Verantwoordelijke Mind- and Makerspace Howest Brugge

Verantwoordelijke Mind- and Makerspace Howest Brugge

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 01/03/2019 tot en met 28/02/2020. Verlenging/benoeming is mogelijk.

Functiebeschrijving

Howest richt een Mind- And Makerspace (het MaM) op.
Vanuit De Howest opleidingen binnen de 3 pijlers Bedrijf & Organisatie, Design & Technologie en Mens & Welzijn willen we kruisbestuiving en creativiteit bevorderen, dit zowel intern als met externen en het werkveld. Kortom, een creatieve werkplaats voor denkers en doeners gelegen op Campus Brugge Station, Rijselstraat 1.

Wij hebben de ambitie dat het MaM bezocht wordt door zowel groepen als door individuen, het basisonderwijs (STE(A)M), studenten en creatieve makers uit Noord-West-Vlaanderen. Wij willen hierbij vooral laagdrempelig zijn hoewel een aantal high-end machines aanwezig zijn. Een link met de ambachten en kunsten dient zeker te worden uitgewerkt.

We zoeken een verantwoordelijke met volgende boeiende opdracht:

 • De uitdaging om een creatieve Mind- and Makerspace mee op te richten en dagdagelijks als pionier te helpen vormgeven schrikt je niet af maar lijkt je een once-in-a-lifetime opportunity.
 • Je bent actief lid van de stuurgroep die instaat voor de verdere uitbouw van het businessplan van het MaM. Deze stuurgroep beslist ook over investeringen in machines en materialen.
 • Je organiseert activiteiten die de wisselwerking tussen het MaM, Howest externe partners bevorderen.
 • Je bent intern en extern het aanspreekpunt voor het MaM.
 • Je detecteert opportuniteiten en legt die voor aan de stuurgroep.
 • De administratieve opvolging van het MaM schrikt je niet af.
 • Je beheert het MaM als een goede huisvader:
  • onderhoud en beheer van het machinepark
  • opvolging organisatorische werking, waaronder stockbeheer van de materialen en gereedschappen
  • opmaken van de planning van de activiteiten in het MaM
  • ondersteunen en stimuleren van de bezoekers van het MaM
  • mee begeleiden van (groepen) leerlingen en studenten in de Mind- and Makerspace
  • toezien op de veiligheid in het MaM.
Profiel

Vereist diploma en kennis:

 • Je hebt een bachelordiploma of graduaatsdiploma (HBO5) met affiniteit voor techniek en de makerswereld.
 • Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent open-minded.
 • Je bent een teamplayer maar werkt ook autonoom.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Je kan anderen enthousiasmeren.
 • Je bent flexibel naar werkuren.
 • Je bent ondernemend, dynamisch en nieuwsgierig.
 • Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Je hebt ervaring in het maken met machines.
 • Computervaardigheid is een must.
 • Je bent geboeid door creativiteit in de brede zin van het woord.
 • Hands-on skills bij het opzetten van activiteiten en evenementen.
 • Zakelijk talent is een pluspunt.
 • Je bezit onderzoekscompetenties om op een creatieve manier mensen te begeleiden bij het vertalen van een onderzoeksvraag/ idee naar de praktische materialisatie.
Ervaring

Praktijkervaring is een belangrijk pluspunt voor deze functie. Dit kan zijn in de context van atelier-werking, begeleiden van techniek-workshops ervaring in een industriële omgeving, ervaring in de creatieve industrie,…

 

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via http://ses.howest.be en dit ten laatste op 19/02/2019 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Het selectiegesprek vindt plaats op  dinsdag 26/02/19, vanaf 18 uur op volgende locatie: Rijselstraat 1.

Info howest

Onderwijzend personeel

Administratief technisch personeel

Project / onderzoeks-medewerkers