is het eenzaamheid, verveling, angst…?

Probeer om hier met mensen in je nabije omgeving over te praten, leg hen uit wat er voor jou moeilijk is, waar je mee zit. Dit is niet altijd even gemakkelijk. Daarom staan de Buddy’s van Howest en de Stuvo medewerkers altijd voor jou klaar. De contactgegevens kan je vinden via deze link, de Buddy’s kan je contacteren via buddyandmind@howest.be

Probeer ook contact te zoeken met je vrienden, zij zitten vaak in dezelfde situatie als jij. Jullie kunnen voor elkaar een grote steun zijn!

Ik maak mij zorgen om een medestudent, wat kan ik doen?

Merk je bepaalde signalen op bij een medestudent die je zorgen maken? Probeer deze gerust eerst eens te bespreken met de student zelf. Probeer je bezorgdheid steeds aan te brengen vanuit jouw standpunt bv. “Ik merk dat je de laatste tijd nogal prikkelbaar bent, ervaar jij dit ook zo?”.

Als je het niet haalbaar ziet om de student zelf aan te spreken, kan je steeds terecht bij een medewerker van Stuvo voor advies. Ook als je merkt dat de persoon meer hulp nodig heeft, kan je hem zeker doorverwijzen naar de medewerkers van Stuvo. De contactgegevens kan je vinden via deze link.

Waar kan ik terecht als ik nood heb aan een vertrouwelijk gesprek?

Je kan steeds terecht bij een medewerkers van Stuvo. Je kan hun contactgegevens vinden via deze link. Zij bieden een luisterend oor aan in alle discretie en kunnen samen met jou kijken hoe je verder op weg kan. De gesprekken kunnen telefonisch, via chat of videogesprek doorgaan. Geef gerust aan welk communicatiemiddel voor jou het meest comfortabel is.

Ik ben reeds in begeleiding bij een therapeut en ontvang van Stuvo een terugbetaling. Hoe loopt het verder tijdens de ‘lockdown’?

Tijdens de lockdown kan je blijvend je betalingsbewijsjes doorsturen naar de medewerker van Stuvo, ook al gebeuren de gesprekken telefonisch of via videogesprek.

De verandering naar het digitaal leren is nieuw voor mij. Bij wie kan ik terecht?

We kunnen zeker begrijpen dat de verandering naar het digitaal leren nieuw is en aanpassingen vraagt. Op de eerste plaats kan je zeker terecht bij de lectoren van je opleiding. Maar je kan ook contact opnemen met de talentcoach van je opleiding. Hun contactgevens kan je terugvinden via deze link. Je kan ook altijd een kijkje nemen in de FAQ-lijst van de studentenbegeleiding. Daarin staan allerlei vragen en antwoorden rond hoe je het digitaal leren kan aanpakken. De vragenlijst kan je terugvinden op de cursussite van Leho, Talentcoaching Brugge of Talentcoaching Kortrijk.

Wat kan ik doen als ik vragen heb over mijn studies, studiemethode, planning...?

Heb je inhoudelijke vragen rond de modules? Vind je niet meteen alles terug op Leho? Neem voor deze vragen contact op met de lector van de betreffende module. Je kan ook altijd eens ten rade gaan bij een medestudent!

Heb je daarnaast ondersteuning nodig rond het maken van een planning of het uitwerken van je studiemethode? Neem dan zeker contact op met de talentcoach van je opleiding. Hun contactgevens kan je terugvinden via deze link. Je kan ook altijd een kijkje nemen in de FAQ-lijst van de studentenbegeleiding. Daarin staan allerlei vragen en antwoorden rond hoe je het digitale leren kan aanpakken. De vragenlijst kan je terugvinden op de cursussite van Leho, Talentcoaching Brugge of Talentcoaching Kortrijk.

Je kan je zorgen delen met iemand van Teleblok. Zij bieden via de chat anoniem een luisterend oor. Op de website vind je er ook een studieplanner terug en wat tips om je beter te kunnen concentreren. De website: www.teleblok.be

Hoe blijf ik gemotiveerd om mijn studies en dagelijks leven verder aan te pakken?

Sta elke dag op en start je dag zoals je dit zou doen voor een schooldag. Sta op, ontbijt, maak je klaar, doe je kleren aan. Hou een vast stramien aan.

De meeste lessen kunnen online doorgaan. Het materiaal om aan zelfstudie te doen wordt door de verschillende opleidingen voorzien. Laat het werk niet liggen! Na de paasvakantie is het niet zo lang meer voor de blok en examenperiode voor de deur staan. Zo kom je niet voor onaangename verassingen te staan. Probeer hier zeker en vast aan te denken, hoe meer werk je nu doet hoe minder werk je dient te doen als de school terug open gaat.

Een goede balans tussen schoolwerk en ontspanning zijn van groot belang. Omdat de campussen gesloten zijn is het belangrijker om zelfstandig die balans te regelen. Hiermee kan je de motivatie wat mee opkrikken. Maak een duidelijke goede planning van dan tot dan doe je schoolwerk en erna plan je iets leuks in van vrije tijd. Dit zorgt ervoor dat je iets hebt om naar uit te kijken. Probeer je zo goed mogelijk aan de planning te houden, je zult zien dat dit veel dingen makkelijker maakt. Wil je hier hulp bij? Bekijk de FAQ-lijst van de studentenbegeleiding of contacteer een de talentcoaches. De vragenlijst kan je terugvinden op de cursussite van Leho, Talentcoaching Brugge of Talentcoaching Kortrijk.

Behoud contact met je vrienden en medestudenten via digitale tools. Spreek op vaste tijdstippen af om samen schoolwerk te doen en help elkaar waar nodig.

ANDERE VRAGEN

Ik zit met vragen omtrent het coronavirus. Waar kan ik hiervoor terecht?

Het is belangrijk om goed te kijken van waar de informatie komt. Overal op het internet staan er tal van verschillende verhalen/tips/info verspreid die niet de juiste info bevatten. Kijk dus met een kritische blik naar de bronnen. Enkele bruikbare sites zijn:

Wat kan ik doen als mijn mobiele data/internet gebruik op is?

Neem zeker contact op met je provider. Sommige providers bieden een bepaald aantal GB gratis aan. Misschien kan jij daar ook beroep op doen.

Ik zit met vragen omtrent mijn financiën, huisvesting, mentale gezonheid en sport,cultuur en vrije tijd. Waar kan terecht?

Ook de medewerkers van Stuvo stelden een FAQ-lijst samen waar ze een antwoord bieden op de meest gestelde vragen omtrent boven vernoemde thema’s. De vragenlijst kan je terugvinden op de cursussite van Leho, Stuvo Brugge of Stuvo Kortrijk. Je kan hen natuurlijk ook contacteren. Hun contactgegevens  kan je vinden via deze link. De gesprekken kunnen telefonisch, via chat of videogesprek doorgaan. Geef gerust aan welk communicatiemiddel voor jou het meest comfortabel is.

STUDIEBEGELEIDING

Moet ik steeds online zijn?

Contact met je lectoren om de workload te monitoren is nu belangrijk. Daarom roepen we iedereen op om zoveel mogelijk online te zijn gedurende de digitale lestijden wanneer de lectoren online zijn. Zo kan je gemakkelijk vragen stellen en ben je meteen mee. Ook voor de lectoren is het op die manier gemakkelijker te zien waarop studenten eventueel vastlopen.

Hoe verwerk ik het best ‘online’ studiemateriaal?

De meeste lessen kunnen online doorgaan. Het materiaal om aan zelfstudie te doen wordt door de verschillende opleidingen voorzien. Laat het werk niet liggen! Na de paasvakantie is het niet zo lang meer voor de blok en examenperiode voor de deur staan. Zo kom je niet voor onaangename verassingen te staan. Probeer hier zeker en vast aan te denken, hoe meer werk je nu doet hoe minder werk je dient te doen als de school terug open gaat. Heb je vragen over plannen, neem dan zeker een kijkje bij het thema: vragen over dag/week structuur

In principe verschilt het verwerken van online studiemateriaal niet zo veel wanneer je dit doet offline. Onderstaand stappenplan kan je hierbij helpen.

 • STAP 1: Verwerk al jouw  studiemateriaal tot 1 GEHEEL  
  • Maak van je notities (genomen tijdens het volgen van je online lessen), cursus, handboek, PowerPoint en andere lesmaterialen 1 uitvalbasis. Je maakt als het ware 1 bron waar ALLE informatie in staat.
  • TIP: vertrek vanuit je cursus of handboek en breng daarop items uit je notities en PowerPoint aan. Deze bronnen van informatie bevatten reeds veel informatie.
  • NUT: tijdens het blokken heb je 1 document waarop je u kan richten.
    
 • STAP 2: ACTIEF lezen
  • Wanneer je een hoofdstuk verwerkt, stel hierbij steeds een aantal vragen waar je zelf het antwoord op zoekt:
   • Begrijp ik hier alles?
   • Kan ik hier een voorbeeld vanuit de praktijk bij noemen?
  • NUT: Begrijpen is van cruciaal belang om de leerstof op te nemen. Door vragen te stellen tijdens het lezen hou je de leerstof langer vast.
    
 • STAP 3: Maak een gepersonaliseerde INHOUDSTAFEL
  • Bekijk de inhoudstafel van het hoofdstuk dat je aan het verwerken bent.
  • Lees het hoofdstuk opnieuw en ga na of de titels in de inhoudsopgave voor u de ‘lading dekken’. Is dit niet het geval? Voeg dan enkele subtitels toe.
  • TIP: Is er geen inhousopgave? Stel dan zelf een samen.
  • NUT: Een inhoudstafel zorgt ervoor dat je greep krijgt op de opbouw van de cursus. Je ziet verbanden tussen verschillende hoofdstukken. Hieruit vloeien zeer vaak examenvragen.
    
 • STAP 4: HOOFD EN BIJZAKEN onderscheiden
  • Lees het hoofdstuk opnieuw en duid de hoofd-en bijzaak aan.
  • Waar vind je belangrijke informatie?
   • De inleiding = vertelt je waarover het hoofdstuk zal gaan
   • De laatste alinea van het hoofdstuk = vormt vaak een besluit van het hoofdstuk
  • Ga daarna opzoek in de verschillende alinea’s wat de kernzin is. Onderlijn deze. 
  • NUT: Door structuur aan te brengen in je tekst, kan je bij het studeren makkelijker te weten komen wat belangrijk is om te studeren.
    
 • STAP 5: MEMORISEREN
  • Start met het leren van de inhoudsopgave van je hoofdstuk.
  • Leer daarna de elementen die je onderlijnt hebt.
  • Zorg ervoor dat je alles kan uitleggen in eigen woorden
  • Je kan memoriseren door dingen luid op te zeggen, te mindmappen etc.
  • Leer een stuk vanbuiten en herhaal dit vooraleer je overgaat naar het volgende deel. Bouw zo verder op. Let op: zorg dat je ook de laatste stukken van je hoofdstuk voldoende herhaald.
  • NUT: Door informatie te memoriseren kan je informatie reproduceren op het examen. Door eerst de inhoudstafel te leren en dan de inhoud heb je een goed zicht op zowel de grote structuur als het inhoudelijke verhaal.
    
 • STAP 6: HERHALEN
  • Herhalen, herhalen, herhalen is de boodschap.
  • NUT: Door veel te herhalen zorg je ervoor dat leerstof in je lange termijn geheugen terecht komt. Wanneer je start met de ‘blok’ zal je merken dat je eigenlijk al heel wat onthouden hebt. Dus ook op je examen zal je de leerstof makkelijker kunnen reproduceren.

Heb je hier vragen over? Neem dan zeker contact op met de talentcoaches.

Neem zeker ook een kijkje op de website van teleblok. Ook hier kan je praktische en handige tips vinden rond verwerken van studiemateriaal, plannen etc. Ook met hen kan je contact opnemen.

Hoe deel ik mijn dag het best in?

Structuur en routine aanhouden in je dagschema is van groot belang. Jouw lesrooster vormt daarbij de basis waarbij je de blokken van zelfstudie en digitale lessen actief volgt. Op deze manier blijft er structuur in je dagplanning. Het vormt een houvast.

Hoeveel studeer je best op één dag?

Eigenlijk formuleer je deze vraag beter als volgt: “Hoelang kan ik mij concentreren?” Het antwoord op die vraag verschilt van persoon tot persoon, maar er zijn wel richtlijnen.

Bekijk dit 1 min filmpje: ‘how to get my school work done?’ en je weet onmiddellijk hoe je dit kan aanpakken. Ook ideaal voor mensen die af en toe eens iets durven uit te stellen.

Houd tijdens het studeren rekening met de duur van je concentratie: werk in blokken van vb. 50 minuten en neem dan 10 minuten pauze. Merk je dat 50 minuten nog te lang is? Werk dan in blokken van 25 minuten en neem 5 minuten pauze. Na 4 keer 25 minuten kan je dan 25 minuten pauzeren. Dit verscherpt je focus en is gebaseerd op de Pomodoro methode. Je vindt ook allerlei apps die je hierbij kan gebruiken: Brain Focus, Focus to do: Pomodoro timer, Forest, Cold Turkey… of volgende website: http://tomatoi.st

Heb je hier vragen over? Neem dan zeker contact op met de talentcoaches.

Neem zeker ook een kijkje op de website van Teleblok. Ook hier kan je praktische en handige tips vinden rond verwerken van studiemateriaal, plannen etc. Ook met hen kan je contact opnemen.

Wat kan ik vooraf doen om de les zo vlot mogelijk te kunnen volgen?

Digitale lessen volgen vraagt heel wat concentratie en is vaak vermoeiender dan de les fysiek in een klaslokaal volgen. Kies daarom een plaats waar je je ten volle kan concentreren en je niet afgeleid wordt.

Voor de start van een digitale les leg je énkel het nodige materiaal op je bureau. Geen GSM, geen wanorde, ... Maak een technische check: is je laptop voldoende opgeladen, heb je een goed zittende koptelefoon, is je internetverbinding goed? Zet je computer uit als je deze niet meer nodig hebt.

Blijf rechtop zitten. Onderuitgezakt gaat ten koste van je concentratie. Rechtop gaat je energie naar je hersenen en gaat je lichaam niet naar ontspanmodus.

Toets ook met de betrokken lector af op welke manier je vragen kan stellen mochten dingen onduidelijk zijn. Durf dit ook te doen!

Hoe verwerk ik het best “online” studiemateriaal?

Een planning biedt zeker nu des te meer houvast. Naast het volgen van je lessenrooster waarbij zelfstudie en digitale lessen elkaar afwisselen, is ook tijd inplannen om je aangeboden leerstof actief te verwerken noodzakelijk! Maak dus een concrete planning waar je àlles, zowel je digitale lessen, studietijd, werken aan opdrachten, deadlines, vrije tijd, hobby’s, … inplant. Maak gebruik van kleuren om overzicht te krijgen. Hierbij een voorbeeld van een weekplanning:

Hoé begin je aan een planning? Vertrek vanuit jouw lessenrooster en een TO DO lijst: welke leerstof moet je nog verwerken, welke opdrachten dien je te maken/af te werken, … wanneer ga ik wat doen en waar plaats ik ze in mijn weekoverzicht. Werk stapsgewijs en houd daarbij het doel voor ogen dat je wil bereiken. Vink af indien jou dat ook is gelukt!

Ga voor efficiëntie: werk intensief en geconcentreerd! Ontspan daarna ook intens!

Plan realistisch. Verwerken van leerstof doe je wanneer je op je scherpst bent. Ken daarin jezelf: ben je een ochtendmens, plan dan de moeilijkste dingen ’s ochtends in. Ben je eerder een avondmens, plan dit dan in tijdens de avonduren.

Maak in je planning ook voldoende tijd voor jezelf, praat met anderen, wees solidair en deel materiaal, neem deel aan online discussies, test jezelf met nieuwe oefeningen en ga na of je de leerstof begrepen hebt. En vooral: denk positief!

Plan niet alles vol! Zorg dat er voldoende ‘bufferuren’ overblijven, zodat je kan schuiven als iets niet liep zoals gepland! Een planning is namelijk flexibel: veranderen kan en mag.

Hoeveel studeer je best op één dag?

Eigenlijk formuleer je deze vraag beter als volgt: “Hoelang kan ik mij concentreren”? Het antwoord op die vraag verschilt van persoon tot persoon, maar er zijn wel richtlijnen.

°Houd tijdens het studeren rekening met de duur van je concentratie: werk in blokken van vb. 50 minuten en neem dan 10 minuten pauze. Merk je dat 50 minuten nog te lang is? Werk dan in blokken van 25 minuten en neem 5 minuten pauze. Na 4 keer 25 minuten kan je dan 25 minuten pauzeren. Dit verscherpt je focus en is gebaseerd op de Pomodoro methode. Je vindt ook allerlei apps die je hierbij kan gebruiken: Brain Focus, Focus to do: Pomodoro timer, Forest, Cold Turkey, … http://tomatoi.st

Ik heb een les gemist. Wat nu?

Geen paniek als je iets niet onmiddellijk begrepen hebt of als er een les aan je voorbij is gegaan, omdat je vast bleef zitten bij een onderdeel dat je niet onmiddellijk begreep. Na de lessenreeks overdag blijft er voldoende tijd over om ’s avonds eens naar een vriend of een vriendin te bellen, skypen facebooken, smssen en ga zo maar door. Het is niet omdat je alleen thuis zit dat je alles alleen moet begrijpen. Hulp van een medestudent kan nu, meer dan ooit, een oplossing bieden.

Vaak worden lessen ook opgenomen door de docenten waardoor je deze achteraf kan bekijken. We raden je echter wel aan om de lessen zoveel mogelijk te volgen op de momenten wanneer je normaal les hebt. Zo blijft je dag-en weekstructuur ongeveer dezelfde als voordien.

Ik begrijp iets niet. Wat nu?

Ook hier is de regel: geen paniek. Lectoren doen er alles aan om op zo veel mogelijk vragen in te gaan. Zo worden er bijvoorbeeld bij veel vakken discussies op leho geopend waar je terecht kan met je vragen. Vind je dit een te grote drempel om je vraag te stellen dan kan je natuurlijk ook rechstreeks contact opnemen met de docent van dat vak per mail of via teams. Ook je klasgenoten kan je bevragen om een antwoord te vinden op je vragen. Durf actie te ondernemen zodat je zeker alles begrijpt want anders wordt blokken een stuk moeilijker.

Ik heb vragen over de lesinhoud.

Heb je LES-gerelateerde vragen, neem dan contact op met je lector (of een medestudent als eerste stap).

Ik heb nood aan een babbel omdat ik mij om één of andere reden niet goed voel, bij wie kan ik terecht?

Je kan steeds terecht bij een medewerkers van Stuvo. Je kan hun contactgegevens vinden via deze link. Zij bieden een luisterend oor aan in alle discretie en kunnen samen met jou kijken hoe je verder op weg kan. De gesprekken kunnen telefonisch, via chat of videogesprek doorgaan. Geef gerust aan welk communicatiemiddel voor jou het meest comfortabel is.

Je kan ook altijd een kijkje nemen in de FAQ-lijst van de studentenbegeleiding. Daarin staan allerlei vragen en antwoorden rond hoe je op mentaal vlak moet omgaan met deze situatie. Zeker aan te raden! De vragenlijst kan je terugvinden op de cursussite van Leho, Stuvo Brugge of Stuvo Kortrijk.

Ik heb vragen over mijn studies (planning, uitstelgedrag, heroriëntering, faciliteiten).

Heb je hier vragen over? Neem dan zeker contact op met de talentcoaches.

Neem zeker ook een kijkje op de website van teleblok. Ook hier kan je praktische en handige tips vinden rond verwerken van studiemateriaal, plannen etc. Ook met hen kan je contact opnemen.

 

Ik merk dat het afstandsleren moeilijk gaat omdat er organisatorisch iets kan geoptimaliseerd worden, wat kan ik doen?

Je kan dit signaleren aan de studentenvertegenwoordiger van jouw klasgroep of je kan een mail sturen naar je opleidingscoördinator.

Mag ik lesopnames delen met andere studenten?

Neen. Voor het verspreiden van dit videomateriaal naar anderen of publiceren op social media is er eerst toestemming nodig van de docent, anders is er een inbreuk op de privacy van de docent daar dit valt buiten het huishoudelijk gebruik zoals gekaderd binnen de GDPR (ook gekend als AVG – Algemene Verordening Persoonsgegevensverwerking).

Geen antwoord op je vraag?

Contacteer veiligheid@howest.be.

Alle info over het corona-virus (wat is het, symptomen, besmetting, …) kan je vinden via onderstaande bronnen: