Toegepaste Bio-informatica in de medische moleculaire diagnostiek

Toegepaste Bio-informatica in de medische moleculaire diagnostiek

Deze navormingscyclus wordt ingericht op vraag van enkele partners uit ziekenhuislaboratoria in West- en Oost-Vlaanderen: er is in de arbeidsmarkt immers een grote behoefte aan competente medewerkers in de moleculaire diagnostiek die vertrouwd zijn met bio-informatica.

De volgende partners zijn betrokken bij deze navorming:

Het doel van deze opleiding is om meer inzicht te verwerven in de bio-informatica processen die toegepast worden in de medische moleculaire diagnostiek. Hierbij wordt telkens aandacht geschonken aan het verwerven van extra skills via oefeningen (blasten, data-analyse …).

Als toepassing wordt eveneens een casestudie van jouw huidige werkplek uitgevoerd op het gebied van dataveiligheid en IT-infrastructuur. Als sluitstuk van de opleiding is er een symposium met de te verwachten toekomstige ontwikkelingen.

Programma

Deze opleiding bestaat uit 7 sessies en heeft als doel om meer inzicht te verwerven in de bio-informatica processen die toegepast worden in de medische moleculaire diagnostiek.

Praktisch

De specialisatie richt zich tot medewerkers die werkzaam zijn in de medische moleculaire diagnostiek en meer willen te weten komen over hoe bio-informatica kan aangewend worden in de dagdagelijkse praktijk.