Kredietbemiddeling

"Examen officieel certificaat kredietbemiddeling"

Alle examens Kredietbemiddeling worden n.a.v. de Coronacrisis voorlopig geannuleerd.

Sinds 2015 voerde het FSMA een wettelijk statuut in voor de zogenaamde "tussenpersonen in kredietbemiddeling” (consumentenkredieten en hypothecaire kredieten).

Om uw inschrijving als tussenpersoon te bekomen dient u te voldoen aan een aantal wettelijke voorwaarden die, onder meer de vereiste beroepskennis verzekeren. De beroepskennis wordt opgedaan door het slagen in een examen.

U kan het examen in kredietbemiddeling afleggen aan Howest Brugge, dat door Febelfin Academy erkend is als examenverstrekker.

U kan examen afleggen van volgende modules:

 • algemene beginselen van kredietbemiddeling (verplicht)
 • consumentenkredieten (optioneel)
 • hypothecaire kredieten (optioneel)

Het examen is een examen met meerkeuzevragen zonder giscorrectie. Verder is geen specifieke voorkennis vereist. Indien u minimum 60% haalt op elk afzonderlijk examen, ontvangt u een door de FSMA erkend certificaat. Op die manier kan u de vereiste beroepskennis bewijzen.

Overzicht didactische eindtermen

Objectieven op het gebied van kennis, inzicht, vaardigheden en beroepshouding, waaraan u dient te voldoen bij het afleggen van het examen:

U heeft 2 mogelijkheden:

 1. U wenst enkel deel te nemen aan het examen tot het behalen van het certificaat kredietbemiddeling op vastgelegde tijdstippen.
 2. U wenst een volwaardige opleiding met duidelijke en praktijkgerichte ondersteuning, gevolgd door een examen op het einde van de opleidingsdag.

Online inschrijven

Vragen?

Contacteer ons via kredietbemiddeling@howest.be

Certificaat

Aan de hand van het officieel oefenplatform Febelfin Academy kan u zich voorbereiden op het examen Kredietbemiddeling.

Doelgroep

Verschillende doelgroepen kunnen deelnemen aan het examen: Iedere persoon die professioneel een algemene kennis nodig heeft van kredieten en/of een attest nodig heeft van zijn professionele kennis, zoals:

 • kredietbemiddelaars;
 • leden van het wettelijk bestuursorgaan van de bemiddelaars;
 • effectieve leiders van kredietbemiddelaars;
 • verantwoordelijken voor de distributie (VVD) van een kredietbemiddelaar in consumentenkrediet of hypothecair krediet of van een kredietgever die het bedrijf van kredietbemiddeling uitoefent;
 • verantwoordelijken voor distributie bij een agent in nevenfunctie (consumentenkrediet)
 • personen in contact met het publiek (PCP)
 • personen in contact met het publiek bij een agent in nevenfunctie (consumentenkrediet).

Vereiste voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist voor deze opleiding.

Inschrijving examen

Hoe kan u van start gaan met deze opleiding:

 • U schrijft zich in voor een (her)examen via de knop ‘ik schrijf mij in’. Gelieve bij elke nieuwe inschrijving telkens hetzelfde e-mailadres te gebruiken.
 • U schrijft zich automatisch in voor alle drie de submodules. Op de dag van het examen kan u zelf kiezen of u alles aflegt of enkel bepaalde onderdelen.
 • Betaling gebeurt per overschrijving. Betalen via KMO-portefeuille (DV.O241438) is eveneens mogelijk. Nadat u een bevestiging van deze inschrijving ontvangen hebt, sturen wij een factuur per mail op indien gewenst.
 • Na betaling keuren wij uw inschrijving goed en ontvangt u een mail van Febelfin Academy met uw activatielink tot het digitaal leerplatform (oefen- en examenplatform).
 • Alle submodules moeten worden afgelegd op één en dezelfde datum.
 • Voor de start van het examen zal u een examentoken per mail ontvangen. Deze is uw activatiecode, geldig voor uw examensessies.
 • Breng zeker uw laptop mee!
 • Indien u zich voor een herexamen moet inschrijven, gelieve deze procedure te herhalen vanaf de eerste stap.

Informatie examen

A. Structuur

U legt op de dag van uw examen alle modules af die u nodig heeft voor uw erkenning bij de FSMA. Module 1 is verplicht voor iedereen. U kiest voor module 2 en/of 3 afhankelijk van de vereisten binnen uw functie. Ieder examen bestaat uit vragen van het meerkeuzetype (geen giscorrectie). Voor een voldoende resultaat moet u minstens 60 % behalen per module. U krijgt 1u30 de tijd om het examen af te leggen.

B. Data

De examens gaan door op onderstaande data, telkens van 16u30 tot 18u.

 • Dinsdag 22/10/2019
 • Maandag 18/11/2019
 • Dinsdag 17/12/2019
 • Maandag 20/01/2020
 • Maandag 17/02/2020
 • Dinsdag 17/03/2020
 • Maandag 20/04/2020
 • Dinsdag 19/05/2020
 • Maandag 8/06/2020
 • Maandag 22/06/2020

C. Resultaten

Bij positieve resultaten ontvangt u een door de FSMA erkend certificaat dat bewijst dat u geslaagd bent voor het examen kredietbemiddeling (hypothecair en/of consumentenkrediet) en dat getuigt van de vereiste technische kennis.

Indien u niet geslaagd bent voor één of meerdere modules van het examen, kan u zich via de website inschrijven voor uw herexamen. Belangrijk is hierbij hetzelfde e-mailadres te gebruiken als bij uw eerste inschrijving.

Bij het kiezen van een nieuwe datum moet er een periode van 15 dagen gerespecteerd worden. Deze periode van 15 dagen gaat in vanaf de dag volgend op de datum van het examen waarvoor u niet geslaagd bent. Bijvoorbeeld: legt u examen af op 1 september, dan kan u een herexamen afleggen na 16 september.

Praktische informatie

 • Plaats examen: Howest, Rijselstraat 5, 8200 Brugge
 • Prijs: Examen voor de 3 modules:
  • Studenten: 45 euro (vrijgesteld van BTW)
  • Externen: 60 euro (vrijgesteld van BTW)
 • Gelieven uw eigen laptop moeten meebrengen voor het examen.

Annulatie

Tot 10 kalenderdagen voor de opleiding/examen kan u uw inschrijving annuleren en verplaatsen naar een andere datum. Dit is volledig kosteloos. Als u later annuleert, zijn we genoodzaakt u het volledige bedrag te factureren. Mocht u wegens onvoorziene omstandigheden of ziekte niet kunnen deelnemen en uw opleiding/ examen wensen te verplaatsen, gelieve ons te verwittgen via kredietbemiddeling@howest.be.

Online inschrijven

Opleiding

U krijgt binnen deze opleiding duidelijke en praktijkgerichte ondersteuning om uw slaagkansen op het examen kredietbemiddeling te verhogen.

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

 • Een overzicht te bieden van alle aspecten met betrekking tot:
  • Kredietbemiddeling
  • Consumentenkrediet
  • Hypothecair krediet
    
 • De professionele kennis te verwerven vastgesteld overeenkomstig hoofdstukken V en VI van het KB van 26/10/2015 tot uitvoering van Titel 4, Hoofdstuk 4 van Boek VII van het Wetboek van economisch recht.
   
 • Ter afsluiting van de opleiding en na het volbrengen van een succesvol examen kunt u een certificaat behalen.

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

 • Iedere persoon die professioneel zijn/haar technische kennis van kredieten moet bewijzen zoals:
  • Kredietgevers
  • Kredietbemiddelaars
  • Bemiddelaars in consumentenkrediet
  • Bemiddelaars in hypothecair krediet
  • Iedereen die een algemene kennis wil hebben over kredieten of zich daarin wil specialiseren.

Vereiste voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist voor deze opleiding.

Programma

Structuur van het programma

Het programma is samengesteld uit drie modules:

 1. Algemene beginselen van de kredietbemiddeling
 2. Consumentenkrediet
 3. Hypothecair krediet

MODULE 1: Algemene beginselen van de kredietbemiddeling (verplicht)

 • Het Belgische financiële landschap
 • Wetten die raakvlakken hebben met de financiële sector
 • Compliance
 • Contractueel recht
 • Gevolgen van het huwelijksvermogensstelsel op het krediet
 • Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

MODULE 2: Consumentenkrediet (optioneel)

 • Krediet aanverwante materie: betalingsverkeer
 • De zekerheden
 • Boek VII van het Wetboek Economisch Recht
  • Doel en toepassingsgebied
  • Pre-contractuele bescherming van de cliënt
  • Identificatie- en controlegegevens
  • Sluiten van de overeenkomst
  • Vervroegde terugbetaling
  • Niet-uitvoering van de kredietovereenkomst
  • Toegang tot de activiteit van de kredietgevers en kredietbemiddelaars
  • Controle en sancties

MODULE 3: Hypothecair krediet (optioneel)

 • Toepassingsgebied
 • De zekerheden
 • Wetgeving met betrekking tot hypothecair krediet
  • Voorlopige koopakte
  • Kosten
  • NBB en centrale voor kredieten
  • Rentevoeten en modaliteiten voor terugbetaling
  • Waarborgen
  • Handlichting en vervroegde terugbetaling
  • Gedragscodes
  • Fiscale aspecten
  • Toegang tot de activiteit
  • Controle en sancties

Opbouw opleiding

Voorafgaand aan de datum van de opleiding neemt u zelf de leerstof door via het oefenplatform. De opleiding laat u toe gedurende die dag de leerstof te herstructureren, de belangrijkste concepten te herzien, die te illustreren met voorbeelden en praktijkgevallen, gedachten uit te wisselen, vragen te stellen en u beter voor te bereiden op het examen georganiseerd op het einde van de dag.

Inschrijving lesdag met aansluitend het examen

 • U schrijft zich in voor deze opleiding via de knop ‘ik schrijf mij in’. Gelieve bij elke nieuwe inschrijving telkens hetzelfde e-mailadres te gebruiken.
 • U schrijft zich automatisch in voor alle drie de submodules. Op de dag van het examen kan u zelf kiezen of u alles aflegt of enkel bepaalde onderdelen.
 • Betaling gebeurt per overschrijving. Betalen via KMO-portefeuille (DV.O241438) is eveneens mogelijk. Nadat u een bevestiging van deze inschrijving ontvangen heeft, sturen wij u deze factuur per mail op indien gewenst.
 • Na betaling keuren wij uw inschrijving goed en ontvangt u een mail van Febelfin Academy met uw activatielink tot het oefenplatform.
 • Alle submodules moeten worden afgelegd op één en dezelfde datum.
 • Voor de start van het examen zal u een examentoken per mail ontvangen. Deze is uw activatiecode, geldig voor uw examensessies.
 • Indien u zich voor een herexamen moet inschrijven, gelieve deze procedure te herhalen vanaf de eerste stap.

Informatie examen

Het examen per module op het einde van de opleiding bestaat uit vragen van het meerkeuzetype (geen giscorrectie). U heeft de mogelijkheid tijdens uw examen alle modules af te leggen of een selectie van de modules. Voor een voldoende resultaat moet u minstens 60 % behalen voor iedere module.

Bij positieve resultaten ontvangt u een door de FSMA erkend certificaat dat bewijst dat u geslaagd bent voor het examen en dat getuigt van de vereiste technische kennis.

Indien u niet geslaagd bent voor het examen, moet een periode van twee weken gerespecteerd worden alvorens u zich opnieuw kan inschrijven voor dit examen via deze website. Deze periode van twee weken gaat in vanaf de dag van het examen waarvoor u niet geslaagd bent.

Praktische informatie

 • Duurtijd: 1-daagse opleiding
 • Uren: 9u-16u (6 lesuren per dag), met aansluitend een examenmoment (16u30-18u). Lunch is steeds inbegrepen.
 • Plaats: Howest, Rijselstraat 5, 8200 Brugge
 • Data:
  • Dinsdag 22/10
  • Dinsdag 17/12
  • Dinsdag 17/03
  • Dinsdag 19/05
 • Totale prijs*: 
  • Externen: 345 euro (vrijgesteld van BTW) (opleiding, cursusmateriaal en examen)
  • Studenten: 45 euro (vrijgesteld van BTW) (opleiding, cursusmateriaal en examen)
 • Gelieven uw eigen laptop moeten meebrengen voor het examen.

* Heeft u recht op subsidies? * Prijs: prestatie in het kader van permanente beroepsopleiding, vrijgesteld van BTW

Opmerking: Een lesdag wordt pas ingericht indien er minimum 5 cursisten ingeschreven zijn. De hogeschool behoudt het recht om een lesdag te annuleren indien dit aantal niet bereikt is.

Docent

Renaat Acke
Docent Howest
Zaakvoerder Hypotheek.winkel

Annulatie

Tot 10 kalenderdagen voor de opleiding/examen kan u uw inschrijving annuleren en verplaatsen naar een andere datum. Dit is volledig kosteloos. Als u later annuleert, zijn we genoodzaakt u het volledige bedrag te factureren. Mocht u wegens onvoorziene omstandigheden of ziekte niet kunnen deelnemen en uw opleiding/ examen wensen te verplaatsen, gelieve ons te verwittgen via kredietbemiddeling@howest.be.

Online inschrijven

Online inschrijven

Ik schrijf in als
Ik wens in te schrijven voor
Datum - Examen
Datum - Opleiding en examen

Facturatiegegevens