Iedereen geletterd! Samen aan zet

Wednesday 13/11

Iedereen geletterd! Samen aan zet

Iedereen geletterd? Uiteraard denk je dan. In deze infonamiddag worden de verwachtingen, maar ook de valkuilen van onvoldoende (digitale) geletterdheid toegelicht. De verschillende stakeholders die een rol spelen bij het realiseren van de digitale geletterdheid gaan samen in gesprek.

Verder stelt InDiCom, een project van het Digital Belgium Skills Fonds, zijn resultaten voor van hun project dat hier de voorbije jaren over liep.

Programma

  • 13u00: Onthaal met taart en koffie
  • 13u30: Gastspreker Fons Leroy
  • 14u15: Lezing – ‘Hoe staat het met de digitale geletterdheid van onze jongeren?’
  • 15u00: Voorstelling activiteitenrapport InDiCom, een project van Digital Belgium Skills Foundation
  • 15u30: Debat: Iedereen aan zet
  • 16u30: Receptie

Doorlopend: digitale wandeling doorheen het prentenboek ‘mijn vlucht’ – postertentoonstelling ‘Graduaatstopleiding: toegangspoort naar hoger onderwijs’ – Robobeep

Online inschrijven