Go International! Infoavonden internationalisering

Go International! Infoavonden internationalisering

GO INTERNATIONAL!

Jaarlijks organiseert International office voor alle bacheloropleidingen van Howest Kortrijk en Brugge een “Go International” infoavond.

Je krijgt er algemene info over de verschillende beursprogramma´s voor een internationale studie- of stagemobiliteit, je hoort er getuigenissen van voorgangers en je kan er de concrete mogelijkheden binnen je eigen opleiding aftoetsen bij je coördinator internationalisering. Een niet te missen afspraak! Ook je ouders zijn van harte welkom.

De editie 2022 van onze “Go International gids voor Howest-studenten” verschijnt tegen de infoavond digitaal op de eventwebsite.  De gedrukte versie vind je op je campus en via de coördinator internationalisering van je opleiding.  De digitale versie komt ook op de Leho Go International infosite.

Dit jaar vindt de Go International infoavond plaats op: 

 • voor bachelors Howest Brugge:  dinsdag 26 oktober 2021, om 19u30
 • voor bachelors Howest Kortrijk: 
  • woensdag 27 oktober 2021, om 19.30u, voor de opleidingen Communicatiemanagement, Ergotherapie, Industrieel Productontwerpen, Journalistiek, Netwerkeconomie, Sociaal Werk, Toerisme en Recreatiemanagement
  • donderdag 28 oktober 2021, om 19.30u*, voor de opleidingen Digital Arts en Entertainment (NL & EN), Digital Design en Development (NL & EN), Energiemanagement, Multimedia en Creatieve Technologie.
  • Locatie: campus Kortrijk Weide - The Penta 

   * Ook voor studenten uit de Engelstalige trajecten, maar voertaal van de infoavond is NL.  Engelstalige Go International info wordt op een ander moment aangeboden.

Programma

 • 19.30u - 19.45u Plenaire verwelkoming & algemene inleiding
 • 19.45u - 20.15u Getuigenissenpanel: studenten die het allemaal eerder beleefden, delen hun ervaringen en geven extra kleur aan de avond.
 • 20.15u – 21.00u Sessie binnen de eigen opleiding, met de coördinator internationalisering van je opleiding: ontdek de concrete internationaliseringsmogelijkheden waarop je tijdens je Howest-parcours kan intekenen.
 • 20.45u – 22.00u Receptie*, met gelegenheid tot napraten met de coördinatoren van het Howest International Office, voor al wie nog vragen heeft. (*conform de dan geldende coronamaatregelen)

Deelnemen

We vragen onze studenten om in te schrijven voor deelname via onderstaand formulier.  Ook je ouder(s) of lief zijn welkom, maar je kan maximaal 2 andere personen meebrengen. Je kan tot twee extra mailadressen registreren.  

Howest respecteert strikt de GDPR privacy regels.  De opgegeven e-mailadressen zullen slechts voor deze specifieke Go International avond worden gebruikt, enkel in functie van de aanmelding voor het event, en worden daarbuiten met niemand gedeeld, noch binnen noch buiten Howest.

De week vóór het event ontvangen alle geregistreerden per e-mail de link naar de specifieke webpagina van de digitale Go International infoavond.  Met die webpagina zal je je kunnen voorbereiden op het event, via de korte presentaties over de aspecten van internationalisering die over de opleidingen heen gelden, zoals bijv. algemene stukjes over het Erasmusprogramma (Europa),  over de bestemmingen en beurzen voor studie of stage buiten Europa, over zuidstages, verzekering van mobiele studenten, enz.  We zullen er nadien ook de opnames van de plenaire intro en de getuigenissen op posten.

 

Online inschrijven

Ik registreer voor de infoavond van
Vink aan welke van de onderstaande opties het meeste van toepassing is
Vink aan welke van de onderstaande opties het meeste van toepassing is
Welke van de opties is/zijn van toepassing? (meerdere antwoorden mogelijk)
previous next
Kruis aan indien één of meerdere van onderstaande landen jou bijzonder aanspreken voor stage of studie (meerdere antwoorden mogelijk)
previous next