Onze troeven

Curriculum en didactische aanpak

DSC06302.jpg

Binnen Howest hebben we een lange traditie in het verder opleiden van studenten die reeds als verpleegkundige aan de slag zijn in het werkveld (met een A2, HBO5- of graduaatsdiploma). 

Vanuit deze ervaring kozen we er jaren geleden reeds voor om een apart programma voor deze doelgroep op te zetten, waardoor we kunnen inspelen op de specifieke voorkennis, behoeften en ervaringen van deze studenten.
 
Doordat brugstudenten meestal werkzaam zijn in een variëteit aan contexten kunnen de lesgevers dankbaar gebruik maken van deze expertise. In hoorcolleges wordt bijgevolg frequent bevraagd hoe dit in de praktijk gebeurt, en worden de verschillende praktijken kritisch onder de loep genomen. Daarnaast worden in de opleidingsonderdelen persoonlijk ontwikkelingsplan de theoretische inzichten in de praktijk geïmplementeerd. Daarbij wordt het leren van elkaar bevorderd door het werken in kleine groepjes. Op die manier is er een continue kruisbestuiving van theorie en praktijk mogelijk, wat zorgt voor een bredere verankering van het leren.

Laagdrempeligheid en persoonlijke benadering

DSC04177.jpg

“Howest is zo’n school die je echt op sleeptouw neemt. Dat betekent niet dat het gemakkelijk is. Je moet gemotiveerd zijn en  je moet ervoor werken.” (alumnus)

“Ze nemen je mee van het begin tot het einde. Jouw succes is ons succes.” (alumnus) 

Howest staat voor de waarden ‘serve, empower en care’. Binnen de opleiding verpleegkunde spreken deze waarden voor zich. Ook onze studenten worden doordrongen van deze waarden en gestimuleerd om zorg te verlenen vanuit deze visie. De lectoren verpleegkunde dragen dit uit door hun beschikbaarheid en aanspreekbaarheid. De laagdrempelige aanpak zorgt ervoor dat studenten vrij gemakkelijk hun vragen durven stellen, en dit zowel tijdens de lesuren als naast de lesuren, online of offline. 
 
Daarnaast is er ook een coördinator specifiek voor de brugopleiding Verpleegkunde, die tijdens de lesdagen steeds aanwezig is om eventuele vragen te beantwoorden. Voor de opdrachten inzake het persoonlijk ontwikkelingsplan wordt er ook een mentor toegewezen, die individuele feedback en begeleiding kan bieden. Beschikbaarheid en laagdrempeligheid zorgen voor een gemakkelijk contact en korte lijnen tussen lector en student.

Structuur en planning en organisatie

DSCF5774.jpg

Door onze lange ervaring in het opleiden van brugstudenten verpleegkunde zijn we er ons heel erg van bewust dat een goede planning en organisatie cruciaal is. Lesdagen en examendagen liggen bijgevolg lang op voorhand vast, zodat gepaste regelingen kunnen getroffen worden. Daarnaast is er ook een vaste lesdag: op dinsdag (eerste jaar) of op donderdag (tweede en derde (half) jaar).

Leren op de (eigen) werkvloer

DSC06218.jpg

In de brugopleiding Verpleegkunde aan Howest Brugge is er vanaf dag één een koppeling van theorie aan praktijk. Werken als verpleegkundige of stage lopen is bijgevolg essentieel. Als aan bepaalde voorwaarden voldaan is, kan je stage lopen op de eigen werkvloer. Deze stage is gekoppeld aan de leerlijn persoonlijk ontwikkelingsplan. Elke stage/elk semester wordt er gefocust op specifieke competenties om je verder in te verdiepen. Voor niet werkenden – of voor wie niet aan de voorwaarden voldoet – kan er gekozen worden voor een stage op een andere werkvloer. Deze stages worden in samenspraak met de coördinator van de brugopleiding en de stagecoördinator bepaald.