Onderzoek en dienstverlening

Blockchain projecten: vertrouwen tussen organisaties op basis van technologie

BLING

Op lokaal, regionaal niveau hebben een grootschalige digitalisering van diensten gezien. In veel gevallen ging de invoering van digitale processen niet gepaard met een vermindering van de administratieve (papieren) rompslomp voor de burger, handelaar, kmo,... (stakeholders van de overheid).

Het BLING-project wil de voordelen van een digitale transformatie tot bij de stakeholders brengen. Er is een consortium opgezet van kennis- en overheidsinstellingen om, via het gebruik van blockchaintechnologie, innovatie in de openbare sector om te zetten in klantgerichte dienstverlening

BLING wil:

 • modellen aanleveren om met blockchain diensten te ontwikkelen
 • wettelijk beperkingen en beleidsmatige obstakels identificeren
 • dieper inzicht verschaffen in de juiste use cases om met blockchain diensten te ontwikkelen
 • security, safety, privacy en data protection samen met consumentenbescherming centraal plaatsen
 • bewustwording creëren via events, tools en dienstverlening

Meer informatie

 

BLOCKCHAIN4SME

Blockchain4SME is een project dat is goedgekeurd door het Vlaamse Agentschap voor Innoveren en Ondernemen onder het TETRA-programma. TETRA-projecten hebben tot doel om recent beschikbare kennis (nieuwe technologie, recent afgewerkt onderzoek of bestaande kennis uit een ander domein of andere sector) te vertalen in concrete, nuttige informatie zodat op korte termijn na afloop van het project de doelgroep sneller en efficiënter kan innoveren.

De KMO heeft de eerste internetrevoluties (web 1.0 en web 2.0) meegemaakt en doorstaan. De KMO heeft het internet leren kennen van EDI (Electronic Data Interchange), B2B en B2C. De KMO weet dat het zijn database kan connecteren met andere databases maar dat dit in de praktijk niet zo eenvoudig of praktisch verloopt. Er is echter ook een probleem met directe beschikbaarheid van data. Data is continu in beweging. De bedrijfsprocessen van de KMO zijn niet eenvoudig en vergen heel wat verwerking van data. Deze verwerking automatiseren, verbeteren en sneller maken is een grote uitdaging.

Hoofdoel van het onderzoek is de kennis van blockchain technologie door te geven aan de Vlaamse KMO's zodat deze hun bedrijfsprocessen verder kunnen digitaliseren, verbeteren, vernieuwen, beveiligen en voorzien van data privacy. Vlaanderen telt ongeveer 300.000 KMO's. Deze bedrijven zijn het bindweefsel van onze Vlaamse economie. De KMO moet in staat zijn om de nieuwe technologie te gebruiken.

Meer informatie

AI: Artificiële Intelligentie in een professionele omgeving

DEEP LEARNING ANOMALY IDENTIFICATION FOR CYBER INTRUSION

Met de groei in IT infrastructuur en toenemende digitalisering neemt het volume en complexiteit van netwerkverkeer toe. Toename in grootte van het computernetwerk zorgt voor een groter aanvalsoppervlak. Hierdoor wordt het eenvoudiger om zo’n netwerk te penetreren.

Anderzijds kampen security experts met een overvloed aan data. Bovendien is cybersecurity een dynamisch veld waarbij er continu nieuwe strategieën voor aan te vallen ontwikkeld worden.

Een ongekende aanval wordt ook ‘zero-day attack’ genoemd.

Het hoofddoel van het onderzoek is technieken uit de artificial intelligence toepassen op de data van een computernetwerk in een typische hedendaags bedrijf van gemiddelde grootte (KMO) en hiermee detecteren op welk moment een aanval gebeurd.

Verder wordt de snelheid van zo’n applicatie getest van data capteren tot uitvoeren analyse. De robuustheid tegen simpele delen van de aanval (bv. Ddos, portsweep, …) of complexe vormen (Botnets, False content injection, ..) worden getest. Ook de voornaamste informatie die het AI systeem gebruikt wordt op het einde gerapporteerd.

Cyber Security: beveiliging in een digitale omgeving

ICI4 (Proeftuin project)

Deze proeftuin zal een centraal aanspreekpunt vormen voor de Vlaamse industrie voor alle zaken omtrent cybersecurity.

De bedrijven kennis maken kennis met de diverse aspecten van het beveiligen van een industriële installatie aan de hand van een fysieke demonstratie opstelling. Ze zien deze innovatieve systemen en het potentieel om hun specifieke situatie te evalueren.

Hierbij is er zowel aandacht voor bestaande regelgevingen en normering met betrekking tot industriële installaties alsook voor de implementatie van beveiligingsmaatregelen.

Bestaande security best practices worden aangevuld met eigen toegepast onderzoek om antwoorden te bieden op de concrete vragen van de Vlaamse industrie.

De doelstellingen van dit proeftuin project zijn drieledig:

 • Het vertalen van de bestaande reguleringen omtrent industriële netwerk- en informatiesystemen, met in het bijzonder de nieuwe NIS-richtlijn, naar concrete en praktische toepasbare actiepunten op maat van de Belgische bedrijven.
   
 • Aan de hand van de testfaciliteit de technische beveiligingsmaatregelen toelichten en evalueren. Hierbij is ook uitvoerige aandacht voor de impact op performantie, robuustheid en mogelijke gevolgen naar safety.
   
 • Innovatieve netwerk monitoring technieken binnen industriële netwerken demonstreren d.m.v. integratie binnen de testfaciliteit. Waar traditionele detectie systemen gebruik maken van vaste regels bieden innovatieve systemen de mogelijkheid om door het gebruik van machine learning elk afwijkend, en potentieel gevaarlijk gedrag te gaan detecteren en rapporteren.

Meer informatie

Smart city projecten: aan de slag met data

VITAL CITIES

Vital Cities onderzoekt in welke mate de fysieke en sociale omgeving mensen bewust en onbewust aanzet tot een laagdrempelige manier van bewegen.

De onderzoeksgroep van Toegepaste Informatica onderzoekt welke technologieën relevant zijn voor datacaptatie, welke data getransformeerd kan worden tot relevante informatie en hoe deze effectief gevisualiseerd kan worden.

Meer informatie

Innovatieve webplatformen

SHARING LOGISTICS

Met Sharing Logistics zal VIL het principe van deeleconomie via een virtueel platform toepassen op de logistieke B2B markt. Bedoeling is een stelsel te ontwikkelen waarbij bedrijven elkaars onbenutte assets en diensten kunnen gebruiken zonder dat er sprake is van winstbejag. De huurprijs van een bepaalde asset/dienst kan m.a.w. de gemaakte kost niet overschrijden. Bedoeling is dat de verhuurder een deel van de kosten van stilstand/leegstand kan drukken.

De focus van dit VIL-project is om tot een efficiënt, afgewerkt webplatform te komen om de deelnemende bedrijven op een duidelijke en snelle manier met elkaar in contact te kunnen laten treden en een transactie tot stand te brengen. Dit alles zonder veel rompslomp en paperless met aandacht voor het juridische en verzekeringstechnische aspect van de zaak.

Meer informatie

ROESELARE VRIJWILLIGT

Roeselare vrijwilligt is een open, autonoom platform dat samenwerking stimuleert en ondersteunt in Roeselare. Roeselare vrijwilligt:

 • ondersteunt burgers om hun interesses en talenten te tonen, te ontplooien en maatschappelijk te delen.
 • ondersteunt organisaties in de zoektocht naar menselijk kapitaal.

Het platform werd ontwikkeld door Howest.

Meer informatie

KRACHTNET

Krachtnet zet in op het ontwikkelen van een digitale toolbox dat informele en formele hulpverleners ondersteunt bij het inventariseren van het (actief en slapend) sociaal netwerk van ouderen en bij het werken met hun kwaliteiten en talenten. Naast de toolbox zelf kunnen bijhorende handleidingen, instructiefilmpjes en opleidingen ontwikkeld worden (doelgroepen: IT-bedrijven, zorgverleners, leidinggevenden, studenten in opleiding…).

Als resultaat van dit project zullen we komen tot een Proof of Concept dat ter beschikking gesteld wordt van IT-bedrijven die zich richten op zorg en welzijn.

Krachtnet bouwt voort op eerder onderzoek naar het inzetten op interne en externe krachten om sociaal isolement en eenzaamheid tegen te gaan. 

Meer informatie

 
Opleiding / Dienst