Projectmedewerker Brugge beweegt

Projectmedewerker Brugge beweegt

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 10/02/2020 tot en met 31/12/2020. Verlenging/benoeming is mogelijk.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Functiebeschrijving

In kader van het nieuwe beleidsplan van Stad Brugge sloten Brugge & Howest een samenwerkingsovereenkomst af om de Bruggeling meer te doen bewegen. Vanuit verschillende modules (en stages & eindwerken) is het de bedoeling om studenten te betrekken en acties te laten uitrollen (bv het opzetten van een bepaalde wijkinterventie, bruggelingen begeleiden naar ‘op naar dwars door brugge’, acties met buurtsport, …)

Je bent verantwoordelijk voor de analyse, implementatie & opvolging van de verschillende acties & projecten die samen gedefinieerd worden.

Tot het takenpakket behoort onder meer:

 • Je bent de ‘verbinder’ en aanspreekpunt bij zowel de stadsdiensten als docenten & medewerkers Howest voor projecten van ‘BruggeBeweegt’.
 • In samenspraak met onderzoeksgroep ‘Vital Cities’ en de betrokken stadsdiensten bepaal je potentiële behoeftes en acties.
 • Je bent verantwoordelijk voor de vertaling van dat programma in concrete acties en verfijnt de doelstellingen, doelgroepen, … Je bepaalt, in overleg met docenten Howest, hoe deze acties een weg vinden in het curriculum en inzet studenten.
 • Hiervoor maak je opdrachtenfiches op, brief je doelstellingen en stippel je grote lijnen uit  (inzet studenten/begeleiders, materiaal, locaties, …).
 • Je bewaakt kwaliteit van de verschillende projecten (in begeleiding en uitrol).
 • Je levert voorbereidend werk op vlak van werving & communicatie aan Stad Brugge & Howest.
 • Je rapporteert & evalueert de verschillende projecten (incl regelmatige terugkoppeling aan stuurgroep Stad & Howest).
Profiel

Vereist diploma en kennis:

Je hebt een masterdiploma met veel affiniteit met projectmanagement.

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Als verbinder tussen Stad Brugge en Howest ben je een goede communicator en beschikt over zowel schriftelijke, mondelinge als interpersoonlijke vaardigheden.
 • Je bent hands-on en dynamisch.
 • Je beschikt over ervaring in projectmanagement (analyse, definitie actie, uitrol & evaluatie).
 • Je kan zelfstandig overwogen beslissingen nemen en doorvoeren, waarbij je gericht kan delegeren en opvolgen.
 • Je bent een gedreven teamplayer die als projectmanager de diverse stakeholders weet te dynamiseren en inspireren.
 • Je kan gemakkelijk schakelen tussen verschillende projecten.
 • Je bent ondernemend, werkt klant- en resultaatsgericht en geeft de nodige visibiliteit aan dit project.
 • Je hebt grote affiniteit met sport, bewegen & gezondheid.
Ervaring

Je kan relevante ervaring aantonen in projectmanagement.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Tim Coppejans - coördinator Sportinnovatiecampus

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en financiën

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be en dit ten laatste op 12/01/2020 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Het selectiegesprek vindt plaats in week van 20/01 op volgende locatie: Sportinnovatiecampus, Nijverheidsstraat 112, 8310 Brugge

Info howest

Onderwijzend personeel

Administratief technisch personeel

Project / onderzoeks-medewerkers