Studenten Energiemanagement doen energie-audit van Pradosite i.o.v. sociaal verhuurkantoor De Poort

Studenten Energiemanagement doen energie-audit van Pradosite i.o.v. sociaal verhuurkantoor De Poort

Howest-studenten Energiemanagement hebben onlangs, in opdracht van sociaal verhuurkantoor De Poort, een uitgebreide energiescan uitgevoerd voor de Pradosite.
De resultaten ervan worden nu meegenomen als waardevolle input voor een breder masterplan voor de hele site.

Eind jaren ’90 werd op de terreinen van de voormalige Pradofabriek (binnen het bouwblok Sint-Denijsestraat – Zwevegemstraat – Filips van de Elzaslaan) een mooi huisvestingsproject gerealiseerd. De Prado, een trendsetter en goed voorbeeld van sociale stadsvernieuwing, is eigendom van het OCMW en reeds geruime tijd in erfpacht van sociaal verhuurkantoor De Poort.

Intussen dringt een renovatie van de site zich op en is De Poort gestart met een grondige studievan de site om de juiste noden optimaal te kunnen inschatten.

Voor het energieluik kon De Poort nu rekenen op de hulp van studenten Energiemanagement van Howest Kortrijk.
Arne Delaere uit Lendelede en Ruben D’Helft uit Deerlijk brachten in kaart hoe het met de isolatie van de gebouwen gesteld is en welke maatregelen en ingrepen kunnen uitgevoerd worden om de site na renovatie nog energiezuiniger te maken.
De voornaamste bevindingen van de studenten waren dat het opnieuw isoleren van muren en dak een must zijn om energieverlies door koudebruggen te vermijden.
Daarnaast kunnen volgens hen ook perfect zonnepanelen ingezet worden voor het elektrisch verbruik van gemeenschappelijke ruimtes. Tot slot opperen ze ook de mogelijkheid om op termijn niet langer met individuele warmteketels te werken, maar om ook dat gemeenschappelijk aan te pakken aan de hand van een warmtenet.

“Het werk dat de studenten afleverden, is een serieuze hulp voor ons verhuurkantoor.
Zo krijgen we niet alleen een preciezer zicht op de noden, maar kunnen we bij het samenstellen van onze technische dossiers ook veel nauwkeuriger en gerichter eisen stellen”, zo stelt Johan Lapere, technisch adviseur bij De Poort.

De bacheloropleiding Energiemanagement bij Howest is een unieke opleiding die jongeren opleidt om energieaudits te doen en op vraag van bedrijven oplossingen te zoeken voor het steeds belangrijker wordende energievraagstuk.
De waardevolle input van de energie-audit die de Howest-studenten uitvoerden, wordt nu meegenomen in een globaler dossier dat het sociaal verhuurkantoor voorbereidt en op basis waarvan zal geoordeeld worden wat de verdere plannen zijn met de Pradosite.

Lees het online in de Krant van West-Vlaanderen of Het Nieuwsblad.